تازه های آسمونی
خانه > گردشگری > مهاجرت، کار، تحصیل و سرمایه گذاری > وضعیت زندگی ایرانیان ساکن اسپانیا
 • ساحل گشت - تور کانادا
 • مشاورین املاک کوهک
 • طراحی سایت
 • تبلیغات در آسمونی
 • وضعیت زندگی ایرانیان ساکن اسپانیا

  iranians-living-in-spain(4)

  جمعیت ایرانى درحالى در اسپانیا به شدت رو به افزایش است که ایرانیان این کشور جنوب غربى اروپا، با مشکلى به نام “فقدان ارتباط با یکدیگر” و “کمبود اطلاع رسانى” روبرو هستند.
  براساس آمار رسمى اعلام شده از سوى موسسه ملى آمار اسپانیا، شمار ایرانیانى که تا سال 2012 ، نام خود را در دفاتر دولتى این کشور به ثبت رسانده اند، چهار هزار و۲۰۶ نفر است ، درحالى که این رقم در سال۲۰۰۰ میلادى یکهزار و۶۹۸ نفر ثبت شده بود. البته همانطور که گفته این آمار ثبت شده است نه آمار واقعی.
  این آمار نشانگر آن است که دو هزار و ۵۶۶ نفر از ایرانیان مقیم اسپانیا را مردان و یک هزار و ۶۴۰ تن دیگر را زنان تشکیل مىدهند. این آمار همچنین نشان میدهد که یک هزار و۱۱۵ نفر از شمار کل ایرانیان ثبت شده ، داراى ملیت اسپانیایى هستند.
  براساس قوانین اسپانیا، این کشور در صورت اقامت مداوم ده ساله ، ازدواج با همسر اسپانیایى و یا سرمایه گذارى در این کشور اروپایى، به ایرانیان تابعیت اعطا میکند.

  برخى دلایل سیاسى و اجتماعى نیز ممکن است در اعطاى تابعیت به افراد خارجى از سوى دولت اسپانیا موثر باشد، اما تجربه نشان مىدهد که چنین مواردى براى ایرانیان ، بسیار نادر و اندک است . به موجب آمار رسمى دولت اسپانیا، بیش از نیمى از جمعیت مهاجر ایرانى را در این کشور، افراد داراى سنین بین ۲۴ تا۴۴ سال در برمىگیرند. اما، این آمار نشان دهنده رقم واقعى ایرانیان مقیم اسپانیا نیست . برخىمنابع ایرانى بر این عقیده اند که شمار ایرانیان در این کشور اکنون حدود ده هزار نفر است و روزبه روز بر تعداد آنان نیز افزوده مىشود. آنان در این زمینه به مهاجرت ایرانیان سایر کشورهاى اروپایى و آمریکا که تابعیت کشورهاى یادشده را بدست آورده اند به اسپانیا و نیز، وجود افرادى اشاره مىکنند که بصورت غیرقانونى در اسپانیا بسر مىبرند. با این توصیف ، باید گفت که نه مقامهاى ایرانى و نه مقامهاى اسپانیایى هیچیک آمار دقیقى از ایرانیان مقیم این کشور اروپایى ندارند. سفارت جمهورى اسلامى ایران در مادرید، تنها زمانى از وجود ایرانیان در این کشور آگاه مىشود که آنان براى مسائل مربوط به گذرنامه و روادید و احیانا، مواجهه با مشکلى به آن رجوع مىکنند. دولت اسپانیا هم در مورد ایرانیان مقیم ، به دفاتر ثبت خود رجوع مىکند. در این میان ، چه بسا افرادى باشند که با اخذ روادید از سفارت اسپانیا در تهران به این کشور سفر کنند اما با انقضاى مهلت مقرر، به وطن بازنگشته و به انبوه جمعیت مهاجران غیرقانونى در اسپانیا افزوده شوند یا همانگونه که گفته شد، با تابعیت مضاعف و کشورى دیگر، خود را به دولت اسپانیا معرفى میکنند.

  iranians-living-in-spain(1)

  در چنین شرایطى، از وضعیت بسیارى از ایرانیان مقیم اسپانیا اطلاع دقیقىدر دست نیست . این امر، دلایلى متعدد دارد. نخست آنکه ، ایرانیان مقیم اسپانیا از هیچ تشکل رسمى و غیررسمى اجتماعى برخوردار نیستند. در این کشور، نه گروه سیاسى ایرانى ویژه اى فعالیت مىکند، نه تشکل اجتماعى از سوى آنان ساماندهى شده است و نه داراى ساختمان و مرکزى فرهنگى براى برگزارى جشنها و مناسبتهاى ملى خود هستند. هیچیک ازنهادهاى دولتى ایرانى مستقر دراسپانیا اعم از سفارت یا رایزنى فرهنگى هم درحال حاضر از محلى براى اجتماع ایرانیان برخوردار نیستند و ظرف سالهاى اخیر نیز براى گردهم آوردن آنان اقدام خاصى را ساماندهى نکرده اند.

  مدرسه دولتى ایران در اسپانیا نیز که داراى ساختمان جدید در داخل سفارت است و از وجود چهار معلم اعزامى و یک معلم محلى بهره مىبرد، هم تنها در حال آموزش فرزندان ماموران رسمى دولتى به تعداد۱۴ نفر در مقاطع ابتدایى و راهنمایى است .

  Cuenca. lost in cliffs
  از سوى دیگر، برخلاف برخى کشورهاى عربى همچون عربستان ، مصر، سوریه و عراق که از پایگاههاى فرهنگى اجتماعى همچون مسجد و حسینیه در اسپانیا برخوردارند، ایرانیان از وجود چنین مراکزى بى بهره مانده اند. این درحالى است که بسیارى از آنان تمایل خود را به شرکت در مناسبتهاى ملى و مذهبى بارها نشان داده اند. شرکت در جشن سیزده بدر در یکى از پارکهاى حومه مادرید و استقبال از حضور برخى هنرمندان ایرانى از نمونه هاى چنین احساس همگرایى است .
  در این میان ، “کاسا پرسا”(خانه پارسى) که از اوایل سال جارى به عنوان یک مرکز فرهنگى- هنرى توسط چند تن از فرهنگ دوستان ایرانى و اسپانیایى، دایر شده ، با برنامه هاى هنرى هفتگى خود توانسته است ، گامهایى تازه را در جهت آشنایى ایرانیان و اسپانیایىهاى علاقمند به ایران بردارد. انجمن دوستى ایران و اسپانیا نیز که توسط چندتن از استادان و شخصیتهاى اسپانیایى علاقمند به ایران از چندسال پیش فعالیت خود را آغاز کرده ، همین هدف را دنبال مىکند، اما درعمل نتوانسته است اقدام موثرى در این زمینه
  انجام دهد. “میگل آنخل پرز” دبیرکل انجمن مزبور، دراین زمینه ازعدم همکارى نهادهاى ایرانى شکایت دارد.

  iranians-living-in-spain(5)

  مساله عدم وجود ارتباط میان ایرانیان موجب شده است تا آنان نه تنها به عنوان یک جامعه اقلیت نتوانند در محفلى، براى تقویت روحیه و کمک به رفع مشکلات یکدیگر گردهم آیند، بلکه فرزندان خانواده هاى ایرانیان مقیم نیز در حال قطع ارتباط خود با فرهنگ و ارزشهاى سرزمین پدرى یا مادرى خویشند. این درحالى است که اسپانیایىها، همواره از سرزمین پارس به نیکى یاد مىکنند و بسیارى از آنان ، به آشنایى با ایران و دستیابى به آگاهى بیشتر از فرهنگ و تمدن این سرزمین کهن اشتیاق فراوان نشان میدهند.
  وجود فروشگاههاى متعدد فرش و خاویار ایرانى، شهرت زعفران ایران ، واردات عمده محصولات دریایى به ویژه میگو از ایران و علاقه سرمایه گذاران اسپانیایى به حضور در بازار تجارت و تولید در ایران هر یک به نوبه خویش بر اشتیاق اسپانیایىها براى شناخت بیشتر ایران افزوده است .
  درچنین شرایطى، وجود مرکزى براى تشکل و ساماندهى ایرانیان وراى سلایق سیاسى و مذهبى خاص ، مىتواند علاوه بر افزایش علاقمندان اسپانیایى، به ارائه اطلاعات و آگاهى از ایران و جامعه ایرانى در اسپانیا نیز کمک کند.
  اکنون چنین برآورد مىشود که بیشتر ایرانیان ساکن در اسپانیا ازسه قشر تشکیل شده باشند. نخست ، افرادى از طبقه تاجر به ویژه در زمینه فرش ، خاویار، فرآورده هاى دریایى و خشکبار همچون زعفران و پسته که از بازار خوبى در اسپانیا برخوردار است ، به گونه اى که درحال حاضر، حدود۷۰ درصد صادرات میگو و بخش اعظم زعفران ایران به این کشور اروپایى صورت میگیرد. قشر دوم ، ایرانیانى هستند که به دلایل مختلف از کشور خارج شده و در اسپانیا در بخش امور خدماتى و عمومى به کار مشغولند.
  بخش ساختمان سازى یکى از مهمترین این بخشها است که در حال حاضر، شرکتهاى ایرانى متعددى در زمینه ساخت ، نصب تجهیزات و دیگر فعالیتهاى آن به کار مشغولند. شمارى از مهاجران ایرانى فاقد تخصص نیز به عنوان کارگر در همین بخش اشتغال دارند.
  بخش تغذیه نیز درحال حاضر با فعالیت پنج رستوران ایرانى در شهر مادرید و چند بار و رستوران در شهر بارسلونا، جایگاه ویژه اى را به خود اختصاص داده است .

   iranians-living-in-spain(2)

  ایرانیان بسیارى نیز در شرکتهاى مختلف اسپانیایى به فعالیت مشغولند. برخى از ایرانیان این بخش به فعالیتهاى دیگرى همچون خرید و فروش مواد مخدر و یا نگهبانى از دیسکوتکها اشتغال دارند. تازه ترین آمار منتشره توسط دولت اسپانیا نشان مىدهد که هم اینک حدود۴۰ ایرانى در زندانهاى مختلف این کشور به جرم ارتکاب خلاف ، در حبس بسر مى برند.
  سومین قشر عمده ایرانیان حاضر در اسپانیا را باید دانشجویان رشته هاى مختلف تحصیلى در دانشگاههاى این کشور به حساب آورد. عدم انسجام ایرانیان در اسپانیا درحالى همچنان ادامه دارد که در این کشور ، اکثر مهاجران خارجى از گروهها، اتحادیه ها و حتى انجمن هاى علمى و فرهنگى برخوردارند. اکنون نه تنها میان جامعه ایرانى در اسپانیا تماس چندانى وجود ندارد، بلکه دانشجویان ایرانى نیز از یک انجمن یا گروه کارى برخوردار نیستند و درنتیجه آشنایى میان ایرانیان صرفا در چارچوب روابط خصوصى محدود خانوادگى یا کارى است .
  به عقیده “ساناز” دانشجوى فوق دکتراى رشته گیاه شناسى در اسپانیا، یکى از دلایل عدم انسجام ایرانیها، شمار اندک آنان در مقایسه با جمعیت چندصد هزار نفرى آنان در کشورهایى مانند انگلیس ، فرانسه ، سوئد و هلند است . وى وجود تفکرات مختلف سیاسى، عدم هماهنگى درزمینه هاى گوناگون و حاکمیت روحیه فرار از یکدیگر را از دیگر عواملى مىداند که در کنار فقدان مرکزى براى تجمع و گردهمایى ایرانیان ، به افزایش فاصله ها در جامعه ایرانى اسپانیا کمک کرده است .

  تداوم همین فاصله ها و عدم اطلاع رسانى مناسب به جامعه ایرانى مقیم اسپانیا موجب شده است تا با وجود نزدیک به یکسال فعالیت ، هنوز بسیارى از ایرانیان مقیم از وجود “کاسا پرسا” و برنامه هاى آن بىخبر باشند، درحالى که دلشان براى شنیدن نواى موسیقى و آواز ایرانى پر مىکشد. این مشکل باعث شده است تا برنامه هاى فرهنگى که هرچندگاه یکبار در شهر بارسلونا – دومین شهر بزرگ اسپانیا و یکى از مراکز مهم اقامت ایرانیان در این کشور- برگزار مىشود، نیز با استقبال شایسته روبرو نشود. نتیجه فقدان تشکل و عدم اطلاع رسانى یادشده ، تنها بروز ناهماهنگى میان ایرانیان مقیم نیست . تعطیلى خط هوایى “ایران ایر” در مسیر تهران – مادرید، عدم افزایش شمار گردشگران اسپانیایى به تهران – که دومین قطب گردشگرى جهان است – و نیز، یکسان دانستن ایرانیها با عربها از دیگر ثمرات چنین وضعیتى در اسپانیا است .

  “خوسه ماریو” دانشجوى اسپانیایى دانشگاه “کارلوس سوم ” مادرید میگوید :

  متاسفانه قشر عظیمى از جامعه اسپانیا،تفاوتى میان عرب و ایرانى نمیشناسند و حتى بسیارى از آنان نمىدانند که ایران ، همان سرزمین تمدن باشکوه پارس است .

  او توضیح میدهد : اسپانیا به دلیل همجوارى با کشورهاى افریقایى،از مهاجرین عرب زیادى برخوردار است و به دلیل عدم آگاهى، اکثریت قریب به اتفاق جامعه اسپانیا، همه مسلمانان را عرب مىدانند اما وقتى صحبت ازفرهنگ پارسى مىشود، آنگاه متوجه مىشوند که ایران همان سرزمین پارس است . اسپانیایىها به ویژه افراد سنین بالاتر براساس نوشته هاى تاریخى و کتابهاى درسى خود، از عظمت و شکوه تمدن پارس باخبرند و از همین رو، برخى از آنان به فراگیرى زبان فارسى نیز علاقه ویژه اى نشان میدهند.
  این علاقه موجب شده است تا ظرف چند سال اخیر، تشکیل کلاسهاى زبان فارسى در دانشگاههاى سوییا، سالامانکا، آلیکانته ، بارسلونا و کمپلوتنسه مادرید با استقبال خوبى روبرو شود. اما مشکل بزرگ اینگونه دانشجویان آن است که جایى براى تمرین موزشهاى خود جز در صورت سفر به ایران ندارند و دانش و اطلاعات آنان ازاین کشور، درچارچوب آموخته هاى کلاسى محدود میماند. “پومپئو ردا” از مسئولین دانشکده علوم انسانى دانشگاه “آئوتونوما” بارسلونا که خود دو بار به ایران سفر کرده است ، مىگوید : من در اینجا تلاش بسیارى کردم تا بتوانم با جوامع ایرانى آشنا شوم و پس از مدتها پیگیرى موفق شدم با چند گروه خصوصى ایرانى ارتباط برقرار کنم .

  وى میافزاید : به جرات میتوانم بگویم بسیارى از افراد اسپانیایى نمیدانند آثار تاریخى مشهورى مانند “تخت جمشید” که آنان ، آن را متعلق به کشور “پرسیا” میدانند، در واقع ، ایرانى است اما آنان فکر میکنند که ایران و پرسیا(پارس ) دو کشور جدا از هم هستند.
  در چنین اوضاعى، نه تنها اقدامات بخش خصوصى، بلکه تلاشهاى نمایندگیهاى دولتى ایران براى برگزارى همایشها یا کنگره ها نیز به گوش ایرانیان و علاقمندان به آن در اسپانیا نمیرسد.

  چنین پیداست که باید طرح گسترش ایران شناسى را در اسپانیا از نقطه اى دیگر اما بصورت پایه اى آغاز کرد.

  + سایر موضوعات در تلگرام، کلیک نمایید


  امتیاز شما به این صفحه:
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average: 3٫13 out of 5)
  Loading...

  < اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

  🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=47527
  loading...
 • تبلیغات در آسمونی
 • شبکه اشتراک ویدئو واو
 • ترنج - مجری دکوراسیون داخلی
 • کانال تلگرام آسمونی
 • اینم جالبه !

  روش دریافت وقت سفارت

  کسانی که در طول سال سفرهای خارجی زیادی دارند حتما با روند دریافت وقت سفارت …

  25 دیدگاه

  1. با سلام و خسته نباشید
   ما برای ادامه تحصیل در مقطع ارشد به همراه همسرم قصد مهاجرت به اسپانیا رو دارم اما شرایط کار برای ادامه تحصیل خیلی برامون مهمه.میخواستم از دوستان بپرسم شرایط کار برای دانشجو در حین تحصیل و بعد از فارغ التحصیلی چطوره؟اگه کسی تلگرام گروهی ایرانیان که دانشجویان اسپانیا هستن رو داره ممنون میشم بهم بگه خیلی به کمک و راهنمایی نیاز دارم.اینم
   Www.maryammousavi39@gmail.com

  2. درود دوستان ، خواهرم و دوستانم میخوان برن برای زندگی به بارسلون . میخواستم بدونم آیا کانال تلگرامی دارن ایرانیان اونجا که در ارتباط باشیم؟

  3. حمید افتخاری

   قسمت اول گزارش ویدیوئی‌ام که از سفر به اندلس تهیه کرده‌ام را تقدیم می‌کنم
   امیدوارم مورد پسند هموطنان قرار بگیرد
   https://www.youtube.com/watch?v=JVvNCY2ZXX8
   حمید افتخاری

  4. ایا اسپانیا کشور خوبی برای درس خواندن در رشته ی mba و همچنین کشورخوبی برای زندگی کردن هست ؟؟

  5. سلام من پروانه هستم از الیکانته اسپانیا و متاسفانه اصلا ایرانی تا الان نتوانستم پیدا کنم برای برقراری ارتباط ، امیدوارم بتوانم یک دوست ایرانی حداقل در الیکانته پیدا کنم

   • سلام وقت شما بخیر.من آرمین هستم از ایران.من قصد مهاجرت به اسپانیا و دقیقا شه آلیکانته رو دارم.یک سری اطلاعات راجع به اونجا میخواستم.ممنون میشم اگر کمکم کنید.چون واقعا تو دو راهیم.اینم خط تلگراممه ۰۹۳۶۹۵۱۱۴۸۹

  6. سلام من در بارسلون هستم و میخواستم بدونم آیا آژانس مسافرتى ایرونى در این شهر یا مادرید دایر است؟

  7. “خوسه ماریو” دانشجوى اسپانیایى دانشگاه “کارلوس سوم ” مادرید میگوید :

   متاسفانه قشر عظیمى از جامعه اسپانیا،تفاوتى میان عرب و ایرانى نمیشناسند و حتى بسیارى از آنان نمىدانند که ایران ، همان سرزمین تمدن باشکوه پارس است .

   خوب مشخصا باید کشورهای اروپایی ما رو عرب بدونن دلیلشم مشخصه از انقلاب اسلامی به این ور رژیم ایران به رژیم عربی تبدیل شده حتی ما ایرانی ها هم از از سیاست های عربی پیروی می کنیم و همه ی چیزهای که به ایرانی بودنمون ربط داشته داره از بین میره و جاشو چیزهای عربی میگره مثل کلمات عربی در زبان فارسی , حذف فرهنگ پارسی و روی کار اومدن فرهنگ عربی و غیره اشاره کرد

  8. درود بر همه دوستان
   من بهاره هستم از ایران
   برای مقطع دکتری معماری مدارکمو فرستادم برای ترم دسامبر به دانشگاه کاتولونیا و پلی تکنیک مادرید الان تو مرحله کمیسیون هست منتظر جواب هستم . آیا کسی تو رشته من استاد راهنما میشناسین که بتونه به من کمک کنه.
   متشکرم

   • سلام بهاره جان’ راستش منم هم رشته ی شما هستم و همین قصد رو دارم’ اما هنوز اقدام نکردم’ شما پرو پوزال آماده کردین و فرستادین? اگه براتون امکان داره یه کوچولو راجع به مراحلی که گذروندین برام بگین’ متشکرم’ ایمیل من mo_ra_fo@yahoo.com

  9. همش چرته حتی اگه ایرانی باشه از دست ما فرار میکنه انگار جن دیده
   من ۶ ماه تو -بارسلون ۳ ماه تو والنسیا زندگی کردم فقط ایرانیای از کشور دیگه اومدن دیدم و اونام فارسی کم بلدن

  10. من مادرید هستم الان

   • salam majid khobi? man elnazam va ghasde edame tahsil toye dar shahre castellon ro daram..mikhastam azat beporsam az zendegi dar spa razi hasi? kar chetor hast? man reshteye gastronomy and culinary art mikham bekhonm onja … va vaghean az sharayete zendegi onja kheili nemidunam.. khoshhal misham rahnamaeim koni

  11. مممنونم از سایته خوبتون میخواستم بدونم شرایط کار در اسپانیا به چه صورت است و اینکه آیا کار برای امرار معاش دانشجویی در این کشور به چه صورت می باشد
   ممنونم

  12. با سلام من خواهرم حدود چهار سال است که اسپانیا می باشد ، خواهرم برای من دعو تنامه فرستاده است خواستم بدانم که آیا برای ویزا گرفتن باید تمام مراحل کسانی که اقامت دارند را باید انجام داد یا خیر و آیا میتوانم من هم اقامت آنجا را بگیرم البته توسط خواهرم و وکیل و در ضمن یک ملک هم در اسپا نیا خریداری کرده ام خواهشمند است در این زمینه راهنمایی بفرمائید ممنون

  13. درود و سپاس آیدا هستم
   من در حال یادگیری زبان اسپانیایی هستم میخواستم بپرسم اگه قصد سفر به این کشور داشته باشیم برای کار واسه یک سال چه شرایطی لازم هست من 38 سالم مجرد هستم ممنون میشم پاسخ بدید

  14. سلام خسته نباشید
   من الهام هستم .اول باید یه معذرت خواهی کنم بابت اینکه شاید درخواست من با موضوع و هدف وبلاگ شما متفاوت باشه ولی اگه براتون امکان داره ممنون میشم منو راهنمایی کنید[گل]
   من مسئول incoming یه آژانس هواپیمایی هستم و کار ورود توریست ها رو به ایران انجام میدم.قراره آخر دی ماه تو نمایشگاه فیتور اسپانیا شرکت کنیم و از اونجا که تو وبلاگ فوق العادتون در مورد تعصب اسپانیایی ها به زبان اسپانیایی خوندم تصمیم گرفتم از ایرانی های مقیم اونجا کمک بخوام .براتون امکان داره که ایمیل من رو در اختیار کسانی بزارید که مایل به همکاری باشن؟ ممنونم

  15. پسرم علیرضا تدریسی مدت37سال است اورا ندیده ام یعنی از10 ماهگی اش بعد فهمیدم در اسپانیا ویکی از شهر وندان اسپانیایی است توسط یک ایرانی من را تلفنی پیدا کرد ولی هنوز موفق نشدهایم همدیگر را از نزدیک ببینیم دوستان کمک کنید مادر وفرزند از فراق دوری بیرون بیاییم منالان 51 سال دارم وبا پسرم13 سال فاسله سنی دارم ازهمهشما سپاسگزارم واز این سایت زیبا

   • سلام. من محسن هستم و قصد ادامه تحصیل در مقطع دکترا در اسپانیا دارم و انشالله تا 4 ماهه دیگه میرم اسپانیا. اگه خواستید این قضیه رو اونجا پیگیری می کنم تا شاید شما بتونید پسرتون رو پیدا کنید و ما هم این وسط ثوابی ببریم. ایمیل من هم m.baradari.m@gmail.com هست.
    اگه مشخصات دیگری از مسرتون اارید به من بگید.

   • سلام، برام ایمیل بزنید اگر بتونم هر کمکی لازم باشه بهتون میکنم
    soycantantedeopera@gmail.com

  16. .محسن رحیمی خوشمکانی

   و اینکه مردم و دولت اسپانیا در مورد دولت و مردم چه فکری میکنند .ایا می توانند با ایران ارتباط قوی تری داشته باشن .از سالیان دور ارتباطشان چگونه بوده

  17. .محسن رحیمی خوشمکانی

   خیلی خوب بود .ولی میخواستم بدونم .ارتباط این کشور با ایران چقدر خوب بوده بطور دقیق

  18. با سلام و احترام
   من قصد ادامه تحصیل در اسپانیا در مقطع دکتری را دارم.دارای مدرک فوق لیسانس در مقطع کارشناسی ارشد با معدل 15 از دانشگاه ازاد و مدرک ایلتس 5.5 هستم.32 ساله و متاهل.مقاله ندارم ولی 6 سال سابقه کار در بانک دارم.ایا شرایطشو دارم؟
   ممنون میشم راهنمایی بفرمائید.

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.