آسمونی

بخش : نرخنامه

نرخنامه

نرخ شهریه دانشگاه های ایران

طاهره رضایی
    شهریه دانشگاه در مقاطع مختلف یکی از ملاک های بسیاری از داوطلبان است. شهریه دانشگاه های ایران هر ساله با آغاز سال تحصیلی