آسمونی

بخش : مناسبت های روز

مناسبت ها و رویدادهای روز

مناسبت های روز

16 مهر ، مهرروز یا جشن مهرگان (جشنی در ستایش و گرامیداشت مهر)

آسمونی
مهرگان یا جشن مهر یکی از بزرگترین جشن‌های ایران است که در مهر روز از برج مهر برگزار می‌شود. «مهرگان» پس از نوروز بزرگترین جشن ایرانیان باستان بوده‌است. این جشن در جوامع ایرانی خارج از ایران نیز به گستردگی