آسمونی
اسلام

نشانه های حتمی ظهور امام زمان

ثبت نام لاتاری

emergence of Imam Mahdi نشانه های حتمی ظهور امام زمان

امام علی (ع) می فرماید :

 من المحتوم الذی لابد منه ان یکون قبل القائم

« خروج السفیانی – و خسف بالبیداء و قتل النفس زکیه و المنادی من السماء و خروج الیمانی»

  کتاب ارشاد- شیخ مفید 

طبق این روایت علائم قطعی و نشانه های حتمی ظهور پنج دسته اند که ما هر یک از آنها را در این مطلب پورتال آسمونی به اختصار بیان می نماییم: 

۱-خروج و شورش سفیانی :

قطعی ترین نشانه در روایات شیعه شورش و خروج سفیانی است اما در کتب حدیث اهل سنت از سفیانی اسمی نیست و در عوض در کتب اهل تسنن از شخصی به نام دجال سخن رفته و تعداد احادیث مربوط به او بسیار بیشتر از روایات شیعه در مورد سفیانی است البته از دجال در بعضی از از روایات شیعه هم نام برده شده است که بعدا به توصیف آن خواهیم پرداخت(انشاالله). اما در مورد سفیانی از امام صادق(ع) رسیده است که:

«و من یحتوم خروج سفیانی من رجب»

 از علائم حتمی ظهور٬ شورش سفیانی در ماه رجب است.

کتاب الغیبه 

در روایت دیگری حضرت فرموده اند که: سفیانی طبق روایتی از امیر المومنین(ع) فردی است با نام عثمان از نوادگان ابوسفیان و بسیار خبیث و قسی القلب و مدت ۸ یا۹ ماه غارت و کشور گشایی می کند. 

سپس حضرت مهدی(عج) او را از بین می برد و در بعضی روایات آمده که حضرت عیسی (ع) در بیت المقدس سفیانی را می کشد. اما قبل از نابودی شخص سفیانی لشکر خونخوار او در سرزمین بیداء به زمین فرو می روند.

(خسف بیداء) که خسف بیداء نیز این خود از علائم حتمی ظهور است و ما قبل از شرح این واقعه مختصری در وصف دجال می گوییم :

دجال :

دجال صیغه مبالغه از کلمه دجل به معنای پنهان کننده حق و آشکار کننده باطل و گفته شده که نام اصلی دجال ٬ صاید بن صید است و والدینش هر دو یهودی اند و ۳ سال قبل از خروجش قحطی می شود. در روایات اهل تسنن خصوصیاتی برای دجال گفته شده از جمله اینکه فردی کافر کیش و دارای عمر طولانی٬کوتاه قد٬ چاق و زشت رو است. که تمام عالم جز مکه و مدینه را تصرف می کند و هنگام خروجش حضرت بقیة الله بر سفیانی فائق آمده است. 

۲- خسف بیداء :

بیداء نام سرزمینی است در دو منزلی مدینه و خسف٬ به معنای بلعیدن و نابود کردن است و طبق روایات متعددی تمام لشکر سفیانی پس از جنایتهای بی شمار هنگام عبور از این سرزمین به دل زمین فرو رفته و نابود می شوند و فقط سه نفر از این لشکر زنده می ماند(امام باقر(ع))

کتاب الغیبه

در جای دیگر امام باقر می فرماید: و ینرل جیش السفیانی البیداء فینادی مناد من السماء یا ابیدالقوم٬ فیخسف بهم. «سپاه سفیانی در سرزمین بیداء فرود می آیند٬ پس منادی آسمانی بانگ می دهد ای سرزمین بیداء این جمعیت را نابود ساز٬ آنگه همگی در کام زمین فرو می روند.»

ارشاد مفید 

۳- صیحه ی آسمانی :

 از مجموع روایات در باب نداهای آسمانی بر می آید که این ندا ها دو نوعند :

۱- یک دسته جزء نشانه های غیر حتمی اند مثل ندای آسمانی در ماه رجب

۲- یک دسته جزء نشانه های حتمی ظهورند مثل دو صیحه ی آسمانی که در یک روز از ماه رمضان واقع می شوند.

امام باقر(ع) می فرماید:

لابد من هاتین الصوتین قبل خروج القائم صوت من السماء و هو صوت جبرئیل و صوت من الارض و هو صوت ابلیس اللعین.

کتاب الغیبه – شیخ طوسی

حتما قبل از ظهور قائم(عج) این دو صوت شنیده می شودیکی از آسمان که صدای جبرئیل است و دیگری از زمین صدای شیطان لعین است.

امام صادق در دنباله ی آیه ی: 

واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب یوم یسمعون الصیحة القائم من السماء و ذلک یوم الخروج.

آنگاه که منادی از مکانی نزدیک ندا می دهد گوش فرا دار…) می فرمایند:

ینادی المنادی باسم القائم و اسم ابیه علیهماالسلام و الصیحة فی هذه الایه صیحة القائم من السماء و دلک یوم الخروج.

تفسیر قمی

«منادی با نام حضرت قائم و نام پدرش ندا سر می دهد و صیحه در این آیه همان بانگ آسمانی و صیحه زمان قیام حضرت است و آن روز روز خزوج قائم است.»

در روایتی پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: مفاد و مضمون این آیه چنین است:

ایها الناس قطع عنکم مدة الجبارین و ولی الامر خیرامة محمد فالحقوا بمکة.

کتاب الاختصاص – شیخ مفید

هان ای مردم مهلت ستمگران به پایان رسیده و بهترین امت محمد(ص) به پیشوایی برگزیده شد٬ خود را در مکه به او برسانید.

امام باقر می فرمایند:«منادی آسمانی در ابتدای روز بانگ می زند ای مردم! آگاه باشید حق با علی(ع) و شیعیان اوست وشیطان لعنة الله درآخر روز صدا می زند حق با سفیانی و پیروان اوست.»

ارشاد- شیخ مفید 

۴- قتل نفس زکیه :

اغلب روایات در باب کشته شدن نفس زکیه متعلق به کتب بزرگ شیعه است ولی در کتب اهل سنت روایتی بر رد آنها نبوده استو بعضا روایاتی موافقی هم وجود دارد در مورد نفس زکیه سه نظریه وجود دارد که عبارتند از:

۱- نفس زکیه از نظر لغت به معنای انسان کامل و تذهیب نفس کرده است و محدثین آن را لقب جوانی از بنی هاشم از فرزندان امام حسین (ع) می دانندکه جزو لشکریان امام زمان بوده و حضرت او را به عنوان پیک برای رساندن پیام خود به مردم مکه به آنجا می فرستند و او پس از ابلاغ پیام حضرت در مکه مورد هجوم مردم قرار می گیرد و مظلومانه در بیت الحرام در بین رکن و مقام در ماه حرام به شهادت می رسدو طبق روایت پانزده روز پس از این واقعقیام حضرت واقع می شود.

۲- بعضی دیگر از محدثین نفس زکیه را از اولاد امام حسن(ع) می داند و می گویند وی پشت دروازه ی کوفه(نه مکه) به همراه هفتاد نفر از صالحین به شهادت می رسد.

۳- گروه سوم گفته اند که او کسی نیست جز ابو عبدالله محمد بن عبدالله بن الحسن ابن الحسن بن علی بن ابی طالب که در زمان منصور دوانیقیخلیفه عباسی سر به شورش برداشت و کشته شد.

این گروه وی را از مدعیان مهدویت دانسته و از نظر اخلاقی انسان چندان پاک و کاملی نمی دانند. 

۵-خروج و قیام یمانی :

امام صادق(ع) نسب یمانی را چنین معرفی می کند:

خروج رجل من ولد عمی زید بالیمن

کتاب بشارة الاسلام

از نشانه های ظهور یکی از اولاد عمویم زید است در یمن.

در حدیث دیگری آمده:

پادشاهی در صنعاء یمن به نام حسن یا حسین خروج می کند.

و در روایتی از پیامبر اکرم(ص) آمده است که خروج سفیانی و خراسانی و یمانی در یک روز واحد است.

و امام باقر(ع) فرموده اند که سفیانی (عثمان بن عنبس یا عثمان بن عتبه) از شام و یمانی از یمن(از آبادی به نام کرعه) و سید خراسانی و شعیب بن صالح از ری قیام میکنند.

“و لیس فی الرایات اهی من رایه الیمانی هی رایه هدی لانه یدعو الی صاحبکم “

در بین این سه یمانی هدایت کننده تر از دیگران است و شما را به سوی صاحبتان دعوت و هدایت می کند.

…آنگها که او قیام کرد به سوی او شتاب کن که پرچم هدایت برافراشته استو بر هیچ مسلمانی سرپیچی از او روا نیست و هرکه نافرمانی او کند اهل آتش است.

کتاب الغیبه – طوسی

و در بعضی از روایات دارد که سید خراسانی نیز با لشکرش به یمانی پیوسته و با سفیانی جنگیده و او را شکست می دهند. 

قیام و خروج سید خراسانی

در برخی از روایات از خروج سید خراسانی به عنوان علائم ظهور نام برده شده (اما ظاهرا در هیچ حدیثی به صراحت جزو علائم حتمی شمرده نشده است.) برخی محدثین سید خراسانی را با سید حسنی یکی دانسته اند. و بعضی نفس زکیه را همان سید حسنی دانسته اند.

به هر شکل تعداد زیادی احادیث همزمان با قیام یمانی و شورش سفیانی از سید خراسانی هم نام برده اند. طبق احادیث سید خراسانی جوانی گندمگون و چهارشانه اهل تمیم است به نام شعیب بن صالح که با چهار هزار نفر از ری قیام می کند. لباسهی ایشان سفید و پرچم هایشان سیاه است و وارد سرزمین ایلیا (قدس) می شود و پرچمدار حضرت مهدی (عج) خواهد بود.

 

تازه های مرتبط

ناگفته های واقعه کربلا

طاهره رضایی

وقایع روز تاسوعای حسینی

آسمونی

اعمال روز تاسوعای حسینی

آسمونی

امام حسین که قصد کوفه (نجف) را داشت پس چرا به کربلا رفت؟

طاهره رضایی

آیا ایرانیان نیز در حماسه عاشورا حضور داشتند؟

دلیل اصلی جنگ امام حسین با یزید

طاهره رضایی

400 نظر

حسین 2018/05/20 at 14:28

بسم الله الرحمن الرحیم والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمته و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا
ولا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم
ما انسانها شبیه اون ماهی ای هستیم که به دنبال آب میگرده ، زمانی که از آب بیرون میایم تازه یادمون میاد که یه عمره تو آب زندگی میکردیم
همون جوری که با امام حسین بیعت کردین که بیاد تو صحرای کربلا تنهاش بزارین با پسرش محمد بن حسن عسگری ام میخوایید همین جوری برخورد کنیم
یازده تا امام قبلی رو با چه معیاری شناختین و بهشون ایمان آوردین
امام زمان نمیاد تا زمانی که ما به دنبالش نریم نمیاد
مقام امام بالاس چون خدا تعیینش کرده ، امامو کوچیک ندونیم مهدی مقام ای از طرف خداس که به یک بنده داده شده برای نجات ما انسانهای گمراه شده

پاسخ
رسول 2017/08/11 at 15:36

سلام دلم میخوای تمام این منتظران که دلشون برااقاشون تنگ شده ازهمه جاجمع بشن یجا تا دنیا که در مردمش در حیرت شبهات بسر میبرد بداند مهدی هم هست ومنتظرانی دارد ای شیعیان علی فرزند علی رادریابید

پاسخ
احسان 2017/10/04 at 15:13

احسنت افرین بر داداش گلم

پاسخ
یاعلی 2017/08/03 at 22:24

سلام.تا نتوانیم به امور شیعیان رسیدگی کنیم و نتوانیم حتی غذای مردتم سوریه رو تامیین ککنیم که شنیدم گوشت .گربه میخورن.بعد میخوان صاحب الزمان بیاد.برا همین خداوند اقا رو گذاشته کنار مثل ائمه دیگه نشه

پاسخ
عاشق مهدی موعود(ع) 2017/07/05 at 00:33

من ازتوابین هستم وامروزکه خودم رامیشناسم خدایم را دروجودم لمس میکنم وعاشق مظلوم زمان شده ام ومبارزه میکنم باافکارغیرخدایی مگر وجود ما میشود موجودباشد اگرخدانخواهد پس این حقیقت دارد که امام آخرشیعیان بادلی خسته واشک درچشم خواهدآمد فقط ازخدا تمنادارم ظهورش را.دیگرتحمل فساد وفحشا برایم ناممکن شده یارب برسان معجزه ی دنیا راتانفسهای دلم ازقفس آزادشود.اللهم عجل لولیک الفرج.

پاسخ
حمید 2017/05/17 at 10:55

چرا واقعیت را نمی نویسید
در کتاب شیخ مفید اشاره شده است به سید خراسانی
اینکه امیدی به او نیست و آنقدر با غربیها محاجه می کند تا منجر به جنگ شده و صدها هزار از اهالی پارس کشته می شوند
آن هنگام است که مهدی موعود با کمک سید یمانی و یمنی هایی که به سوی او می آیند دعوت خویش را آشکار کرده و به سمت عراق می رود !

پاسخ
علیرضا 2017/03/12 at 18:42

خیلی جالب وعالی بود.

پاسخ
طیبی 2017/03/02 at 20:09

اقاجان منو ببخش..

پاسخ
زهرا 2016/12/02 at 22:49

مولایم یا صاحب الزمان ببخشم اگه اشکت و با کارام در آوردم.

پاسخ
زهرا 2016/12/02 at 22:48

خیلی متشکرم .

پاسخ
سعید 2016/07/17 at 22:00

فقط اینومیتونم بگم که کهدما انسانها خیلی ناشکریمداخرش میدونیم زیر این خاک میریم باز هم گوش به وسوسه این دجال شیتان نابکار میکنیم … خدا بدادمان برسد یا مهدی ادرکنی

پاسخ
یاسین 2016/07/02 at 21:25

خدایا دستمو بگیر که با فریاد شیطان نگریم
دستمو بگیر که برم پیش مهدی
دستمو بگیر بمیرم تو راه مهدی
هرکس میخورد تو سپاه آقا جون باشه قبل از اذان به مدت چهل روز یه دعایی رو بخونه من یادم نیست چیه
ولی که همیشه قبل از خوابم آین دعا رو می خونم الهم آن حال بینی بینه الموت ایشالا همه توفیق رستگاری و شهادت در راه خدا را داشته باشیم

پاسخ
شادناز 2016/06/09 at 16:16

تو تهرانی که شده مد تازه لاتی و پر مازراتی…..
آقای ما جاش کجاست؟؟؟؟
کوچیکتم یا مهدی

پاسخ
شبنم 2016/09/03 at 11:21

واقعا عزیزم

پاسخ
منتظر 2016/06/06 at 11:15

آقاجان خيلي دلم گرفته كاش زود بياي از اينكه نمي تونم براي مظلومين اطراف كاري كنم دلم شكسته

پاسخ
یاسین 2016/07/02 at 21:28

اخوی ایشالا یکی دو سال دیگه یا شاید امسال آقا جون بیاد

پاسخ
اسدی 2016/05/22 at 11:19

باسلام خدمت مولایم حضرت مهدی من نمیدونم کدوم یک ازاین احادیث درسته، ولی بااشتیاق کامل دوست دارم درزمان ظهور حضرت مهد
ی باشم به امیدآن روز

پاسخ
مجتبی 2016/04/30 at 23:07

اقا جون بار گناهام زیاده دستمو بگیر
اقاجونم اسمت میاد چشمام خیس میشه منه گناه کار اگه تا حالا موندم فقط بخاطر عشقته ک تو قلبمه
میدونم اگه عاشقتم نباید گناه کنم میدونم این رسم عاشقی نیست میدونم با گناهام هرثانیه به صورت ماهت سیلی زدم ولی اقاجون تورو به چادر خاکی مادرت زهرا قسم میدم ظهور کن منو قبول کن اقاجون میشم سگ نگهبانت اقاجون میگن سگ7جون داره ولی من برات700بار جون میدم
اقاجون چشمام خیسن اقام جون دستام خالین همه دارو ندارم یه مشت گناهه اقاجون دوستت دارم…اقاجون میخام بیام تو مدرسه ی عشقه313نفرت ثبت نام کنم…میخام یکی از313تا بشم اقاجون…اگه ثبت نامم کنی همش میخام تجدید بشم تا ازون مدرسه نرم

پاسخ
بقیه الله 2016/04/17 at 22:45

این روایت صحیفه ی اسمانی اصلادرست نیست نه بادیگراحادیث جورمیادونه باعقل ومنطق زمانی که حضرت جبرائیل اقا رابه جهان معرفی کندخوب دیگر جای اماواگرنداره همه ازکودک وبزرگ بهش ایمان میاورنددرحالی که درچندین حدیث امده که جهانیان مهدی رالعن خواهندگفت و مهدی چندین ماه دیاربه دیاردنبال یارویاورخواهدگشت بعدازچندین ماه بزور313نفرپیداخواهد کردلطفا مردم راگمراه نکنید چه بدانم شایدهم ازسپاه دجال وبنی عباس هستیدواقعاخداوندبه مدد اقابرسدوگرنه با این ذهنیت واوامی کارش هفت خوان نه هفتصدخوانه

پاسخ
اسد 2016/05/02 at 11:25

یعنی شما فکر می کنی همه به جبرئیل ایمان دارن؟ و او دشمن ندارد؟

پاسخ
1.313 2016/03/17 at 18:47

این سال هم گذشت مهدی نیامد چه کرده ایم ما؟؟؟؟؟؟؟؟

پاسخ
Secret 313 2016/02/22 at 09:42

سلام علیکم

دوستان عزیز قائم آل محمد ص آمده ولی چشم باز می خواهد تا ایشان را در کنار خودتان ببینید و واقع آن است که تا به حال خودمان بودیم که نخواستیم با ایشان ارتباط برقرار کنیم و ایشان به خاطره تعصبات به مواردی او را از خود طرد کردیم.

پاسخ
abas alipoor 2015/12/22 at 15:23

بهتر از این هم میتونست بااشه

پاسخ
رها 2015/12/10 at 13:15

از این به بعد بیایین ا عمال صا لحی انجام بدیم بلکه ما هم از بیر وان حضرت شدیم

پاسخ
امیر.قمی 2017/06/10 at 05:56

40شب پشت سرهم بعدازنمازصبح دعای عهد…خیلی راحت میشه حفظش کرد.

پاسخ
پگاه 2015/12/03 at 09:31

من واقعا دوست دارم نظاره گر ظهور امام زمان باشم وبرای دیدن ایشان لحظه شماری میکنم.

پاسخ
کیمیا 2015/11/25 at 23:08

مرسی عالی بود استفاده کردم

پاسخ
majid 2015/11/18 at 16:28

خیلی قشنک و عالی بود انشالله باشیم در رکابش .دم شمام گرم

پاسخ
ناشناس 2015/11/17 at 03:12

خداکنه زنده باشمو ببینمت

پاسخ
منصوره 2015/11/14 at 14:33

خیلی بد بود اخه نظر می دی میگه نظرت تکراریه

پاسخ
منصوره 2015/11/14 at 14:32

عالی بود یه توری بنویسید که به درد سن 11 ساله ها هم بخوره

پاسخ
پویا 2015/11/13 at 10:20

من شرمنده از این همه گناه هستم .و هم چنین شرمنده اقا امام زمان .کاش من سگ اقا باشم .

پاسخ
پویا 2015/11/13 at 10:17

من دوستار امام زمان (عج) هستم و منتضر ضهور اقا هستم.انشا الله گناهان مرا بیا مرزد .برای ضهور اقا امام زمان صلوات.

پاسخ
علی 2015/11/12 at 22:01

خدایا یاریم ده که یاری کنم خدایا هدایتم کن که هدایت کنم

ئرمورد این سایت که بحثی نیست اما خوب میشد در مورد شیطان پرستی و فراماسونا هم حرف میزدید به امید آنکه همه فقط به خدئا ایمان داشته باشند

فقط مراقب فکرمون باشیم
و خدارو شکر کنیم که خیلی وقته یادمون رفته

پاسخ
نرگس 2015/11/11 at 11:06

السلام علیک یا صاحب الزمان
از کجا میتونم بفهمم مورد تایید آقا امام زمان هستم یا نه؟؟خیلی دلهره دارم

پاسخ
محمدرضا 2015/11/10 at 20:00

میگن جبرییل در هنگام صیحه ی اسمانی میگه
اگاه باشید که حجت خدا در کنار کعبه ظهر کرده

پاسخ
شعیب 2015/11/05 at 09:55

به زودی خواهم امد

پاسخ
منتظر 2015/11/02 at 21:11

مهدیم من که مرا گرمی بازاری نیست

پاسخ
ناشناس 2015/10/26 at 09:49

خوب بود اما کامل نبود

پاسخ
محمد 2015/10/24 at 18:51

لطفا خلاصه حضرت موسی رو هم اضافه کنید

پاسخ
لاله 2015/10/24 at 18:33

خیلی عالی بود مرسی

پاسخ
محمد 2015/10/22 at 09:15

بزرگترین آرزوی من سرباز مهدی بودنه… نه پولی میخوام نه رتبه ای فقط میخوام در رکاب امامم تا آخرین قطره خونم برای حق بجنگم
اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج

پاسخ
محمد 2015/10/22 at 03:43

آرزوی من دیدن ظهور آقا امام زمانه انشاءالله که همه ما یاران امام زمان باشیم ظهور خیلی نزدیک است☺

پاسخ
سپیده 2015/10/21 at 22:30

چقدر شرمنده ی اقا هستیم خدا از ما بگذره

پاسخ
محمد 2015/10/21 at 12:51

با سلام، اینطور که گفته شد صاید بن صید تمتم دنیا رو جز مکه و مدینه میگیره، پس این کار حد اقل 10 سال طول میکشه ، توی این 10 سال یا قحطی ما رو میکشه یا این یارو، خدا به دادمون برسه

پاسخ
مرضیه احمدی 2015/10/19 at 19:03

سلام لطفا بگید مادچه کار کنیم تا امام زمان زودتر ظهور کنه?من دختری ۱۵ساله ام !!

پاسخ
سید فرشاد هاشمی 2015/10/13 at 19:21

نفهمیدم سفیانی رو امام زمان نابود میکنه یمانی نابود میکنه یا در خسف بیدا خودش نابود میشه

پاسخ
مهدی 2015/10/13 at 15:37

میدونم جای من جهنمه ولی دوست دارم امام زمن همه را ببره بهشت

پاسخ
غلامه حسین 2015/10/08 at 06:18

وقتشه برای فرج حضرت مهدی (عج )دعا کنیم ، اگر فرج و گشایش در زندگی میخواهیم التماس شما دوستان عزیز میکنم حرفمو جدی بگیرید حضرت با دعای ما فرجش میرسد، در حین دعا خدا رو به حضرت زینب (س ) قسم بدهید…..

پاسخ
سولماز 2015/10/02 at 20:08

خیلی مشتاقم
خدایا میخوام باشمو ببینم
هم خودم هم خانوادم و هم همهء کسایی که مثل من منتظر فرج آقامون هستند…
“مهدی حق است”

پاسخ
امیررضا 2015/10/02 at 12:12

عااااااالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللییییییییییییییییییییییییییییییییییییی یبببببببببببببببببببببببببببببببببببوووووووووووووووووووووووووووووووووددددددددددددددددددد

پاسخ
امیررضا 2015/10/02 at 12:10

خوب بود

پاسخ
اسرا 2015/10/01 at 09:56

کاش خیلی زود بیاد کاش…..

پاسخ
حمید 2015/09/30 at 08:41

سلام…ان شاءالله هرچه زودتر مولاوصاحبمون امام زمان عج بیاید

پاسخ
نرگس 2015/09/28 at 18:04

همه چی خوب می شد اگ امامون میومد……

پاسخ
ناشناس 2015/09/28 at 17:56

همه چی خوب میشه اگه اون بیاد……..

پاسخ
فاطمع رجبی 2015/09/26 at 22:42

آرزوی من زنده بودنم درزمان ظهوره.فقط خدا میدونه چقدر مشتاق این لحظه ام.

پاسخ
زهرا 2015/10/28 at 02:22

من هم مثل شماااااا???اللهم العجل الولیک الفرج

پاسخ
سانا 2015/09/26 at 18:28

گفته شده وقتی یمانی خروج میکنه خودمون رو ب ایشون برسونیم
یعنی خانم ها هم اینکار را انجام بدهند

پاسخ
مصطفی 2015/09/25 at 23:35

ببخشید اگر کسی چیزی تخصصی تر دارن حتما بزارن

پاسخ
یه دختر چادری 2015/09/25 at 19:21

شاید این جمعه بیاید شاید
به امید فردایی بهتر باامام زمان
اللهم عجل لولیک الفرج

پاسخ
دختر ناز 2015/11/21 at 13:57

خیلی عالی بود

پاسخ
مولود 2015/09/25 at 00:54

خدا خیرت بده که اطلاعات قشنگ و ارامش بخشی گذاشتی.ایشالله امام و خدای عزیزمون ازمون راضی باشن…

پاسخ
ناشناس 2015/10/17 at 20:39

انشاالله

پاسخ
علی 2015/09/07 at 22:31

عالی بود.

پاسخ
فرناز ارین 2015/09/07 at 01:36

من هم از خدا میخوام امسال سال ظهور امام ما باشد من که دیگه از این دنیا خستم وجودم اقا را کم داره 4

پاسخ
ارمیتا 2015/09/02 at 13:34

برام دعا کنید اقا دستمام خالی کمکم کن

پاسخ
ارمیتا 2015/09/02 at 13:33

اقا خیلی دوستت دارم لطفا بیا من به تو ایمان اوردم با تمام وجودم بهت اعتماد کردم توبه کردم لطفا هیچ وقت تنهام نزار

پاسخ
امیر امام عصر 2015/08/18 at 23:15

خدا سپاس به خاطر لطفی که امام در میانمان هست اما افسوس که گناهانمان دیوار میان ما واقایمان امام عصر شده…برای فرجش صلوات………..

پاسخ
احمد 2015/08/17 at 16:59

با عرض سلام و ادب خدمت شما دوست گرامی.
اخیراً کتابی عمیق، متفاوت و جریان ساز با عنوان «بازگشت به اسلام» نوشته‌ی عالم فرهیخته و آزاداندیش، جناب علامه «منصور هاشمی خراسانی» به صورت بی‌سابقه‌ای در برخی کشورهای اسلامی از جمله ایران منتشر شده است. این کتاب، انقلابی فرهنگی و ایدئولوژیک در حوزه‌‌ی اسلام‌شناسی است و با نقادی موشکافانه، موضوعات بنیادین و گزاره های عمیق اسلامی را به بحث گرفته است. مولف دانشمند این کتاب ضمن پایبندی به اصول و قواعد اصیل اسلامی، با تیغ تیز نقادی خویش به آسیب شناسی عمیق تاریخی و بی سابقه ای در حوزه عقاید و اعمال مسلمانان می پردازد و انحرافات موجود در این حوزه را با بیانی متین و عالمانه و در عین حال با صراحت یادآوری می نماید. «بازگشت به اسلام» یک مکتب فکری مستقل و تمام عیار با رویکردهای بسیار متین و منحصر به فرد است؛ البته جای تأسف است که علی رغم سطح علمی بالا و وجود ارزش های اسلامی و معرفتی غیر قابل انکار در این اثر، از سوی برخی جریان های خاص با بی حوصلگی و تنگ نظری با آن برخورد صورت گرفته است، اما تردیدی نیست که جایگاه علمی و ارزشی این کتاب برای خردمندان وارسته و نیز اهل علم پوشیده نخواهد ماند.

پاسخ
ناشناس 2015/09/28 at 23:41

عالی خوب تشکر

پاسخ
امیرحسین 2015/12/04 at 01:17

سلام و ددود خدا بشمادوستان خوبم بیایید واقعا پیروامام و خدای متهال باشیم نه با حرف خدایا ظهور اقامون رو جلو بنداز به امید روزی که کارنامه اعمال هممون رو به دست راست مون بدن برای ظهورش یه صلوات

پاسخ
مهدی 2015/08/12 at 11:42

خدایا کاری بکن این جمعه بیاد شوق دیدارشیم الهی

پاسخ
مهدی 2015/08/12 at 11:41

خدایا کار کن این جمعه بیاد انشا الله شوق دیدارشیم خدایا

پاسخ
Elham 2015/08/07 at 01:39

سلام مرسی از اطلاعاتتون
میخواستم اگه میشه یه راهنمایی کنید منو.من خییییلی از ظهور امام زمان میترسم.دوست دارم ظهور کنن ولی واقعا وحشت دارم که من جز یارا نباشم یا اینکه نتونم تشخیص بدم اونموقع که حق با کیه و باید طرف کی باشم از جنگ و اشوب اونموقع میترسم.اگه راهی میدونید که باعث شه ترسم کم شه لطفا راهنماییم کنین.
من

پاسخ
مهدی 2015/09/29 at 00:27

تنها چیزی که باعث آرامش انسان میشه در نظر داشتن خدای متعال هستش.مطمعنا اون بیشتر از هر چیز دیگه هوای بندشو داره و تسکین دهنده خواهد بود.ولی اینکه به باور قلبی تبدیل بشه واقعا سخته

پاسخ
ناشناس 2015/08/05 at 15:31

من امید دارم امامم را ببینم

پاسخ
منتظر ظهور 2015/08/02 at 00:44

بیایید همه با هم برای ظهور حضرت قایم دعا کنیم. فساد و نابودی در دنیا غوغا می کند و به فرمایش حضرت رسول نگهداری ایمان در دوره آخرالزمان همچون نگهداری آتش سرخ در دست است.

پاسخ
سارا 2015/07/26 at 15:44

کلمه هاش خیلی سخت بود لطفا یه جوری بنویسید که مانوجوون ها هم بفهمیم

پاسخ
ناشناس 2015/07/20 at 16:43

خدایا ظهور آقا امام زمان را نزدیک بگردان

پاسخ
xxxxxx 2015/07/20 at 13:09

باسلام وتشکرازمطالب بسیار خوبتون خواستم به چندنکته ک درموردش تحقیق کردم اشاره کنم.ازنشانه های حتمی خروج سفیانی یمانی و سیدخراسانی است.دراحادیث زیادی اشاره شده است ک سپاه سفیانی را سیدخراسانی شکست میدهد ودراحادیث زیادی اوصاف سید خراسانی را چنین برشمرده اند.سیدخراسانی چهره ای نورانی دارد دارای لشگری بسیار قوی میباشد دردست راست او نشانه ای میباشد.باتوجه ب این احادیث نشانه های موجود اشاره ب شخص رهبر انقلاب دارد ک با همه نشانه های موجود در احادیث مطابقت کامل دارد.و یمانی همان سدحسن نصرالله میباشد زیرا احادیثی داریم ک نام یمانی حسن حسین ونام دیگر او نصر میباشد.بعضی ازمحققان ب این اتفاق نظر رسیده اند ک سفیانی همان پادشاه اردن میباشد ک ب زودی قیام میکند چون با سوریه و عراق مرز مشترک دارند و بارها خودرا امام زمان معرفی کرده است.دامنه جنگ سوریه و عراق در آینده نزدیک ب اردن کشیده میشود و اردن نیز وارد جنگ خواهد شد.ازنشانه های سفیانی داشتن پرچم قرمز میباشد چنان ک در حدیثی داریم دوفرقه در عراق وشام ظهور میکنند و هردوی آنها را سفیانی ک دارای پرچم قرمز هست از بین میبرد خدمت دوستان عرض کنم ک اردن پرچم جدید کشورش رو رونمایی کرده اگه در سایتها جستجو کنید میبینید ک رنگ پرچم جدید اردن قرمز و نوشته روی آن لااله الاالله محمدرسول الله است.با سپاس واللهم عجل لولیک الفرج

پاسخ
امرالله احمدی 2015/07/19 at 04:13

تنکس

پاسخ
امرالله احمدی 2015/07/19 at 04:12

با تشکر باید توجه داشته باشیم در نحوه بروز علایم حتمی هم می شود بداء شود
انهم یرونه بعیدا ونراه قریبا

پاسخ
ناشناس 2015/07/16 at 15:18

عالے بود…ازخدامیخوام عمرمودرازکنہ تاآقاموببینم اللهم عجل لولیک الفرج

پاسخ
یار منتظر 2015/09/12 at 12:47

عمرت زیادمنباشه میتونی ببینید داداش فقط کاری کن که از یاران واقعی اقا باشی

پاسخ
محمد مهدی 2015/07/16 at 01:17

سلام دوستان به تازگی من هر جارو نگاه می کنم از نشانه های اخر زمان رو می بینم
چی شده؟

پاسخ
علی 2015/09/08 at 17:20

درسته عزیزم من یه حدیث از یک معصوم شنیدم که می فرماید:
پیامبر بالا ی منبر بود منبر و سخنرانی به پایان میرسد کسی به پیامبر میگوید یا نبی الله برای ما دعا کنید.
پیامبر برای همه ی قوم ها دعا میکنه الّا یک قوم که اسم آن قوم نجم بوده.
کسی میگوید چرا برای قوم نجم دعا نکردید؟
جدیدا ثات شده داعشی ها از همین قوم نجم هستند.
پیامبر خدا فرمود در آخر الزمان گروهی از این قوم به پا میخیزد که اول به عراق و شام حمله کرده وسپس به پارس و بعد ازاین حجت ما ظهور خواهد کرد.
انشاء الله ظهور آقامون دیر نیست امید وارم که ماروهم یه نگاه کنه مولامون.

پاسخ
یک دختر مسلمان 2015/07/15 at 15:25

اینشاالله زودتر ظهور کنن
همه ما باید تلاش خودمون را بکنیم و برای ظور این بزرگوار دعا کنیم؛و هر کاری که می تواند امام را خوسنود کند بکنیم مانند نماز اول وقت…

ولی کاشکی امام خودشون به مشهد می آمدند! 🙁

پاسخ
حامد 2015/07/12 at 05:22

ممنون بابت اطلاعاتی ک دادی …بیاید دعا کنیم داعش از سطح زمین محو شه و اماممون هر چه زود تر ظهور کنن انشاالله …خدایا خودت کاری کن چشم هامون پاک و دل هامون صاف شه الهی امین

پاسخ
علی 2015/07/10 at 02:44

سلام. ساعت 2 و 45 دقیقه شب 23 ماه رمضانه من بیدارم اما صیحه آسمانی رو هنوز نشنیدم. اگه نشنوم شاید تا 1000 سال دیگه هم ظهور نشه. خدایا امسال رو سال ظهور قرار بده

پاسخ
یک دختر مسلمان 2015/07/15 at 15:19

ببخشید باید سال فرد باشه یعنی انشاالله سال بعد

پاسخ
شیدا 2015/07/08 at 19:46

عالی

پاسخ
موسی محمدی 2015/07/07 at 14:13

از اینکه وقت گذاشته و این اطلاعات ارزشمند رو در اختیار شیعیان حضرت قرار دادید از شما سپاسگذارم
اللهم عجل لولیک الفرج الحجته بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائک فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا وحافظا و قائدا وناصرا ودلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمطعهو فیها طویلا
برحمتک یا ارحم الراحمین

پاسخ
---> آسمونی 2015/07/07 at 17:28

خواهش میکنم دوست عزیز،التماس دعا

پاسخ
ناشناس 2015/07/29 at 15:01

ان شاالله ک آخر ختیم اصلا باور کسی نمیشه داره اتفاق میوفته

پاسخ
حبیب مدنی 2015/07/02 at 09:44

ممنون از اطلاعات خوبتون…اللهم عجل لولیک الفرج…
لطفا بخشی رو به جوابگویی به سوالات اختصاص دهید…
با تشکر…حبیب مدنی

پاسخ
یامولا 2015/07/01 at 12:04

به سوی خداشتاب که نتیجه اش جزرستگاری نیست

پاسخ
ناشناس 2015/06/24 at 13:06

العبد

پاسخ
حمید 2015/06/24 at 00:38

خدا جون تو که میدونی من کسی رو جز تو ندارم خدا جون تو که میدونی اطرافم پراز گناه شده خدا جون خودت خوب میدونی هر لحظه تو فکرتم به بزرگواریت قسمت میدم منو جز آتش قرار نده خدا به حق بی بی فاطمه منو جز یاران پسرش قرار بده

پاسخ
حميد 2015/06/24 at 00:21

بدبختي ما اينه كه نميدونيم وظايفمون در زمان غيبت چيه
بالاترين وظيفه دعا براي فرجه دعا دعا دعا
البته دعاي قلبي نه فقط از روي عادت و زباني

پاسخ
شقایق 2015/06/23 at 19:58

اللهم عجل لولیک الفرج خیلی خوب بود امیدوارم امام زمان هرچی زودتر ظهور کنه

پاسخ
vahid 2015/06/23 at 14:44

چند روز پیش خواب دیدم آسمان سوراخ شده و روی دهانه ی سوراخ یک متن عربی نوشته شده ..احساسم آیه قرآن بود و تا جایی که یادم میاد آخرش وهاب داشت….

پاسخ
علیرضا 2015/06/22 at 15:31

اگر دوست دارید مهدی رو ببینید باید انقلاب اسلامی ایران رو حفظ کنید به هر قیمتی که شده
فشارهای اقتصادی یا هر مشکل دیگه ای رو تحمل کنید به خاطر خدا تا انقلاب امام زمان ایران حفظ بشه
به امید دیدار مهدی

پاسخ
ناشناس 2015/06/21 at 16:23

این احادیث به هیچ وجه جنبه وقوع ظاهری نخواهند داشت و صرفا آیتی هستند که تاویل آن فقط در عهده یاران و خاصان الهی در هر زمان است پس به تزکیه خویش بپردازید و کاری که وعده خداست تخلف ناپذیر است و ظهور بسیار نزدیک گردیده است

پاسخ
حاتمی 2015/06/21 at 12:21

باسلام و خسته نباسید به شما هرروز دعا کنیم برای ظهور و سلامتی آقا امام زمان الهم صلی الله محمد و ال محمد و عجل الفرجهم

پاسخ
سجاد 2015/06/20 at 12:53

اللهم عجل لولیک الفرج

پاسخ
naeemeh 2015/06/20 at 00:54

من فقط موندم چرا امام باید با همچین نشانه هایی ظهور کنن؟؟؟
کاش یه کم زود تر بیان…کاش قضیه سفیانی فقط یه داستان مسخره و خیالی باشه…کم از دست داعش میکشیم حالا اینم میخواد بیاد…خیلی از اون موقع میترسم

پاسخ
مهدی 2015/06/18 at 22:33

امام مهدی ع تنها و تنها امید تمام بشر است خداوندا ما را از سربازانش قرار بدهد و چه لذتی بالاتر از شهادت در رکاب کسی که امید تام بشر است.

پاسخ
معصومه 2015/06/18 at 13:16

ما همه سربازتو ایم امام زمان گوش به فرمانه تو ایم ای امام زمان

پاسخ
ن 2015/06/17 at 17:42

ا نشاالله امام زمانمون زودتر ظهور کنه الهی آمین

پاسخ
پریسا 2015/06/15 at 18:21

با دیدن سر بریده کودکی تمام اعضای بدنم آقا تو رو صدا می زنه کجایی بیا که دیگه طاقت ندا ریم

پاسخ
جعفر 2015/06/15 at 17:56

اللهم عجل لولیک الفرج
آقا نجاتمون بده نذار تو جهل و نادونی بمیریم ….

پاسخ
علی 2015/06/12 at 13:55

تا زمانی که شیعه ها با هم یکی نشن امام زمان نمیاد

پاسخ
ناشناس 2015/06/10 at 18:35

بسیاربسیارعالی بود.ماکه استفاده کردیم……

پاسخ
میثم 2015/06/05 at 07:52

من ک میگم کلا امام زمانو بیخیال شیم خودمون بریم جنگ چون هیشکی نمیدونه کی میاد ک حالا اومدیمو حالا حالاها نیومد اسراییل هر روز داره به خاسته هاش نزدیک تر میشه

پاسخ
یه دختر چادری 2015/09/25 at 19:24

زبونتو گاز بگیر..
چقدر ناامیدی…

پاسخ
منتظر 2015/06/03 at 19:52

باسلام خدمت همه سروران.عزیزان ی نکته خیلی مهم…..این روزا شاید همه متوجه توان بالای نظامی و اقتصادی اردوگاه غربی عربی شدید بس حواسمون باید خیلی جمع باشه که مقاومتمون نشکنه.نباید فکرکنیم چون اونا تودنیای مترقی تری از ما دارن بس توهمه موارد حق بااوناست.دوستان بهترین کاری که باید بکنیم اینه که کمتر درگیر خوشیهای دنیا بشیم چون باید کنارامام زمان(عج)بجنگیم.ی وقت شرمندش نشیم ان شاالله.برا ظهور آقاصلوات

پاسخ
منتظرم 2015/06/03 at 17:49

ان شاءالله مهدی هرچه زودترمیاد اللهم صلی علی محمد وال محمد التماس دعا .یاعلی

پاسخ
حسن 2015/05/29 at 14:39

اللهم عجل لوليك الفرج

پاسخ
ناشناس 2015/05/29 at 01:10

باید برای تقویت و ارتقائ ایمانمان بسیار تلاش کنیم تا بتوانیم وقتی سرورمان ظهور کرد در کنارش باشیم نه در مقابلش. گروه سومی نمی تواند وجود داشته باشد.

پاسخ
حامد 2015/05/29 at 01:07

با سلام. به نظر من هنوز اونقدر ظلم و فساد شدید نشده و خیلی از اینایی که ادعای پاک بودن میکنن هنوز ب درجه ى امتحان سخت نرسیدن و خیلیا هم هنوز توبه نکردن.امید وارم منظورمو رسونده باشم. حالا حالا ها ما کار داریم. انشاا….در صف یاران مهدی (عج) باشیم

پاسخ
فاطمه 2015/05/27 at 16:54

کاشکی،اینجورسایتاووبسایتا بیشتر نوشته بشه…

پاسخ
نادم 2015/05/23 at 16:49

تا زمانی که شیعه توبه واقعی نکند از تنها گذاشتن پس از دعوت کردن امام خود در کربلا باید یتیهون فی الارض بماند.فقط شب و روز باید ضجه بزنیم و بگوییم آقا غلط کردیم

پاسخ
مهدي 2015/05/20 at 23:56

سلام انشاالله آقامون زود ترظهور کنن ومارو از طناب شيطان رهامون کنه

پاسخ
ساره 2015/05/20 at 17:23

سلام به همه.اینقد از ظهور آقانترسین انشاالله که ما همه پیرو آقا خواهیم بود.آقا میاد انشاالله واسه هممون از اسلام واقعی میگه همه رو آگاه میکنه اگه اونوقت خدای نکرده نافرمانی کردیم معلومه ونبال هوسهایمان هستیم.آقا مث همه اجدادشون مهربونه .دعاکنین خداگناهانمونو ببخشه چرا که بخاطر این گناهانه که آقا دیر میاد.بیاییم خالصانه دعا کنیم وآقارو واسه خودش بخواهیم.اللهم عجل لولیک الفرج.آمین

پاسخ
علی رضا 2015/05/19 at 14:02

سلام می خام بدونم زمانی که امام ظهور میکنه ما با چی می جنگیم یعنی سلاح ما چیه

پاسخ
یاسین 2015/05/26 at 17:00

سلام:از سلاح و همه این ها مهم تر باور درست است زرهی که حضرت داود ساخت و این که چه شد میدانی جواب همان است.

پاسخ
لطفی 2015/05/16 at 23:57

ای خدا قدرت بده نزد امام زمان(عج) سر افکنده نباشیم وموقع ظهور انشاء اله نزد او واز یاران او باشیم نه مقابل او

پاسخ
عاطفه 2015/05/14 at 12:19

اللهم عجل لولیک الفرج
به نظر من بجای فوش دادن به آقایی که این حرفو زدن سعی کنین قانعشون کنین!تاخیر تو ظهور حضرت تقصیر امثال ماس که فقط ادعا داریم منتظریم ولی حتی نفرو هم هیچ کاری نمیکنیم برا تسریع در ظهور!

پاسخ
بی نام 2015/05/13 at 22:09

صیحه همون شبکه های اجتماعیه که توی کمتر از یک روز پیام ها رو منتقل میکنه. مثه وایبر. فیسبوک. ما منتظر ظهور قائم هستیم. از مطالب متشکرم. واقعا تلنگر بود. متاسفانه خیلی از ماها هنوز احترام گذاشتن به عقاید همدیگرو یاد نگرفتیم که جای تاسف داره. واقعا جا داره خیلیا به خودشون بیان. از نظر اعتقادی نه. از نظر عقلی، کدوم منطقی میگه ساپورت بپوشیم؟ کدوم منطقی میگه سریالای ترکیه ای رو ببینیم ( واقعا دیدن پورن به دیدن سریالای ترکی شرف داره)؟ هر عقلی الان میفهمه که دولت های عرب دارن جاهلیت مدرن رو ترویج میدن ( که جاهلیت باستانی اعراب به اون شرف داره). خلاصه یه کم به خودمون فکر کنیم. ببینیم دشمن ما کیه. چرا جاهلیت مدرن با ما خصومت داره؟ فکر کنید برادران وخواهران.

پاسخ
رهـــــــــرو 2015/06/08 at 15:01

ببخشید ولی خیلی دارید کم لطفی می کنید. شبکه های اجتماعی بیشتر به خر دجال می مونه تا صیحه آسمانی. پیشنهاد می کنم راجع به “روح جمعی” که پیغام صاحب الزمان رو به انسانها می رسونه مطالعه بفرمایید!

پاسخ
بی نشان 2015/06/10 at 11:21

تو خودت اول احترام به خیلی چیزا رو باید یاد بگیری.الکی خطابه و سخنوری نکن

پاسخ
منتظر مولا 2015/05/13 at 12:57

میگن 95 درصد از علاعم فرعی اومده که اون 5 درصد هم همون 5 نشونه های اصلی است من که اگه خدا توفیق بده اماممو میبینم.

پاسخ
ناشناس 2015/05/13 at 12:57

دو سوْال داشتم
١ رابطه مهدي ع. با حضرت مسيح كه چطو یک پیامبر بزرگ مقام پشت سر امام وا میسته واسه نماز
۲ ممکنه منجی ما همان مسیح باشه

پاسخ
عارف 2015/05/24 at 07:36

ما به این موضوع اعتقاد داریم که ائمه از تمامی افراد روی زمین از ابتدا تا انتها برترند. حضرت عیسی در زمان خودش بر مردم ولایت داشته ولی در این زمان این صاحب الزمان هست که بر مردم ولایت داره.و البته بر حضرت عیسی.به همین دلیل ایشون پشت سر حضرت مهدی نماز میخونند.

پاسخ
حسن 2015/05/26 at 22:36

عزیزم شما برو تو اینترنت کلیپ شهادت حضرت علی رو که استاد رافعی صحبت میکنند رو ببین بعد میفهمی که حضرت علی کی بوده! که پیامبران پشت سر حضرت بقیه الله نماز میگزارند! موفق باشی

پاسخ
حسن 2015/05/29 at 14:36

مقام امامت إز مقام پيامبرى بالاتر است
همان طور كه در قران امده كه حضرت ابراهيم عليه السلام بعد إز تمام امتحانات در پيرى به مقام امامت ميرسد
( أنا جاعلك للناس اماما )
اقا رسول الله نيز اين امام بود همان طور كه در دعاى توسل مى گويم ( يا امام الرحمة )
إز انجا كه خدا وعده داده كه دين حق ( اسلام ) را بر تمام اديان إظهار كند
( ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون )
حضرت عيسى پشت امام عجل الله فرجه الشريف نماز مى خواند و أين نماز خواندن حضرت عيسى أصلا معناي كسر شان براي ان حضرت نيست .
التماس دعا

پاسخ
میثم 2015/06/03 at 16:17

مقام امامان معصوم از مقام همه پیامبران بغیر از پیامبر آخرالزمان (پیامبر گرامی اسلام) بالاتر اند.

پاسخ
زهرا 2015/06/11 at 12:26

سلام دوست عزیز.حضرت امام زمان کار بزرگی قراره انجام بدن.قراره تو کل دنیا عدل و داد ایجاد کنن.بین ائمه و انبیا هر کسی ک برای مردم کار بزرگتر و سخت تری انجام بده ب بقیه ولایت داره.واسه همین حضرت مسیح پشت امام نماز میتونه
منجی ما امام زمانه چون ما مسلمانیم.حضرت مسیح منجی پیروان خودشه و اونها رو از دین تحریف شده ی خودشون ب دین اسلام دعوت میکنه

پاسخ
سید مجید 2015/06/13 at 11:03

با سلام. حصرت ابراهیم (ع) پس از مقام نبوت و گذراندن امتحانهای متعدد و دشوار از سوی خداوند به مقام امامت رسید . پس مرحله امامت بالاتر از نبوت است در ضمن باید عرض کنم که حضرت محمد(ص) علاوه بر مقام نبوت صاحب مقام امامت نیز بوده اند زیرا خداوند ایشان را اسوه حسنه و نیز شاهد بر جمیع شاهدان روز قیامت معرفی فرموده اند.”یا علی “

پاسخ
مينايي 2015/05/13 at 02:08

بسم الله الرحمن الرحيم
* اللهم صل علي محمّد و آل محمّد و عجل فرجهم * اقاجون تورو خدا هر جي سريعتر بيا ، بيا و ببين دنيا جي شده،انسانيت از بين رفته، عشق و محبت و احترام ازبين رفته، جاي خوبيهارو بديها كرفتن ، دنيا بر از كينه ، حسادت ، خيانت ،فساد ، نفرت ،انتقام و … شده. اقاجون بيا و ببين دلامون كرفته ، تو رو خدا هر جي سريعتر بيا …

پاسخ
مسعود 2015/05/12 at 18:57

برای سلامتی و ظهور حضرت مهدی : سه صلوات محمدی

پاسخ
محمد 2015/05/12 at 12:41

آقا بیا تا زندگی معنا بگیرد****شاید دعای مادرت زهرا بگیرد

پاسخ
محمد 2015/05/10 at 23:35

سعی کنیم ازهمین الان اماده باشیم تمامی علما میگن ظهورنزدیکه ولی بازهم خدامی داند اللهم عجل لولیک الفرج…………………..

پاسخ
ناشناس 2015/05/10 at 12:12

زمانی که ظهور انجام بشه مردم گروه گروه به اسلام واقعی روی میارن
بیاید باهم برای ظهور آقا و هدایت همه انسانها دعا کنیم

پاسخ
سید لاژوردی 2015/05/09 at 15:53

جانم فدای عجل علا ظهورک مولانا

پاسخ
حسین 2015/05/07 at 08:50

به نظر شما حمله عربستان به یمن ممکن باعث بروز قیام یمانی بشه؟

پاسخ
منتظر ظهور 2015/05/05 at 07:29

ایشااله به زودی میاد و……………………

پاسخ
یه منتظر 2015/06/03 at 15:09

ان شا الله تعالی خدایا در ظهور امام زمان تعجیل بفرما

پاسخ
مسیح 2015/05/05 at 04:38

امیدوارم امام زمان به خاطر کم کاری ها مارو ببخشه و آزمون رو برنگردونه ❤

پاسخ
ناشناس 2015/05/05 at 01:07

خدایا یاور مضلومان را برسان

پاسخ
صادق 2015/05/04 at 16:22

جانم فدایت یاصاحب الزمان پس کی می آیی؟شیعه تنها وغریب مانده

پاسخ
من 2015/05/08 at 11:49

سلام.ما که شیعه نیستیم.اگه فقط تعداد اندکی شیعه واقعی بود تا الان ظهور کرده بود.این همه روحانی یا به قول خودشون مسلمان شیعه .ههههههههههههه.

پاسخ
ناشناس 2015/05/03 at 11:27

متاسفم برات خدا اصلاح کنه

پاسخ
حورا 2015/05/02 at 01:29

یادتون باشه ماحق قضاوت نداریم شما سعی کنید به راه راست هدایتشون کنید. وجز انسان های معدود وکافر قابل نفوذاندهمون طور که حضرت محمد (ص) تونست اون مردم نادانی که دخترارو زنده به گور میکردن هدایت کنه. (جانم به فدایت ای مهدی)

پاسخ
ناشناس 2015/04/30 at 14:40

با سلام همه اتفاقاتی که پیامبرا و امامان عرض کرده بودند شده.
پس خاهشا با دین و ادیان شوخی نکنین
همه بی صبرانه منظتر ظهور ایشان به فرمان خداوند هسیم
خدا کنه که در رکاب آن حضرت بتونیم قرار بگیریم
اللهم صل علی محمد وآل محمد و عجل الفرجهم

پاسخ
رشاد 2015/04/27 at 00:00

سلام . ممنون از جوابتون . سوال بعد .
قبل از ظهور ندایی میاید که من مهدی هستم . ولی امام مهدی عج الله نیستن . ما چطور باید تشخیص بدهیم که ایشون دشمن آقا هستن یا خود اقا ؟

پاسخ
رشاد 2015/04/26 at 02:21

سلام علیکم . سوالی داشتم . سرباز حضرت 313 نفر که میگن بجز اون 313 نفر همه کافر میشن یا چطور ؟ لطفا جوابمو به جیمیلم بزارین یا به وبلاک زیر بزارین . چون فکر نکنم بتونم باز بیام این سایت.التماس دعا

پاسخ
--> آسمونی 2015/04/26 at 20:38

خیر همه کافر نمیشوند، منظور این است که 313 نفر لیاقت همراهی ایشان را دارند

پاسخ
رشاد 2015/04/26 at 23:59

سلام . ممنون از جوابتون . سوال بعد .
قبل از ظهور ندایی میاید که من مهدی هستم . ولی امام مهدی عج الله نیستن . ما چطور باید تشخیص بدهیم که ایشون دشمن آقا هستن یا خود اقا ؟

پاسخ
علی 2015/05/03 at 21:50

سلام
این 313 نفر یارای اصلی حضرت هستند یعنی فرماندهان سپاه هستند ولی خیلی یار بجز اونا داره

پاسخ
امیرحسین 2015/05/16 at 18:15

با سلام منظور از 313 نفر فرمانده های لشکر اند و مقامشون از همه بالا تره و خاص الخاص هستند افراد خاص کسایی هستن که چند تا کار رو ـ مثل خوندن دعای عهد در چهل روز متوالی ـ انجام بدن که اگه مرده باشن هم زنده میشن و جز سرباز های خاص امام میشن که شامل اون 313 تا نیستن و بقیه هم شیعیان هستن

پاسخ
ناشناس 2015/05/01 at 21:20

امام زمان 313 فرمانده خواهد داشت که هر کدوم از اونها رهبری بخشی از مسلمانها رو بر عهده دارن

پاسخ
اكبر 2015/04/25 at 22:43

اينو بدون اگه اقامون اومد فقط 3روز فرصت داريم برگرديم بعدش ديگه ميريم تو ليست سياه پس مواظب باشيم مخصوصا اونايي كه تو دو راهي اندبه اميد تاريخ1/1/سال 1ظهور

پاسخ
محمد علی 2015/04/25 at 03:47

جانم فدایت مولااا

پاسخ
امیر 2015/04/23 at 18:11

برای فرج آقا یک صلوات محمدی بفرستین

پاسخ
محمد 2015/04/22 at 02:15

ال سعود نوادگان ابوسفیانند که برعلیه شیعیان زیدی یمن یاهمان یمانی قیام کردند که تهاجمشان دربیداقطع میشود سید خراسانی هم سیدعلی است که خیلی وقته برعلیه دجال صهیونیست قیام کرده وسیدحسنی هم رهبرحزب الله لبنان است ازخدامولای خودراگدای کنید

پاسخ
غریبه 2015/05/08 at 14:21

آقای محترم از بدترین کار ها این است که انسان اشخاص را با روایات تطبیق بدهد…
ان شاء الله پس از وقوع این اتفاقات شیعیان متوجه خواهند شد که فرد مورد نظر چه کسی خواهد بود

پاسخ
ارتشی 2015/04/21 at 22:49

شب و روز چشم به راه مولا هستیم تا قیام کنه و در رکابش بجنگیم و کافران زمانه را نابود کنیم.

پاسخ
ali 2015/05/07 at 17:50

دمت گرم

پاسخ
ناشناس 2015/04/19 at 23:46

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

پاسخ
مجتبی 2015/04/17 at 13:45

اگر امام زمان بود این طوری جوابش رو نمی داد
الهی اهدنی الصراط المستقیم

پاسخ
ناشناس 2015/04/12 at 18:31

مولامو عشقه

پاسخ
ناشناس 2015/04/11 at 11:29

آگاه باشيد سفياني نيست بلكه سلفياني است اشتباه در چاپ است شايد جوهرش پخش شده.منتظر باشيد ان شاء الله نزديك است

پاسخ
محسن 2015/04/08 at 00:56

امام زمان یک روزی خواهد آمد و پرده از حق و باطل خواهد برداشت خدا کند ما جز بابطلان نباشیم

پاسخ
فاطمه 2015/04/03 at 14:49

ان شاالله تعالی وبه خواست خداوند امام زمان (عج)خیلیییی زود ظهور بکنه.آمین

پاسخ
یکی 2015/03/31 at 21:09

هر وقت اومد منم خبر کنید

پاسخ
من 2015/04/06 at 01:05

فکر نمی کنم مسخره کردن عقاید افراد کار انسانی باشه.

پاسخ
ناشناس 2015/04/07 at 01:13

معرفت در گرانیست به هر بی سر و پایی ندهندش……

پاسخ
محسن 2015/04/08 at 12:39

آره حتما خواب تشریف داری اون موقع.شماهارو ک خودتونو ب خواب زدید نمیشه بیدار کرد.انشاالله ک خیلی زوده زود ظهور میکنه آقامون

پاسخ
ناشناس 2015/04/10 at 10:58

خاک تو سرت

پاسخ
ناشناس 2015/04/16 at 10:39

اونوقتی که اقا بیاد خودش خبرت میکککککنه

پاسخ
ناشناس 2015/04/17 at 22:28

خیلی بی شعوری

پاسخ
سمیه 2015/04/19 at 11:52

خیلی بی ادبی می یاد انشالله اون موقع حالت رو می پرسیم

پاسخ
مرندی 2015/04/19 at 21:53

صیحه همه رو خبر می کنه
توکل به خدا
شما هم حتما اعتقاد دارین فقط یکم شک دارین
به امید خدا شکتون هم برطرف بشه

پاسخ
فاطمه 2015/04/21 at 21:53

خیلی خجالت بکشید قربون مولا بشم که چه قدر غریبه تو دنیایی که ادماش اینجوری هستن دقیقا یکی مثل شما

پاسخ
حسن 2015/05/17 at 11:30

اللهم اهدنامن عندک
بهتره محترمانه تربرخوردکنیم همچون کریم اهل بیت(ع)

پاسخ
ناشناس 2015/04/30 at 03:06

خدا کنه منو شما لیاقت داشته باشیم اون روزو به چشم ببینیم…
البته بودند کسانی ک معجزه رو با چشم دیدن و قبول نکردن…
خدا خودش مراقب قلبمون باشه..
یا علیپ

پاسخ
علی 2015/05/06 at 02:57

داداش تو هم منو خبر کن :))

پاسخ
سهند 2015/05/16 at 00:13

ما ایرانیان همگی سربازای رهبریم تا زنده ایم رزمنده ایم
منتظر دستور جهادشیم

پاسخ
شقایق 2015/03/29 at 00:30

همه حرفاتون شعاره اگه مردشین عمل کنین…….
ای امام زمان بیا که اوضاع خرابه…..

پاسخ
بانوی بافقی 2015/03/28 at 12:21

امیدوارم تا جوانم بیاید که توفیق توبه، هدایت، عمل صالح و شهادت در رکاب حضرتش نصیبمان شود.

پاسخ
محمد شیرازی 2015/03/27 at 16:59

عامو خداوکیلی دیگه خسته شدیم، دیگه حال نداریم
اللهم عجل لولیک الفرج

پاسخ
علیرضا 2015/03/26 at 16:17

خدایا به بزرگی حجت ت قسمت میدم که ما رو ببخش و بیامرز

پاسخ
بماند! 2015/03/26 at 01:29

راستش…
اونقدری که شیطان پرست ها به وجود شیطان مطمئنا اگه ما هم اونقد به وجود آخرت مطمئن بودیم همین فردا آقا میومد.
کجای کاری برادر؟! این همه آدم که (به اصطلاح) منتظر ظهورند اگه بدونن قراره ظهور بشه به خاطر تمام گناه ها و اشتباه هایی که کردن در جا خیانت میکنن میرن زیر پرچم ظلم تا از عذابی که منتظرشونه در امون بمونن!
عرضه اشو داری بگو آقا بیا من پایه ام تقاص همه گناهامو بدم فقط بیا بی گناهارو نجات بده…
خیلی سخت نیس بگی الهم عجل لولیک الفرج، این سخته که آقا بیادو مجبورا زیرش نزنی و از جبهه حق فرار نکنی
اگه خیلی مومنی، یه باک بنزین سوپر که میریزی تو حلق اون ماشین قشنگت تقریبا 100 تومنی میشه، یه روز بیرون نرو اون پولو در راه خدا خرج کن بده به یه یتیم، نیازمند، دختر دم بخت که جهیزیه نداره، کسی که کلیشو میفروشه خونوادشو نجات بده و ….
یا علی
یا مهدی
عجرکم من الله

پاسخ
منتظر 2015/03/26 at 01:04

ممنون از اطلاعاتتون،اشکم دراومد،اللهم عجل ولیک الفرج

پاسخ
حمیده 2015/03/17 at 20:02

سلام.من ی جوونم خ حرفاتو دلمه خ خ خ.من تو کتابا از معلمام یه دنیایی دیگه از این جهان برام وصف کردن اما اودم وارد اجتماع شدم میبینم همش دروغه.همش دروغ کلاهبرداری ریا حتی از سران خود کشورامام زمان ظهور کن وقتی میبینی یه دختر با دامادشون با شوهره خواهرش دوسته رفیقه هم خواب داره چرا ظهور نمیکنی چرا

پاسخ
زهرا 2015/03/15 at 00:27

سلام عزیزان، در این لحظه که دارم این متنو مینویسم خییییییییلی دلم گرفته، من بچه مریض دارم، مریضی که تا حالا علاج نشده، روز به روز هم داره بچه مو ضعیفتر میکنه، من نمیگم آدم خوبی بودم، اما حداقل اینو مطمئنم تا حالا نگاه ناپاکی نداشتم، اما زنی رو میشناسم که با داشتن دو تا بچه به راحتی زنا میکنه، روز به روز هم اوضاش بهتره، واقعا این چیزا عذابم میده، چرا خدا صدای منو نمیشنوه؟؟!!!

پاسخ
زينب 2015/03/17 at 13:57

دوست من ناشكري نكن بدون شك خدا خدا به تو ميگويد كه اي بنده خوب من ,من تو را ميبينم و دوستت دارم و آزمايش مي كنم . پس از اين آزمايش الهي سر بلند بيرون بيا واي به حال كساني كه خداوند آنها را به حال خود رها كرده است و آن شخص گناهكار با فرزندان سالمش در ظاهر بنده شيطان است ,خدايا به حرمت تمام انسانهاي پاك شفاي اين كودك را بده و تا ببينند بزرگيت را

پاسخ
ناشناس 2015/03/18 at 15:35

خ واهر گرامی پیشنهاد میکنم در سوره مبارکه الکهف ایه60 الی82 را بخوانید ممکن است جواب را در یابید امید وارم خداوند به فرزند عزیز تان سلامتی عطا فرماید

پاسخ
سيد عماد 2015/03/27 at 06:07

زهرا خانم هنوز خدا رو خوب نشناختي لطفا در مورد ديگران هم اينقدر سريع نظر نده با خدا يكم نزديك تر باش هرچيزي خدا بهت داد هتمن قسمتي توش هست انشاالله دختر خانومت هم زود خوب بشه

پاسخ
امین 2015/03/28 at 01:08

خواهر گرامی سلام ،
امیدوارم فرزندتون سلامتیشا بدست بیاره ،،،درمورد حرفهاتون هم باید بگم که شاید امتحان الهی باشه

پاسخ
منتظران 2015/03/29 at 16:11

سلام. همه بزبان میگن اقا بیا ولی به درون نشون میری هیچ اعتقادی ندارن….باید بگم که صاحب مقام۲ که به اسم سید خراسانی میشنایم نشانه هاش در ایران پر شده تمام نیرو ها غیبی از تمام دنیا وارد ایران شدن مرکزیت این تجموع در تهران هست..جالب این که ایشون سید نیست.خیلی ها فکر میکند ایشون همان رهبر سیدخامنه ای هست ولی دراشتباهند….اسمش علی..مادر زهرا..همسر زهرا..پدر موس الرضا..حتی باید سالروز ازدواج امام علی و زهرا باهم ازدواج کردن.دست راست فاقد انگشته ونوشته داره.رگهای دستاش نام علی مینویسه..الانم باید در خانه ای که خداوند بهش مقام داده زندگی میکنه مانند امام علی که درکعبه بدنیا امد…ما باید از ینکه در ایران خانه ای مقام خانه خدا رو گرفته خوشحال باشیم وبیشتر دعا کنیم

پاسخ
mohammad.fakhri@54gmail.com 2015/03/15 at 00:15

اللهم عجل لولیک الحجه

پاسخ
مهدی 2015/03/13 at 18:32

با سلام من دانشجوام
۸۰درصد پسرای دانشگاه ما خود ارضایی میکنن
اونوقت فقط میگیم اللهم عجل لولیک الفرج
حتما میخایم اقا فردا هم ظهور کنن

پاسخ
شقایق 2015/03/29 at 00:38

ما این حرفو واسه ارامش دل خودمون میزنیم اقا مهدی

پاسخ
ناشناس 2015/03/10 at 14:44

آقا بیا تاکی چشممان به جمکران خیر باشد آقا بیییییییییییییییییییییا

پاسخ
امیر 2015/03/06 at 17:31

سلام ممنون…..به ما هم سری بزنید Baghiiatollaah313

پاسخ
arya 2015/03/06 at 06:21

باسلام لطفا بفرمایید که آیاداعش همان سفیانیهاست

پاسخ
ﺯﻫﺮﺍ 2015/03/05 at 13:04

ﺳﻼﻡ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ و ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﺍﺯ ﭘﻴﺎﻣﻬﺎﯼ ﺯﻳﺒﺎﺗﻮﻥ ﻭﻟﯽ ﻋﺰﻳﺰﺍﻥ ﻗﺒﻮﻝ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺍﮐﺜﺮﻣﻮﻥ ﺗﻮ ﺣﺮﻑ ﻋﺎﺷﻖ ﺁﻗﺎﻳﻴﻢ! ﻓﻘﻂ ﺩﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻴﮑﺎﺭ ﺑﺮﺍﺷﻮﻥ ﮐﺮﺩﻳﻢ؟ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩ ﻣﺎﻳﻴﻢ ﮐﻪ ﻇﻬﻮﺭﻩ آﻗﺎﺭﻭ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﻣﻮﻥ ﻋﻘﺐ ﻣﻴﻨﺪﺍﺯﻳﻢ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﺑﻴﺎﻳﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﺩﻟﻪ ﺍﻳﺸﻮﻧﻮ ﺑﺸﮑﻮﻧﻴﻢ و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮﻧﺠﻮﻧﻴﻤﺸﻮﻥ ﺑﻘﻮﻝ ﻋﻠﯽ ﻓﺎﻧﯽ ﺍﮔﺮ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻭﺻﻞ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﭙﺎﻫﺶ ﺗﻮ ﺳﺮﺩﺍﺭﻩ ﻳﺎﺭﯼ.. ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺨﻴﺮ ﺑﺸﻴﺪ ﻳﺎ ﺯﻫﺮﺍ

پاسخ
ﺯﻫﺮﺍ 2015/03/05 at 12:54

ﻳﺎ ﺻﺎﺣﺒ اﻟﺰﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻇﻬﻮﺭﺕ ﺷﺘﺎﺏ ﮐﻦ
ﺩﻧﻴﺎ ﺯﺩﺳﺖ ﺭﻓﺖ ﭘﺎ ﺩﺭ ﺭﮐﺎﺏ ﮐﻦ

پاسخ
ﺯﻫﺮﺍ 2015/03/05 at 13:08

ﻣﻤﻨﻮﻥ ﺍﺯ ﺣﺮﻑ ﺯﻳﺒﺎﺗﻮﻥ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺩﺭ ﭘﻨﺎﻩ ﺧﺪﺍ

پاسخ
منتظر... 2015/03/04 at 20:50

زندگی در این روزها دیگه بی معنی شده.خیلی ها به لذت های کاذب و دروغی رو اووردن و دیگه همه به فکر خودشون ان .تو تموم دنیا کشت وکشتاره و ظلم و ستم.خیلی از مسلمون ها مظلوم واقع شدن و خیلی ها مسلمون واقعی نیستن.خیلی ها که ظاهر بین ان یه عده مسلمون نما رو می بینن و به دلیل اشتباهات اون ها اسلام رو زیر سوال می برن.به دلیل اینکه حقیقت اسلام به جوونا توضیح داده نمی شه و خودشون به دنبال فهمیدنش نیستن دین به یک چیز فرعی تبدیل شده.چه قدر گمراهی وچه قدرسردرگمی.خیلی ها در اشتباهن.واقعا خسته شدم.فقط به امید امام زمانم و کاش که بتونم از سربازاش باشم با اینکه دخترم.کاش………………………

پاسخ
علی 2015/03/03 at 17:36

امیدوارم امام مهدی(عج)هرچه زودتر به امرپروردگارهرچه زودتر ظهور کنن تاچشممان به جمالشان روشن شودفکرنکنم که مامنتظر واقعی باشیم ولی حداقل منتظریم و کمتر کاری که میتوانیم بکنیم این است که بگوییم اللهم عجل لویک الفرج اگر تمام شیعیان در چند روز فقط چند روز پیا پی باهم این دعا را بخوانندمطمئناظهوربه خواست خدا قطعی میشود(انشاءالله)

پاسخ
ناشناس 2015/03/02 at 14:50

امیدوارم تا جوانم بیاید که توفیق توبه، هدایت، عمل صالح و شهادت در رکاب حضرتش نصیبمان شود.

پاسخ
محمد 2015/02/22 at 03:40

ان شاالله که ظهور امام زمان (عج )را ببینیم هرچه زودتر.چون دوره جاهلیت باز شکل گرفته. گروه های تروریستی زیاد شدن خون انسان های بی گناه ریخته میشه.

پاسخ
mohsen 2015/02/21 at 02:51

یا مهدی ادرکنی کجایی آقا چرا نمیای چرا از شما منتظر بودن از ماها انتظار کشیدن

پاسخ
abbas 2015/02/20 at 01:24

الهم عجل الولیک الفرج

پاسخ
محمد 2015/02/18 at 23:17

مطلبتون عالی بود اقای من……….. مولای من …….فقط یه کلام……… بیااااااااااااااااااه

پاسخ
امیر 2015/02/18 at 22:11

الهم عجل ولیکل فرج

پاسخ
حمید 2015/03/06 at 14:54

اللهم عجل لولیک الفرج

پاسخ
مژده 2015/02/18 at 16:43

یا امام زمان ما همه منتظریم تا با اومدنت ظلم ریشه کن بشه…. یا مهدی

پاسخ
رامین 2015/02/17 at 03:46

با سلام و خسته نباشید خدمت شما دست اندر کاران سایت.اگر این دو مورد به وقوع بپیونده حتما ان پنج مورد هم اتفاق میوفته.۱-بیزاری تمامی ملت ها از ظلم و جنگ و ستیز ۲-خواستار شدن ملت ها برای حکومتی واحد(حکومت مهدی(عج) ).انشاالله که عمری باقی باشه تا عاشقان آن حضرت در کنارش به جنگ با کفار بپردازند.عجل الله تعالی فرج شریف.التماس دعا.خدا پشتو پناهتان باد.یا علی

پاسخ
عسل 2015/02/11 at 16:38

یا امام زمان عجل ا… تعالی وفرجه

پاسخ
حامد 2015/02/10 at 18:54

یا حجت ابن الحسن ظهورکن و این کوردلان منحرف و خائنان به اهل بیت رو مجازات کن

پاسخ
سیدوحید 2015/02/09 at 23:33

یامهدی ادرکنی

پاسخ
محمدابوالحسینی 2015/02/09 at 23:33

سلام علیکم
خدایا به درگاه تو توبه میکنم.
یا حجت ابن الحسن.یامهدی خدایا دارم دق میکنم من مهدی و میخوام.
خدایا تو رو به ابروی زهرا همه ی ما جوونا رو به راه راست هدایت بفرماو مارو یار امام زمان قراربده.امین یا رب العالمین

پاسخ
ناشناس 2015/02/09 at 11:50

باید به لحاظ اعتقادی و درک عمیق قرآن قوی شویم تا زمینه های ظهور فراهم شود.

پاسخ
نسرین 2015/02/08 at 15:57

اقای من به انتظار تو نشستن خطاست
به انتظار تو باید ایستاد…

پاسخ
بهرام 2015/02/07 at 03:20

همینکه ماها فقط و فقط بخاطر خواسته های خودمون منتظر ظهوریم نشون گر غریبیه آقاست
آقا من رو سیاه هم خودت واسه ظهورت دعا کن خییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییلی دوست دارم
البته ما دعامیکنیما

پاسخ
بهرام 2015/02/07 at 03:12

خدایا قسمت میدم به اون لحظه ی که حضرت عباس ع از رسوندن آب به خیمه ها نا امید شد مارو از دیدن آقا امام زمان و روز ظهور ناامید نکن

پاسخ
بهرام 2015/02/07 at 03:06

خدایا یعنی میشه ما باشیم و اون روزو ببینیم

پاسخ
جواد غلام امام زمان(عج) 2015/02/05 at 23:20

مهدی جان!تورو جان شیعیانت بیا!جواد منتظرت میماند!مهدی جان دوستت دارم

پاسخ
فروغ 2015/02/05 at 02:10

بچه ها برای ظهور دعا کنید.تا میتوانید اشاعه دین داشته باشیم در اینترنت و صفحات اجتماعی مثله وایبر و …..تا میتونید گروه های مذهبی تشکیل بدیم و بگیم اللهم عجل لولیک الفرج

پاسخ
baran 2015/02/04 at 20:17

ممنونم ازتون برای عاقب بخیری ما هم دعد کنید

پاسخ
محمد 2015/01/30 at 14:14

اللهم عجل لولیک الفرج….التماس دعا

پاسخ
ناشناس 2015/01/29 at 12:51

اقا در احادیث که سید خراسانی کعلون گفته شده من روی این تحقیق زیادی کردم منابع عربی
بهتره دوباره بررسی کنید

پاسخ
لیلا 2015/01/28 at 19:13

سلام ممنون خیلی خوب بود.یه سوال :سفیانی همون دائش نیست؟

پاسخ
علي 2015/02/20 at 09:57

درسته همون داعشه

پاسخ
ابراهیم 2015/01/28 at 12:49

الا یا اهل العالم
انا الامام القائم الاثنی عشر
انا المهدی……………………

مرا دوچشم براه و دو گوش بر پیغام

پاسخ
ثریا 2015/01/27 at 20:15

خدایا ما بی صبرانه منتظریم پس به انتظائ ماپایان بده امین………

پاسخ
محمد 2015/01/25 at 20:04

یا حجت بن الحسن ریشه ی ظلم را بکن.

پاسخ
ناشناس 2015/02/06 at 20:44

کیست مرا یاری کند

پاسخ
ناشناس 2015/02/06 at 20:44

نه به جان خودم

پاسخ
سیدوحید 2015/02/09 at 23:31

السلام علیک یااباصالح المهدی عج

پاسخ
ناشناس 2015/01/25 at 20:02

اللهم العجّل الولیک الفرج

پاسخ
ali 2015/01/25 at 15:14

بسیار مممنمون

پاسخ
زهرا 2015/01/25 at 07:18

اللهم عجّل لولیک الفرج والعافیه و النصر وجعلنا من خیر عوانه و انصاره والمستشهدین بین یدیه

پاسخ
حسین 2015/01/25 at 06:34

خدایا شیعیان حضرت علی بی صبرانه منتظرمولایشان هستند خدایا به حق غریبی آقا امام رضا فرج حضرت صاحب الزمان برسان.

پاسخ
فاطمه 2015/01/25 at 06:12

آقای من، به خاطر تمام گناهانم در پیشگاهت شرمسار و رو سیاهم. خودتان می دانید چقدر محبوب دلم هستید. به امید ظهورتان غمها و رنجها را تحمل می کنم. در این تنهایی و روزمرگی مرور نشانه های ظهورت روحم را آرام و وجودم را گرم می کند. العجل العجل یا مولای یا صاحب الزمان

پاسخ
baran 2015/02/04 at 20:04

بسیار متشکر ان شا الله خداوند از گناهان همه ی ما بگذرد

پاسخ
جواد 2015/01/25 at 05:15

خدارو شکر .

پاسخ
ناشناس 2015/01/25 at 02:35

حضرت امام (ع) منتظر هستند نه ما. سالهاست که منتظرند.آنقدر مرد نبودیم که لایق لشکرایشان باشیم و به یاری حضرت به این غیبت خاتمه دهیم . سالهاست که ایشان در انتظار 313 نفر مومن راستین در غیبت در انتظارند و دریغ و افسوس از من ، شما و تمام کسانی که در طولانی تر شدن ظهور ایشان سهیم هستیم.

پاسخ
zohre 2015/01/24 at 23:46

کاش همه ملت همونجور ک برا فوتبال دعا میکنن برا نجات دعا میکردن. ب بزرگیش قسم ظهورش نزدیک میشد

پاسخ
zohre 2015/01/24 at 23:43

یا مهدی. یعنی میشه مرگ ملک عبدالله پایان این دوره شوم باشه و امام بیاد. ای خداااااااااااااااااااااااااااااااا.

پاسخ
مهلا 2015/01/24 at 19:16

خدایا یعنی می شه وقتی امام زمان ظهور می کنن,من زنده باشم.
اللهم عجل لولیک الفرج

پاسخ
هاجرسادات 2015/02/04 at 00:19

ای خدا زمونه خراب شده…
ای کاش یار ویاور امام زمان باشیم
ای کاش

پاسخ
على22.88 2015/01/24 at 09:06

سلام.نشانه هاى اقا على صاحب مقام2همجا پرشده.
وحجم کٽىرى ازنىروها…?وارداىران ومرکزىت اىن تجمع تهران هستش…?نتىجش اىنه که صاحب مقام2الان درتهرانه …شاه شاهان

پاسخ
یحیی 2015/01/23 at 15:29

امام صادق (ع) میفرمایند : برای فرج وقتی معین بود و آن در سال 140 بود، پس شما نقل کردید و فاش نمودید، پس خداوند به تاخیر انداخت.

پاسخ
ناشناس 2015/01/27 at 18:50

این حدیث منبعش چیست؟

پاسخ
حدیث 2015/01/21 at 15:12

سلام واقعا ممنون
ادم تحت تاثیر قرار میگیره
به منم سر بزنید

پاسخ
عباس 2015/01/20 at 21:13

اماممان منتظر ماست

پاسخ
آرش 2015/01/17 at 01:52

یا رب نمی گویم بنمای رخش چنان کن بیابم از درون خودش
هر کسی از درون مهدی خودش همه را مهدی کن تا بیاید خودش
او گوید به صد زبان که منم خودش لیک ما نشنویم جز هر کسی صدای خودش

پاسخ
المیرا 2015/01/16 at 13:42

آقا خیلی دوستون دارم تنها خواسته ام از خدا اینه که لیاقت بده بتونم کنیزیتونو بکنم و در راه شما بمیرم اللهم اجل لولیک الفرج.

پاسخ
ساجده 2015/01/15 at 14:46

فکرکنم این سفیانی همون دایشه

پاسخ
عاطفه 2015/01/12 at 20:33

سلام می کنم به تمام کسایی کا دارن این نظررو میخونن.
شاید تا الان که 13 سالم هست اطلاعات زیادی در مورد امامام ندارم اما با کلاس امام شناسی که یکشنبه ها مدرسه برامون میزارن علاقه زیادی به اینکه به زندگی امامام شناخت داشته باشم پیدا کردم.
خیلی از معاون پرورشی مون واسه اینکه این کلاسارو می زاره و از ما می خواد خودمون اطلاعات جمع آوری کنیم ممنونم.

پاسخ
منتظر مهدی 2015/01/12 at 03:27

اناالله اناالیه راجعون ….ای مردم شیعه ای ایرانی های غیور دیگروقت ظهورهست مابایداماده ی سفروالتحاق به ارتش خراسانی باشیم

پاسخ
بلدی 2015/01/11 at 13:42

از عالی هم عالی تره

پاسخ
محمدرضا 2015/01/09 at 22:23

الهم عجل ولیک الفرج

پاسخ
مهدی قرایی 2015/01/08 at 17:40

خدا کنه منم یکی از یار های امام زمان باشم برام دعا کنید

پاسخ
ناشناس 2015/01/08 at 15:30

بالاخره 313 مرد دارن پیدا میشن
خدایا شکرت…

پاسخ
امیررضا.ا 2015/01/05 at 12:56

سلام.
واقعا خییییییییلی عالی بود.
با اجازه من اونو تو وبلاگم قرار دادم یه سری هم به ما بزنید…

باتشکر

پاسخ
محمد 2015/01/01 at 17:00

سلام من مهدی هستم سال بعد ظهور خواهم کرد. امیدم به ایرانی های عاشق امام حسین ع است.برای من دعا کنید .السلام علیک یا ابا عبدالله.بین شما هستم ولی مرا نمیشناسید .تا روز ظهور.

پاسخ
دلنواز 2015/01/01 at 14:36

شاید این جمعه بیاید …..شاید پرده از چهره گشاید…….شاید

پاسخ
مهتاب 2015/01/01 at 14:33

شنیدم که می گو یند یکی از علایم ظهور ان است که پسر ها کار ها و رفتار های زنانه و دختران کار های مردانه انجام می دهند….یعنی از نظر ظاهری مرد به زن وزن به مرد تبدیل شده که تشخیص هویت اصلی زن و مرد مشخص نیست.
ایا حقیقت دارد.
لطفا پاسخ دهید.

پاسخ
مهتاب 2015/01/01 at 14:28

یعنی من هم یکی از یار های امام زمان هستم……..شاید

پاسخ
محمد رحمت 2014/12/29 at 10:44

من به اسم خودم افتخار میکنم.
من فکر میکنم که نشانه ها ضحور کم کم داره معلوم می شه .
دیگه بسه انتظار این همه ادم بی گناه دارن کشته میشن توسط داعش همسراشون دارن به بردگی میفروشن (اللهم عجل لولیک الفرج)

پاسخ
مسعود 2014/12/28 at 13:53

ناراحت نشید ولی ماها خیلی بی ادب و گستاخ پر رو و … هستیم ایا به عزیز حضرت زهرا س باید بگوییم بیا نه نه باید بگوییم مهدی جان هر جا هستی ما میاییم . مهدی بیا مهدی بیا که پسر خالت یا دوست سر خیابونتون نیست که اینطوری صداش میکنی

پاسخ
محمد 2014/12/28 at 13:48

ای مسلمان
فرض کن حضرت مهدی (عج) بر تو مهمان گردیده:

ظاهرت هست چنانی که خجالت نکشی باطنت هست پسندیده که صاحب نظری

خانه ات لایق او هست که مهمان گردد لقمه ات در خور او هست که نزدش ببری

پول بی شبهه و سالم ز همه داراییت داری آنقدر که یک هدیه برایش بخری

واقفی بر عمل خیش تو بیش از دگران می توان گفت تو را شیعه ی اثنی عشری

(( اللهم عجل لولیک الفرج ))

پاسخ
مهدی 2014/12/23 at 23:09

پر وردگارا ما شایسته یاری حضرت بفرما.آمین

پاسخ
مهدی 2014/12/23 at 23:11

الهی آمین

پاسخ
محمد 2015/01/06 at 12:31

الهی آمین

پاسخ
امیررضا.ا 2015/01/05 at 12:58

الهی امین…
*{اللهم عجل ولیک الفرج}*

پاسخ
محمد 2014/12/23 at 21:21

کاش منم لیاقت داشتم………………….. فقط کاش

پاسخ
جلال 2014/12/23 at 00:58

اللهم عجل لولیک الفرج
خدایا خودت کمک مون کن تو این عصر اخرزمان ازاد مرد باشیمو مردانه زندگی کنیمو مردانه بمیریم
مینا خانم خواهر عزیزم اونی که شنیدی یاران امام زمان 313 نفرن به این معنی نیست که امام وقتی ظهور میکنه 313نفر یارو همراه داره نه امام قبل از ظهور در محلی به نام ذی طوی با 314 نفر بیعت میکنه 313 نفر از تمام نقاط جهان که در حدیثی از امام صادق میفرماید اینان خوصوصیاتی دارن مانند شجاعت .مدیرو مدبرن .جنگ اورن و…. .و اون یک نفر بعدی هم جبرئیل هست که پرچم فتح رو برای امام میاره و در انجا هم با امام بیعت میکنه بعد از ان به کعبه میرن دران هنگامم 50 نفر شیر زن با امام بیعت میکنن نقش زنانم به عنوان پرستار هست که از زخمیان پرستاری میکنن وهمچنین تو حدیثی از امام صادق هست میفرماید امام از کعبه بیرون نمیرود تا حلقه ای دور ان جمع شود یاران اما میپرسند چن نفر تو این حلقه هستند امام میفرماید بیش از ده هزار نفر .خصوصیات پرچم فتح هم اینه که خوف و وحشت رو تا شعاع یک کیلومتری در دل دشمن میندازه جوری که خوف تمام وجودشان رو تسخیر میکنه
کتاب بحارالانوار.جلد 59.صفحه 304تا 307

پاسخ
احمد مظهری 2014/12/20 at 01:06

عاشق روزیم که خورشید از غرب طلوع کند آقا جان کی میای نوکریمو امضا کنی

پاسخ
احمد مظهری 2014/12/20 at 01:04

عاشق روزیم که خورشید از غرب طلوع کند

پاسخ
زهرا 2014/12/19 at 21:51

خدا جونم قسمت ميدم به خون سيد الشهدا كه اقامون هر چه زودتر ظهور كنن سلامتي امام زمان و نائب بر حقش امام خامنه اي صلوات

پاسخ
ناشناس 2014/12/15 at 17:36

سلامتی وفرج آقا امام زمان صلوات

پاسخ
ناشناس 2014/12/15 at 17:34

اللهم عجل لولیک الفرج

پاسخ
سحر 2014/11/28 at 15:23

کاش لیاقت دیدن چشمای مهربونشو داشته باشم
اگه بتونم روی ماهشو ببینم
اگه تو چشام نگاه کنه
اونوقت باید از شرمندگی بمیرم
خدا کنه دستمو بگیره خداکنه کمکم کنه …

پاسخ
عطی 2014/12/23 at 20:05

عزیر دلم حیا کن.

پاسخ
نرگس 2014/11/23 at 01:10

خدایا.خواهش میکنم امام زمانمون رو برسون بالای سر شیعه ها.دیگه تحمل این همه ظلم و فساد رو نداریم.اللهم عجل لولیک الفرج

پاسخ
مینا 2014/11/22 at 00:44

من احساس میکنم خیلی از ماها آقامونو دیدیم فقط نمیشناسیمش. فکرمیکنم پوشش لباسش مثل بقیه آدماس نه اونجوریکه تصورشو میکنیم مثل نقاشیا وبالباس سبزو…. فقط شنیدم ک چهرش بسیارزیبا وغیرقابل توصیفه.‏
امیدوارم هممون از منتظران واقعی امام زمان (عج) باشیم.
راستی اینکه میگن یاران امام زمان فقط‎ ‎‏۳۱۳ نفر هستند صحت داره؟ ‏‎ ‎

پاسخ
علی 2014/11/19 at 23:01

ما کدوم طرفیم با امام یا علیه ایشان؟؟؟؟؟؟؟؟

پاسخ
عطی 2014/12/23 at 20:07

بعضی از ما فقط اسم مسلمونی داریم.

پاسخ
ایلیا 2014/11/19 at 15:23

برچهری دل ربای مهدی 5 تا صلوات

پاسخ
بنده امید وار 2014/11/17 at 11:21

اعمالتان را خدایی کنید و به خلق خدا خدمت کنید امام زمان در کنار شماست .

پاسخ
اصغر 2014/11/07 at 17:02

داشتم به این فکر میکردم که هدف از ظهور امام زمان (عج) اینه که من و مردم جهان را به راهی که غیر از فرموده های پیامبر گرامی نیست هدایت کند پس اگه من راه الهی رو انتخاب کردم کافی نیست باید استمرار در این راه را داشته باشم دیدن امام و بوسیدن دست و پا و یا شهید شدن در راه ایشان همه و همه عالی هست و اگر صرفا اینها رو آرزو کنیم و در راه دینمان اسلام تلاش نکنیم و خدای نکرده عاقبت به خیر نشیم نه تو این دنیا ایشان رو می بینیم و نه …
واجباتم رو مرتب انجام دهم…
کاری که منطبق بر فرموده های اسلام و قران است انجام دهم…
به کسی آزار نرسونم …
حق کسیو نخورم …
امام (عج) در قلب من ظهور کرده است.

پاسخ
محمد 2014/12/29 at 15:05

بله درسته که بزرگان هم می گویند :اول انقلاب باطنی در دل ها باید ظهور کند بعد انقلاب ظاهری که همان ظهور حضرت است.

پاسخ
گمنام 2014/11/07 at 14:29

امام زمان نوکرتم به خدا انقدر نوکریتو میکنم تا یا میمیرم یا ظهور میکنی

پاسخ
مجتبی 2014/11/04 at 15:01

یعنی میشه؟؟؟؟؟؟؟؟ واقعا لحظه قشنگیه لحظه ظهور اللهم عجل لولیک الفرج

پاسخ
سید عباس 2014/11/03 at 06:34

من امام زمان رو خیلی دوس دارم………….
دلم میخواد هرچه زودتر ببینمش و خادم او بشم………….

پاسخ
وحيد 2014/10/28 at 20:21

اميدوارم جز رهروان ودر زير بيرق ولايت اين امام بزرگوار باشيم

پاسخ
حسن 2014/10/28 at 20:10

خیلی لیاقت میخاد دیدن چهره نورانی ایشان یعنی میشه ما هم ؟

پاسخ
محمد 2014/10/25 at 22:05

تا اینا تمام بشن امام بیاد پدر ما در میاد ولی راضیم 10 برابر بشه ولی تو عمر من باشه ای خداااااااااااااااااااااااااااااااااا

پاسخ
سارا 2014/10/22 at 22:03

اللهم عجل لولیک الفرج
به امید روز دیدار امام زمان(عج)

پاسخ
بهنام 2014/10/17 at 18:23

ای کاش……………………………..

پاسخ
مرتضی 2014/10/15 at 20:53

وقتی اسم مهدی میاد اشک تو چشام جمع میشه
خدا کنه لیاقت دیدنشو داشته باشم
خدا کنه وقتی میاد گمراه نباشم
خدا کنه بیاد دیگه طاقت ندارم.‌..

پاسخ
م 2014/11/25 at 23:12

شما اگه ایمانتون قوی باشه می تونید حتی بعد از مرگ هم بر گردید و ایشون رو ببینیند.

پاسخ
زهرا 2014/12/07 at 19:52

میدونین چیه اگه همه ی دنیا ب جزمکه ومدینه واسه دجال بی شرف شه اون امام عزیزمون چ طوری بالشکرای کمش میخواد بجنگه نکنه اصن بعدمرگ……………استغفرالله.ظهورکنه ولی ای کاش اما ظهور کنه اون وق ماهم اصلاح میشیم درکل ادم میشم من که ادم میشم.خدایا قربانت شوم هرچه زودترظهورامام رونزدیکتر بفرمایارب ببین دنیا چه قدتوفسادغرق شده اصن یکی ازاین کافرا من.بزارامام بیایدیعنی تواین دنیای خراب شده 100تامسلمون پیدانمیشه وای که هممون توجهنمیم

پاسخ
مهدیار 2014/10/12 at 15:20

فکر کنید تو عمر ما بخواهند ظهور کنند… این همه اتفاق از سفیانی و دجال تااااااااا صیحه های اسمانی و ندای اسمانی امام زمان در بام کعبه برای همه ی جهان با هر زبانی… چه زندگی میشه واقعا در مغز نمیگنجه ایشالله به حق امام علی زودتر برسه …

پاسخ
علی 2014/10/05 at 16:14

عاشق مهدیم خیلی اندازه تمومه دنیا دوسش دارم راضیم ببینمش دستشو ببوس جلوی پایش بمیرم سلامتی امام موعود صلوات

پاسخ
سربازامام زمان عج 2014/12/13 at 22:01

فرج نزدیکس خیلی خیلی

پاسخ
نادیا 2014/10/03 at 17:29

نمی دونم چقدر مطالبی که گفتید درسته چقدرش غلط ولی به هر حال به کار ما اومد

پاسخ
سعید از تهران 2014/09/24 at 17:11

در همه دورانها همه مومنینین خوبان انتظار ظهور کشیدهاند . اما تعداد اندکی منتظر واقعی بودند .منتظر واقعی ان طور زندگی میکند که هر لحظه حضرت قایم را در مقابل خود حس میکند .با بقیه چیزها کار نداشته باشید دوستان مبادا فضولی کنیم که در شان مومن نیست.

پاسخ
ali 2014/09/20 at 17:08

امیدوارم که هر چه زودتر يوسف زهرا ظهور کند وما را خوشحال کند

پاسخ
amirabbas 2014/09/15 at 16:50

مرسی از سایت به خاطر گزاشتن این مطالب همه ما باید برایه اقامون دعا کنیم به خدا بعضی از ما خیلی وقتا دل اقارو با کارامون شکستیم شاید من ادم خوبی نباشم ولی عاشقانه عاشق اقام و اجزانه از اقا میخوام هرچه زودتر ظهور کنه

پاسخ
حسین مختاری 2014/09/05 at 20:16

امیدوارم زودتر اتفاق بیفتد , برای سلامتی امام زمان صلوات

پاسخ
سدنا 2014/09/02 at 01:47

سلام عزیزان.امام زمان وقتی ظهورمیکنه که مادرمقابل ظلم بایستیم واونقدرباظلم مقابله کنیم که ازپسش برنیایم اون وقته که امام زمان میاد.پس مابایدتلاش کنیم

پاسخ
سحر 2014/08/29 at 19:02

سلام .عزیزان انشاالله که ظهور نزدیکه ولی وظایف فراموش نشه چون اون روز . روز حسرت خوردن خیلیا است که نمی تونن در رکاب قرار بگیرن .اعظم این وظایف خودسازی است خودسازی خودسازی
انشاالله که از حسرت خوران نباشیم

پاسخ
mosavi 2014/09/02 at 23:30

به نام خدا . با عرض سلام به دوستان امام زمانی عزیز خیلی ممنون بابت مطلبی که در سایت قرار دادید دوستان شما با ترک گناه ظهور آقا رو نزدیک میکنید پس بیایید به همدیگر قول بدیم که نذاریم شیطان فریبمان دهد به خاطر حجت خدا از گناهانمان دوری کنم که شاید ظهور آقا به دوثانیه زودتر موکول بشه. بنی اسرائیل با گریه 170سال ظهور حضرت موسی رو به جلو آورد و آنان با گریه به حجت خود رسیدن . پس ما هم باید برای امام زمانمان از طه دل گریه کنیم. جهت تعجیل منجی عالم 3تا صلوات بفرستید.

پاسخ
ترسا 2014/08/23 at 18:52

ظهور نزدیک است اقا همه ی خطاهای مارو خودت ببخش ما منتظر اومدن منجی هستیم ولی ایا واقعا سید یمانی و سید خراسانی در یک زمان خارج میشن؟

پاسخ
علی 2014/10/07 at 10:44

سلام.به یاد داشته باشید گناهان ما را فقط خداوند میتونه ببخشه.در ایة الکرسی امده …چه کسی میتواند شفاعت کسی کند تا خدا نخواهد….از امام بخواهیم برای امرزش گناهان ما دعا کنند.
خدایا در ظهور اقامون تحجیل فرما..

پاسخ
دلشکسته 2014/08/22 at 21:46

سلام.چرابایدازعلائم ظهوربترسیم.بایدخوشحال باشیم که تو همچین موقعیتی خداوندرحمان بفکر انسان بوده.الکی که بهش نمیگن منجی!بخاطراین جان برکفیشه دیگه؛
کاش شبی دست بر
آرىم و دعایی بکنیم
غم هجران توراچاره ز جایی بکنیم
به تعجیل ظهوردل خون عالم صلوات

پاسخ
عبود جیمز باند 2014/08/19 at 04:08

به نظر من باید صبر کنیم چون ظهور از اونی که فکر میکنیم نزدیکتره

پاسخ
حسین 2014/08/05 at 09:49

علام گفته شده را عموم مردم میدانند اما گرفتن سید خراسانی جای آقای خامنهی کاری اشتباه است واین دو یکی نیستن و حکومت فلان را نمی توان حکومت پهلوی خواند چرا که در عربستان اتفاق می افتد

پاسخ
حمید 2014/08/02 at 11:44

خوب

پاسخ
الهام 2014/07/18 at 16:18

اللهم عجل لولیک الفرج…
اندکی صبر سحر نزدیک است….

پاسخ
سيد سجاد محمدي 2014/07/18 at 02:24

به نام خدا

اي حجت خدا درمانده ام و پشيمان ميدانم كه كوتاهي كردم اما اميدوارم كه مرا ببخشي و من را به عنوان نوكري در درگاهت قرار دهي.
ميدانم كه ميآيي
ولي با اين اعمال خود ………..،

يا صاحب الزمان چشم هايم در آرزوي توست

پاسخ
سارا 2014/07/15 at 19:08

سلام
واقعا علام حضور وحشتناکه خیییییییییییییلی وحشتناکه خصوصا قتا عام مردم و………….
من خودم عاشقانه خواستار ظهور حضرت هدیدهستم اما واقعا از علامش میترسم

پاسخ
الهام 2014/08/06 at 21:45

در هر صورت این سرنوشتی هست که رقم خورده حالا لااقل امید داریم که نجات بخشی میاد که همه رو عالم رو نجات بده . خوب بود اگه این امید رو هم نداشتیم

پاسخ
فریبا 2014/08/22 at 18:55

از چی میترسی دختر گل مگه از خدا ناامید شدی

پاسخ
مبینا 2014/07/14 at 11:27

خطا کردیم ما در بندگی ها.چه باید کردباشرمندگی ها…بدون تو گذشت این زندگانی…چه خیری بود در این بندگی ها…امام باقرمیفرمایندوقتی خدای متعال بر افریده های خود(مردم)غضب میکند ما (اهل بیت)رااز مجاورتانها دور میکند…یعنی الانم خدابخاطرگناهای مااقامونوازمون دورکرده نمیبینیمش…وای برما…عزیزان بیایید همگی ازته دل برای فرجش دعاکنیم…اللهم عجل لولیک الفرج…

پاسخ
مبینا 2014/07/14 at 11:17

سلام به نظرمن ظهوراقامون خیلی نزدیکه.امیدوارم دراینده ای نه چندان دور شاهد ظهورحق و نابودی باطل باشیم…ازهمه ی شیعیان میخوام واسه فرجش دعا کنند.اللهم عجل لولیک الفرج…التماس دعای فرج

پاسخ
بنده مهدی زهرا 2014/07/12 at 07:39

به نظر من با این علایقم ظهور نزدیک است عاشقانه دعای فرجش را می خوانیم. اللهم عجل….. به امید دیدن یوسف زهرا یا خود خدا

پاسخ
هادی 2014/07/03 at 12:21

با سلام وخسته نباشید به تمام کسانی که به جمع اوری این مطالب بر داخته اند .به نظر من این مطالب عقیده ای شیعیان را به ظهور امام زمان افزایش میدهد .امدن یوسف زهرا نزدیک است به امید خدا با تشکر

پاسخ
زهرا 2014/07/01 at 13:26

پیشنهاد میکنم مستند arrival رو ببینید تا یه سری چیزا براتون روشن بشه.

پاسخ
زهرا 2014/07/01 at 13:23

خطاب به منصور و بسم …:
شماها چشمهاتون رو به واقعیت بستین.مساله ظهور‌صرفا برای دین اسلام یا کشور ما نیست.تو همه ادیان الهی گفته شده.
حتی اگر الانم نگاهی به اوضاع دنیا تو این چند دهه اخیر بندازین میفهمین که مساله جدیه.
پیشنهاد میکنم فیلمای هالیودیه پرفروش پانزده ساله اخیر رو ببینید و نقدهاش رو بخونین و ببینین که موضوع اکثرشون به چی ختم میشه.
برای مبلغای کشورم متاسفم که از یه قضیه به این مهمی کمتر حرف میزنن و یا عمیق حرف نمیزنن که جزو تفکرات مهم مردم بشه.اونوقت تو کشوری مثل آمریکا بیش از ۱۵۰ ساله که تو دانشگاهاشون رشته‌ای با مضمون آخرالزمان تدریس میشه.
بعد شماها میگین نیست،امکان نداره.
خدا همه‌مون رو هدایت کنه….
بیاین برای ظهور منجی و برای همدیگه که تو این واویلای آخرالزمان دلمون نلغزه دعا کنیم.
یا حق…

پاسخ
محمد 2015/01/03 at 20:57

ارزشش و نداره وقتمون برای نقد و بررسی فیلم بذاریم.بیاین در این وقت خودمون به خدا نزدیک تر کنیم . وامام زمانمونو بیشتر بشناسیم به نظر من این از نقد فیلم های بیخود و پوچ هالیوودی بهتر.

پاسخ
ناشناس 2014/06/29 at 20:45

با سلام و تشکر از زحمات شما دست اندرکاران گرامی اجرتان با خدا و امام عصر (ع) انشاا…

پاسخ
--> آسمونی 2014/07/01 at 19:48

زنده باشید عزیز

پاسخ
یه بنده خدا 2014/06/28 at 17:41

انشالله ظهور خیلی نزدیکه امام عزیزم یه حسی میگه این ماه رمضون میای

پاسخ
منير 2014/06/25 at 01:53

عاشقتم امام مهربانم خدا کند که هر چه زودتر بيايي و من وخانواده ام در دوران حکومت تو باشيم

پاسخ
واقعيت 2014/06/18 at 19:52

خطاب به همه
يه مثال ساده ميزنم وقتى شهردارى زحمت ميکشه يه چراغ سرکوچه نصب ميکنه خوب تا اينجا هيچ مشکلى نيست ولى اگه کسى از روى عمد اين چراغو بشکنه اداره برق دوباره نصب ميکنه دوباره چراغ شکسته ميشه اين عمل بارها و بارها تکرار ميشه اما اداره برق وقتى ببينه مردم نمى فهمند ديگه لامپ نصب نميکنه اوضاع همينطور ميمونه تا اينکه يه سگ يا يه چيز خطرناک پاش به کوچه برسه اونوقت مردم همه با هزار جور امضاى تعهد وهزينش و… راضى ميشن مثل چشمشون از چراغ مواظبت کنند
مساله ى دوم وقتى من به ب بسم الله وميمش و ه اش اعتقاد داشته باشم که نميشه (بمه )که به تنهايى معنى نميدن پس وقتى خدايى هم هست قرآنى هم هست پس شيطان فرشته آدم خوب و بد هم هست وقتى رژيم لاغرى ميگيريم نميگيم خوب خوردنيا منو چاق ميکنه پس فقط آب ميخورم مفهوم اينم زحمت بکشين بفهمين.
معلم ميگه درس بخون بيا جواب بده وتو يه متنو بجاى فهميدن حفظ ميکنى ميرى جواب ميدى همين ميشه قرآن رو هرکس بادرک خودش در اون لحظه ميفهمه درصورتى که بايد هميشه و درهمه احوال به قرآن نزديک باشيم حالا اگه معلم بگه اين متنو تفسير کن خوب متنو جورى که برات خوشآينده تفسيرميکنى ولى خدا اماما وپيامبران رو فرستاده تا دل بخاهى قرآن رو تفسير نکنيم و به نفع خودمون تغييرش نديم.
اميدوارم افتاده باشه.

پاسخ
حاج حسن 2014/06/13 at 18:02

با سلام همین که به زبان و کلام و نگارش درباره موضوع بحث شود نشان از انتظار است.
موفق باشید.

پاسخ
Sepehr 2014/06/13 at 17:04

بد‌ترین چیز نامیدی .چه اون بید چه نیاد من می‌خوام یکی‌ از سردرش یا سربازش .یا اصلا خاک زیر پاسه ! اگه لایق اونم نیستم فقط می‌خوام از دور ببینمش .خدا کنه من یا یو یکی‌ از انیی‌ باشیم که آخرین فدییهشیم ….ممنون اگه خوندید

پاسخ
مهدی 2014/06/23 at 08:36

خوندیم اما پدرمون دراومد بابا درست تایپ کن

پاسخ
محسن شفیعی 2014/05/22 at 22:55

آفرین بر شما و این سایتتون . بیایید با درست کردن اعمالمان دل آقا مونو شاد کنیم . جهت شادی آقا صلوات

پاسخ
محمد علي 2014/05/18 at 14:34

بحث امام علي ع وشعيب بن صالح خيلي جالب بود ازراهنمايتون متشكرم

پاسخ
ترنم ص 2014/05/18 at 05:27

آقا یا خانم بسم را… خواهش میکنم راجع ب آقامون و خدا اینطوری صحبت نکنید بی ایمانی افسردگی میاره با ایمان ب خدای عزیز و امام عصر (عج‏)‏ آرامش رو برای خودتون رقم بزنید.اگه یکبار نماز بخونی و دلتو بدی ب اون بالایی میفهمی چی میگم.ناسلامتی شما اشرف مخلوقاتی!‏

پاسخ
امیر عباس 2014/05/13 at 20:34

آقای ( بسم را… ) شما که همه چیز رو نهی می کنی در اشتباهی چون خداوند همه چیز رو طبق قاعده و نظم آفریده و همه آین چیز ها از جمله فرشته ، شیطان و … کاملا وجود حقیقی دارند اتفاقا شیطان دوست داره مردم فکر کنن که اون وجود خارجی نداره چون اگه مردم اینجوری فکر کنن اونو دست کم میگیرن اگه شیطان وجود خارجی نداشت چرا بعد از این همه سعی و تلاش برای منصرف کردن حضرت ابراهیم از قربانی کردن فرزندش اسماعیل بر او بطور علنی ظاهر شد که حضرت ابراهیم به او سنگ زد ؟؟ ( من از مدیر سایت میخواهم هرجور اراجیف و چرنداتی رو تو سایت نذاره )

پاسخ
--> آسمونی 2014/05/13 at 21:08

دوست گرامی نظرهایی که توهین آمیز نباشد (منظور استفاده از الفاظ رکیک و زننده) پاک نمی شوند، و کاربران میتوانند نسبت به بیان نظر سایرین با هم گفتگو کنند

پاسخ
عاشق ولایت 2014/05/15 at 00:40

سلام.من با نظر شما کاملا موافقم کاملا

پاسخ
حسین 2014/05/05 at 12:21

مرسی مطالیتو خوندم به امید روری که آقا رو ببینیم

پاسخ
سپید 2014/05/01 at 17:11

من خیلی دوس دارم در حکومت حضرت مهدی زندگی کنم ویه دنیای رویایی رو تجربه کنم بعد از این همه دروغ وفساد وجنگ وظلمو… خیلی می چسبه.

پاسخ
مهدی 2014/04/29 at 07:13

بنام خدا وبلاک خیلی خوبیه امیدوارم که همیشه به فکر امام زمان باشیم و برای فرجش تعجیل کنیم.من خود خوابی دیدم قسم به خدا که پیش در خونه ایستاده بودم هوا تاریک تاریک بود که یکدفعه از سمت چپ خیابان یک نوری آمد بعد همه جا روشن شدید که دیدم کسی داره میاد بعد آمد دستم رو گرفت و برد من هم بهش میگفتم (روحی فداک روحی فداک‏)تا رسیدیم سر خیابان که چندتا بچه دیدم که به ما اشاره میکردن من بهشون گفتم ساکت بشید این (امام مهدی)تاسرم چرخوندم ببینمش غیب شد بعدش فقط دیدم یکی دستش داخل اب گذاشته (الهم صلی علی محمدوآل محمد وعجل فرجهم‏)‏

پاسخ
منصور 2014/06/14 at 04:08

سلام . بنده 45 سال دارم و در این مدت عمر چشم انسان های زیادی را به حقیقت باز کردم و از زمانی که اینترنت باب شد موفق تر عمل کردم و شکر خدا مردم و بخصوص جوانان کشور ما هم امروزه در سطحی هستند که بدور از تعصب و با عقل و منطق به دنبال واقعیت هستند …بحث ها و مجادلات زیادی شرکت کردم و با کسانی که طرفدار سرسخت وجود امام زمان بودند مناظره کردم و اکثریت آنان را قانع کردم و البته عده ای هم شاید از سر غرور ویا تعصب نخواستند واقعیت را بپذیرند که امیدوارم به ظاهر وانمود کرده باشند چون من مغز کلام را به آنان گفتم …عزیزان خداوند غیور است و بی همتا و قادر مطلق و در آفرینش این جهان و کائنات یگانه بود و در اداره آن هم احتیاج به هیچ منشی و یا کارگزاری ندارد…از نسبت دادن شریک به خدا در رفتار و گفتار روزانه جدا بپرهیزید که همانا به فرموده مولا علی (ع) درک بین شرک و ایمان مثل مورچه سیاهی بر سنگ سیاهی در یک شب سیاه است…1- خداوند متعال به نص صریح قرآن کریم 124000 پیامبر برای هدایت بشر فرستاد :حضرات و مردان و ن