فرهنگ نام و نام گزینی

اسم های پسرانه مذهبی

religious boys names اسم های پسرانه مذهبی

 

نام های زیر  در آسمونی، اسم های پسرانه مذهبی می باشند، که به ترتیب حروف الفبا برایتان مرتب نموده ایم

اگر شما نیز نامی را میدانید که در این لیست قرار ندارد به ما اطلاع دهید

برای مشاهده نام های دخترانه مذهبی اینجا را  کلیک کنید

 

-> حرف الف

ابراهیم

احسان

الیاس

امین

اشراق

ادریس:  (اَعلام) نام يكي از پيامبران كه در قرآن كريم نيز دو بار ذكرش آمده، در تورات ادريس همان «اخنوخ»و «خنوخ» است

اسماعیل

اسحق

احمد

اصغر

اکبر

امیر :  پادشاه، حاکم ، به صورت پیشوند در ابتدای بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند امیربانو، امیر پویا، و امیرحسین

ایلیا :  ﺭاﺳﺘﮕﻮﻯ ﺑﺰرﮒ – (ریشه اسم سریانی) ﻧﺎﻡ ﺣﺿﺮﺕ ﻋﻠﯽ (ﻉ) در ﺗﻮراﺕ

ایمان

 

 

 

-> حرف ب

برهان

بشیر

بیّن

بهجت

باقر

 

 

 

-> حرف پ

توحید

تراب

 

 

 

-> حرف ث

ثمین

 

 

 

-> حرف ج

جاوید

جاهد

جمال

جلال

جمیل

جواد

جعفر

 

 

 

-> حرف ح

حافظ

حامد

حنان

حجت

حسام

حسان

حسن

حسین

حکمت : فلسفه به ویژه فلسفه اسلامی ، خردمندی، فرزانگی

حمید

حنیف

 

 

-> حرف د

داوود

دانیال (ریشه عبری) به معنی ﺧﺪا ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻦ اﺳﺖ‌ – از پیامبران الهی

 

 

 

-> حرف ر

رحمان

راشد

رضا

رحمت

رشید

رسول

 

 

 

-> حرف ز

زاهد

زین العابدین

 

 

 

->حرف س

سبحان

سرمد

ساجد

سعید : خوشبخت ، سعادتمند ، خجسته، مبارک

سینا

سلیمان

سجاد

 

 

 

-> حرف ش

شاهد

شبیر : شیر کوچک ، لقب امام حسین در کودکی

شهاب

شکور

 

 

 

-> حرف ص

صیام

صارم

صابر

صالح

صادق

صیّب

 

 

 

-> حرف ض

ضیاء

 

 

 

->حرف ط

طاها

طالب

 

 

 

-> حرف ظ

ظهیر

 

 

 

-> حرف ع

عادل

عارف

عاصف

عبدالله

عبدالکریم

عرفان : يكی از مراحل سلوک، معرفت

عزیز

عطا

علی

عماد

عمران : نام پدر موسی پیامبر(ص)، نام سوره ای در قرآن کریم

 

 

 

-> حرف ف

فواد :  دل ، قلب

 

 

 

-> حرف م

ماهد

محمود

معین

مبین

محمد

مجید

محسن

مرصاد

محراب

میکائیل

مسلم

مسعود : نیکبخت، سعادتمند، مبارک، خجسته

مسیح

مشکات : مکان نورانی – چراغدان – طاقی بلند که چراغ را در آن گذارند (پسرانه/دخترانه)

معراج

متین

مصباح

مهدی : ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪﻩ، ﻧﺎﻡ اﻣﺎﻡ دوازدﻫﻢ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ

مهدیار : یار مهدی (عج)

میثاق

میعاد

 

 

 

-> حرف ن

نعیم

ناعم

 

 

 

-> حرف و

وحید

وثوق

 

 

 

-> حرف ه

هادی

هانی : مرد دلسوز و مهربان، مسرور ، ميسر ، (اَعلام) ، نام يكی از ياران امام حسين(ع) در كوفه ، نام چند تن از مشاهير عرب

 

 

 

-> حرف ی

ياسين : لقب پيامبر ، اسم یکی از سوره های قرآن

یحیی

یعقوب

یوسف

یونس

 

 

 

 

–> نام های قرآنی:

رحمان – حمد یک بخشنانده ـ رحمتگر

رحیم – حمد یک مهربان ـ بسثیار رحم کننده

مالک – حمد 4 صاحب ـ دارنده

فتح‌الله – بقره 76 گشایش الهی ـ فتح و گشودن خداوند

محرم – بقره 85 حرام شده ـ نام اولین ماه قمری ـ تحریم شده

رسول – بقره 87 فرستاده ـ کسی که رسالتی را بر عهده دارد

جبرییل – بقره 98 نام فرشته مقرب الهی و امین وحی بر پیامبر اکرم (ص)

سلیمان – بقره 102 نام یکی از پیامبران الهی

احد – بقره 102 یکی از صفات خداوند به معنی یگانه ـ واحد ـ تک

قدیر – بقره 106 بسیار قدرتمند ـ قادر

ولی – بقره 107 صاحب ـ سرور ـ سرپرست ـ مولا

نصیر – بقره 107 یاورـ یاری دهنده

محسن – بقره 112 نیک ـ نیکو ـ نیک کار

ابراهیم – بقره 125 نام یکی از پیامبران الوالعزم الهی که خانه خدا را بنا کرد

اسماعیل – بقره 125 نام پسر حضرت ابراهیم که مادرش هاجر می‌باشد

یعقوب – بقره 132 نام یکی از پیامبران الهی و پدر حضرت یوسف (ع)

اسحاق – بقره ‌133 نام یکی از پیامبران الهی

رووف – بقره 143 بسار دلسوز، کسی که رأفت دارد

حجت – بقره 150 دلیل ـ برهان

شاکر – بقره 158 شکرگزار

غفور – بقره 173 آمرزنده، آمرزشگر

رمضان – بقره 185 نام یکی از ماه‌های قمری ـ ماه روزه و نزول قرآن

عباد – بقره 186 بندگان ـ جمع عبد

عزت – بقره 206 بزرگی ـ عزت ـ عزیز بودن

نعمت – بقره 211 بخشش

اکبر – بقره 217 بزرگتر ـ بزرگ‌ترین

رحمت‌الله – بقره 218 رحمت الهی، لطف خدا

داوود – بقره 251 نام یکی از پیامبران الهی

علی – بقره 255 بلند مرتبه ـ والا

عظیم – بقره 255 بزرگ با عظمت

تراب – بقره 264 خاک

حمید – بقره 267 ستایش کننده، ستوده

حکمت – آل عمران 269 حکمت (دانش و آگاهی)

وهاب – آل عمران 15 بسیار بخشنده

رضوان – آل عمران 15 خشنودی، رضایت

حسن – آل عمران 37 نیکو ـ نیکویی

زکریا – آل عمران 37 نام یکی از پیامبران الهی

محراب – آل عمران 37 محل عبادت و سجده‌گاه

نبی – آل عمران 68 صاحب خبر ـ پیامبر

نعمت‌الله‌ – آل عمران 103 نعمت خدا، خدادادی، خداداده

محمد – آل عمران 144 نام آخرین پیامبر الهی ـ پسندیده ، ستایش شده

ایوب – نساء 163 نام یکی از پیامبران الهی ـ صبر ایوب شهرت دارد

یونس – نساء 164 نام یکی از پیامبران الهی که مدتی در دهان ماهی بود

برهان – نساء 174 دلیل ـ علت

بشیر – مائده 19 بشارت دهنده ـ کسی که خبر شادی بدهد

قادر – انعام 37 توانا

یوسف – انعام 84 نام یکی از پیامبران الهی و فرزند حضرت یعقوب(ع)

الیاس – انعام 85 نام یکی از پیامبران الهی

صالح – اعراف 73 نام پیامبر قوم ثمود

ماشاءالله – اعراف 188 آنچه خدا بخواهد ـ خواست خدا

ایمان – توبه (برائت) 23 ایمان

نورالله – توبه (برائئت) 32 نورالهی ـ نور خدا

شفیع – یونس 3 شفاعت کننده

ضیاء – یونس 5 نور، روشنی، روشنایی

اصغر – یونس 61 کوچک‌تر، کوچک‌ترین

مجید – هود 73 بزرگوار، تمجید شده

رشید – هود 78 صاحب عقل و خرد، رشد یافته ـ بالغ

سعید – هود 105 خوشبخت، سعادتمند

عطاء – هود 108 بخشش، موهبت

غلام – یوسف 19 پسر، نوکر

شاهد – یوسف 26 گواه، ناظر، شاهد

امین – یوسف 54 کسی که امانت را رعایت می‌کند

روح‌الله – یونس 87 روح خدا، لقب حضرت عیسی (ع)

جبار – ابراهیم 15 صاحب قدرت و زور، سختگیر

شهاب – حجر 18 نام سنگ‌های آسمانی

جمال – نحل 6 زیبایی

سبحان – اسراء 1 منزه، پاک، پاکیزه

شکور – اسراء 3 بسیار شکرگزار

منصور – اسراء 33 پیروز

خلیل – اسراء 73 دوست، صفت، حضرت ابراهیم (ع)

محمود – اسراء 79 ستایش شده ـ ستوده

فردوس – کهف 107 بهشت

عبدالله – مریم 30 بنده خدا

صادق – مریم 54 راستگو، درستکار

طه – طه 1 نامی برای پیامبر اکرم (ص) از حروف مقطعه قرآن

غفار – طه 82 آمرزنده، بخشنده

سینای – مومون 20 محل عبادت حضرت موسی (ع) ـ طور سینا

مصباح – نور 35 چراغ

هادی – فرقان 31 هدایت کننده

فواد – قصص 10 دل ـ قلب

صباح – صافات 177 صبحگاه

یدالله – فتح 10 دست خدا

متین – ذاریات 58 دارای متانت و وفار ـ سنگین و استوار

جلال – الرحمن 27 صاحب بزرگی و عظمت

حسان – الرحمن 70 نیکو ـ نیک

احمد – صف 6 یکی از نام‌های پیامبر اکرم

ودود – بروج 14 دوست ـ یار

حافظ – طارق 4 نگهدارنده ـ نگاهبان

نصرالله – نصر 1 یاری خدا

صمد – توحید 2 بی‌نیاز

Related posts

اسم های پسرانه خارجی

آسمونی

اسم های دخترانه ایرانی

آسمونی

نام های پسرانه عربی

ندا رحیمی

104 comments

سمانه 2018/11/24 at 20:42

احسان نام قرانی است ؟

Reply
زهرا 2018/11/20 at 19:27

سلام اسم پسر که به طاها هم بیاد میگید ممنون میشم😊

Reply
رضوان 2018/11/20 at 13:26

محمد رئوف .محمد رسول .امیر حافظ .محمد حاظ .محمد طاها اینا هم زیبان

Reply
رضا 2018/10/26 at 01:26

سلام .کدوم اسم پسرونه به نیاز یا مونا میاد ؟

Reply
ناشناس 2018/10/29 at 18:55

سلام محمد

Reply
N 2018/10/16 at 10:57

نامین و نازنین
محمد نامین و نازنین زهرا

Reply
ناشناس 2018/09/23 at 17:51

عالی بود من اسم دخترم مهدیه .و پسرم مهدیار میخوام بزارم .بنظرتون خوبه

Reply
قشقایی 2018/08/02 at 15:00

سلام ایا یهشا ی اسمه یا اصلا معنیش چیه لطفا اگ کسی میدونه راهنمایی کنه

Reply
Mahsa 2017/12/17 at 23:33

دوستان میشه سوالمو جواب بدید بنطرتون ثبت احوال یاسمین رقیه رو قبول میکنه؟؟؟؟؟؟

Reply
Mahsa 2017/12/17 at 00:46

سلام دوستان اگه میشه زود بهم جواب بدید عجله دارم. بنظرتون اسم رقیه ثنا بهتره یا یاسمین رقیه؟؟؟؟بنظرتون اسم یاسمین رقیه ثبت احوال قبول میکنه؟؟؟؟؟؟؟

Reply
ناشناس 2018/10/29 at 18:52

سلام هیچ کدوم

Reply
سمیرا 2017/11/09 at 16:07

سلام ، اسم دخترم حدیثه یه اسم پسر بر همین وزن میخام .

Reply
مهسا 2017/12/17 at 00:40

حسام ،حامی.حامد.حمید

Reply
مهدی 2017/07/09 at 13:05

سلام دوستان،ازبین اسم ایلیاوامیرطاها،کدومش بهتره??لطفا هرکی خوند نظربده،ممنون

Reply
علیرضا ابراهیمی 2017/10/18 at 16:37

ایلیا اسم خوبی هست. و امیرطاها هم خوبه مذهبی هست…

Reply
سحر 2017/11/05 at 12:49

امیر رضا
امیر سام
امیر مهدی

Reply
ناشناس 2018/09/08 at 23:45

7سلام ….ایلیا بهتره

Reply
ناشناس 2017/05/12 at 00:59

سلام یک اسم پسر مذهبی می خوام به ملیکا بیاد

Reply
مهسا 2017/10/07 at 17:56

مهدیار خیلی قشنگه به ملیکا میاد

Reply
Amir 2017/05/08 at 00:12

سلام من خیلی از اسم قرآنی خوشم میاد ولی بیشتر دنبال دو بخشی هستم مثل امیر علی محمد مهدی و…لطفا کسی اسمی مد نظر داره بگه

Reply
فاطن 2017/01/22 at 16:32

سلام طبق حدیث اسم شهاب رو نباید رو نوزاد گذاشت خوب نیست

Reply
زهرا 2017/01/18 at 07:36

سلام به اسم پسرانه شیک میخام مه از القاب امام حسین باشد

Reply
علیرضا ابراهیمی 2017/10/18 at 16:34

ثارا… خوبه

Reply
نسیم 2016/11/04 at 13:23

این اسامی که با کلاسی نیستن ….بابا یکم تنوع ب خرج بدین

Reply
مامانی جون 2016/09/19 at 14:22

سلام یه اسم پسر خوب میخوام که به حلما بیاد معنی خوب هم داشته باشه.
ممنون میشم کمکم کنید.

Reply
هادی 2016/08/19 at 15:50

اسم سلیمان قشنگ است

Reply
ناشناس 2016/09/25 at 22:20

عالی خیلی خوبه

Reply
نازی 2016/08/14 at 13:59

سلام من تازه مبادرشدم اسم دخترموگذاشتم حسنی اسم هست ممنون

Reply
علی کریمی 2017/02/26 at 06:21

دخی شما فعلا برید لوحه آموزش ببینید

Reply
اصغر 2015/07/07 at 17:50

سلام،من اسمم اصغر هستش ،میخوام ب اسم اصیل ایرانی تغییر بدم میشه،مثلا کورش

Reply
ت 2015/05/10 at 17:56

تیام اسم پسره جووونم

Reply
رباب 2014/08/23 at 00:04

سلام همگی خوبید من در شرف مادر شدن هستم از اسم هایی که خوشم می اومد فامیلامون گذشتن مثل امیر علی امیر رضا نازنین زهرا حلاموندم واقعا .چندتاهم که اسم قرانی دوست داشتم دوباره از اطرافیان میشنوم اسم بچه هاشونو صدامیزنن . بدجور حساس شدم.

Reply
شیما 2014/12/30 at 21:50

مبارک باشه عزیزم .جنسیت بچه چیه ؟

Reply
علی 2017/03/14 at 15:25

چرا میشه فقط هویت نداره کوروش تو هیچ کتابی نیست

Reply
هادی 2014/07/17 at 03:01

مهزیار

Reply
زهرا 2014/07/09 at 10:36

اسم بشری را از لیست اسامی پسرانه حذف کنید

Reply
--> آسمونی 2014/07/09 at 16:45

حذف شد سپاس

Reply
ناشناس 2014/10/05 at 14:48

چرا

Reply
yasin 2014/07/06 at 10:56

مرسی

Reply
وحید 2014/07/05 at 09:51

یسری اسم دختره چرا اینجا اومده!

Reply
--> آسمونی 2014/07/05 at 16:53

اصلاح شد، سپاس

Reply
محمد علیزاده 2014/07/04 at 16:19

سلام.من از اسم های پسر اسم صیام و از بین اسم دختر اسم تیام رو دوست دارم.

Reply
مهدی 2014/06/28 at 18:12

ترجیحا دواسمه نباشه

Reply
مهدی 2014/06/28 at 18:10

مشکات یه اسم دخترونس نه پسرونه این طورنیست

Reply
--> آسمونی 2014/07/03 at 17:50

هم برای پسرها استفاده میشه هم دخترها

Reply
مهدی 2014/06/28 at 18:04

سلام اسم پسرم علی اکبر حالا یه اسم پسرهم اسم دخترمیخوام که باهاش جوربشه زیبا وبامعنی

Reply
طاها 2014/06/20 at 22:43

سلام اسامی حکمت وعمران را هم اضافه کنید

Reply
--> آسمونی 2014/06/20 at 23:14

سپاس، با معنی اضافه شدند

Reply
مرجان 2014/06/17 at 15:43

سلام به نظر شما بهزاد میتونه مذهبی باشه؟

Reply
--> آسمونی 2014/06/17 at 18:49

خیر ، لیست نام های پسرانه ایرانی را ببینید
ایرانی است

Reply
سمیه 2014/06/05 at 13:35

سلام اسم ایلیا روهم اضافه کنید که یکی از اسامی اعظم خدا،نام امام علی (ع) در کتابهای دینی دیگر و به معنی درستکار است.

Reply
--> آسمونی 2014/06/08 at 16:31

اضافه شد ، ممنون

Reply
محمد 2014/05/23 at 14:04

معنی اسم یسری رو که زدم نوشته بود دخترانه. میشه بگید دخترانه است یا پسرانه.

Reply
--> آسمونی 2014/05/23 at 18:14

دخترانه

Reply
raha 2014/05/22 at 16:35

عاليه

Reply
مریلا 2014/05/22 at 03:50

خداوند فرزند دوم بهم داده اسم دخترم نازنین زهراس حالا دنبال ی اسم پسرم برای مسافر در راه ک با معنا و مذهبی باشه نظر شما چی؟

Reply
زهرا 2014/05/21 at 19:51

سلام.
اسم من و همسرم زهرا، علی هست.پسرمون دو یک ماه دیگه به دنیا میاد.یه اسم بگید که زیبا و بامعنی باشه.
ممنون

Reply
زهرا 2014/05/21 at 19:48

لقب امام حسین”شبیر”بسیار زیباست.این رو هم اضافه کنید

Reply
--> آسمونی 2014/05/23 at 18:19

سپاس درج شد

Reply
رها 2014/05/17 at 17:58

اسم عرفان روکه من دوست دارم راهم اضافه کنید

Reply
--> آسمونی 2014/05/18 at 16:20

با معنی درج شد

Reply
خادم 2014/05/14 at 13:26

مهدیار هم به اسامی اضافه کنید ، به معنای یار مهدی (عج)

Reply
--> آسمونی 2014/05/14 at 13:54

اضافه شد تشکر

Reply
یاسین 2014/05/04 at 16:12

یه اسم پسر که با یاسین جور در بیاد

Reply
رها 2014/05/17 at 17:57

یسنا

Reply
ساناز 2014/04/29 at 14:57

اصلا اسماتون کامل نبود

Reply
یگانه 2014/04/21 at 10:16

ارمیا(عُزَیر) نام یکی از پیامبران بنی اسراعیل

Reply
--> آسمونی 2014/04/21 at 12:53

این نام عبری میباشد، که به زودی در بخش مربوط به نام های عبری درج می شود، متشکریم

Reply
ناشناس 2014/04/15 at 00:32

اسم پسر من هانی هست هانی هم اسم مذهبی.

Reply
--> آسمونی 2014/04/15 at 12:25

این نام عربی با معنی درج شد

Reply
مهدی جنابی 2014/04/02 at 21:03

اسم مهدی وجود ندارد

Reply
--> آسمونی 2014/04/03 at 12:34

با معنی درج شد، سپاس

Reply
يه بنده خدا 2014/04/02 at 12:07

دانيال نام يكي از پيامبران الهي رو ننوشتي

Reply
--> آسمونی 2014/04/03 at 12:51

اضافه شد، البته ریشه عبری دارد، ممنون

Reply
hadiseh 2014/02/22 at 11:55

esme foad aaaaaliiiiiiiiiiii bood

Reply
hadiseh 2014/02/22 at 11:54

esme foad aaaaaliye boood vase pesaram gozashtam

Reply
زهرا 2014/02/18 at 14:44

کامل نبور خوشمم نیومد اسمی ک میخواستم نبود. ولی ممنون

Reply
مهممهدی 2014/01/10 at 19:45

سلام.خییییلی خوب وکامل بود.ازتون ممنونیم.
یاعلی

Reply
منصور 2013/12/18 at 01:54

خیلی عالی بود،دنبال اسم های قشنگ وبامعنی میگشتم که پیداشون کردم وواقعاقابل ستایش اندازتون ممنونم/مخصوصااسم های اصیل ایرانی!البته اسم های مذهبی نیزموردقبولند..

Reply
ثنا 2013/11/23 at 11:44

به نظرم اسم یاسین قشنگه با اینک اینجا ذکر نشده

Reply
آرتیمان 2013/11/26 at 18:02

کوربودی عزیزم توقسمت ی بود

Reply
ناشناس 2013/11/28 at 16:05

عزیزم حواسم نبود که تو قسمت ی بود سرسری نگاش کردم متوجه نشدم حالا من عذر میخوام که اسم یاسین رو ندیدم .
متأسفم برای لحن کلامتون .

Reply
محمد 2014/01/16 at 21:57

این چه طرز صحبت کردنه درست صحبت کن.

Reply
نسترن 2013/11/15 at 10:58

به نظر من اسم محمد از همه ی این اسم ها قشنگ تره 😀 😮 😛

Reply
نفس 2013/11/15 at 11:10

آره نسترن جون سلیقه تون 20 اسم محمد و معنی آن همیشه زیباست 😳

Reply
Hvjdk 2013/11/14 at 20:14

ث÷2

Reply
Hvjdk 2013/11/14 at 20:12

klkمن ازاین که معنی اسمم رو پیدا کردم خیلی خوش حالم :mrgreen: 😆 😛 😀 8) 😉 😈 🙄 ➡ 🙂 😯 😈 :mrgreen: 😳 ➡ ➡ ➡ ➡ ❓ ❗

Reply
azar 2013/11/12 at 17:56

عاااااااااااااااااااااااااااالی بود 8) 8) 8) 8) 8) 8)

Reply
ALI 2018/01/17 at 00:43

الیاس و میکائیل خیلی قشنگه واقعا لذت بردم

Reply
jamileh 2013/11/10 at 22:59

esmaye jalebi bod vase pesaram ye esme khob pishnehad bedin 😛

Reply
hamed 2013/11/10 at 22:56

khili ghashngan mer30

Reply
مسلم 2013/11/09 at 20:36

قشنگه؟ ❗

Reply
maedeh 2013/11/08 at 23:39

اسامی دو بخشی هم به لیستتون اضافه کنید

Reply
--> آسمونی 2013/11/09 at 10:42

اصولا پیشنهاد نمیشه، اما اگر لیستی مرتبی را آماده کنیم منتشر خواهیم کرد، ممنون

Reply
ماهورا 2013/11/02 at 18:10

8) 🙂 🙂 😀 😛

Reply
ناشناس 2013/10/31 at 13:24

میتونست اسم های بیشتری گذاشته بشه 😯

Reply
ناشناس 2013/10/30 at 08:53

8)

Reply
هدیه 2013/10/19 at 17:06

خوشم آمد 😉

Reply
زهرا 2018/11/06 at 19:06

واقعا

Reply
هدیه 2013/10/19 at 17:05

خوشم آمد 😉

Reply
rahmat 2013/08/27 at 16:24

khosham nayamad

Reply
ترکان 2013/09/04 at 17:21

سلام چرا معنی هاش نمی یاد لطفا بزارید*

Reply
--> آسمونی 2013/09/05 at 09:18

برخی از اسامی معانی آنها ذکر شده

Reply
rahmat 2013/08/27 at 16:24

khub bood

Reply

Leave a Comment