تازه های آسمونی
خانه > بانک اطلاعات > کد تلفن و موبایل > پیش شماره تلفن های ثابت یزد
ثبت نام لاتاری
آی تک 24

پیش شماره تلفن های ثابت یزد

 pre-phone-number-yazd

 

 

 لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان یزد به مرکزیت شهر یزد به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود.

 

۰۳۵۲۴۷۷۶

آریج

۰۳۵۲۴۷۷۸

آسفیج

۰۳۵۲۶۸۲

ابرکوه

۰۳۵۲۷۲۷

احمدآباد/اردکان

۰۳۵۲۴۷۷۷

احمدآباد/کریم آباد/سنجدک

۰۳۵۱۸۳۶۷

احمدآباد/مشیر

۰۳۵۲۷۲۲

اردکان

۰۳۵۲۶۸۷۷

اسدآباد

۰۳۵۲۶۸۷۶

اسفندآباد

۰۳۵۳۴۳۴۶

اسفندیار

۰۳۵۲۶۴۴۲

اسلامیه

۰۳۵۲۷۳۵۸

اشتیجه

۰۳۵۲۳۶۲۲

اشکذر

۰۳۵۳۴۳۴۱

اصفهک

۰۳۵۲۴۲۱۶

باجگان

۰۳۵۲۴۲۲

بافق

۰۳۵۲۶۷۷

بخ

۰۳۵۲۶۸۷۲

بخش بهمن /مهرآباد/توران پشت

۰۳۵۲۶۸۷۵

بداف

۰۳۵۲۴۲۱۵

بساب

۰۳۵۲۵۲۴۱

بنادک سادات

۰۳۵۲۶۵۲۲

بنادکوک دیزه

۰۳۵۲۳۷۸

بندرآباد

۰۳۵۲۴۷۷۱

بنستان

۰۳۵۲۴۷۷۴

بنیز

۰۳۵۲۴۷۲

بهاباد

۰۳۵۳۴۳۴۹

پیکوه /مرغوب

۰۳۵۲۵۸۲۶

ترکان /هرابرجان

۰۳۵۲۶۲۲

تفت

۰۳۵۲۳۸۲۵

تقویه

۰۳۵۲۵۳۳۷

تنگ چنار

۰۳۵۲۵۸۵

توتک

۰۳۵۲۶۷۸۲

توران پشت

۰۳۵۲۶۹۲۱

تیزورک

۰۳۵۳۴۳۲

جوخواه

۰۳۵۲۷۵۲۵

چاه افضل

۰۳۵۲۵۸۸

چاهک

۰۳۵۲۶۵۲۷

چاهوک /پندر

۰۳۵۲۷۵۲۴

حاجی آباد/زرین

۰۳۵۲۳۶۲۱

حسن آباد

۰۳۵۱۸۳۶۹

حسین آباد/ریسمانی

۰۳۵۳۴۳۲۵

حلوان

۰۳۵۲۷۵۲۱

خرانق

۰۳۵۲۶۸۷۸

خرم آباد

۰۳۵۳۴۳۲۸

خسروآباد

۰۳۵۲۳۸۲۳

خضرآباد

۰۳۵۲۶۴۴۸

خودسفلی

۰۳۵۲۵۲۴۴

خورمیز/منشاد/دره گل افشاد

۰۳۵۲۴۲۱۷

خوسف /بشگان

۰۳۵۱۸۳۶۲

خویدک

۰۳۵۲۶۷۸۴

دره زرشک

۰۳۵۲۶۴۲۳

ده بالا

۰۳۵۲۴۷۷۵

ده جمال

۰۳۵۲۶۹۲۸

ده عرب /صفی آباد

۰۳۵۲۴۲۱۳

ده کوشک

۰۳۵۳۵۲۲۶

ده محمد

۰۳۵۲۶۷۸۳

دهشیر

۰۳۵۱۸۳۶۱

دهنو

۰۳۵۳۴۳۴

دیهوک

۰۳۵۲۷۵۲۳

رباط پشت بادام

۰۳۵۲۶۷۷۵

رشکوئیه

۰۳۵۳۵۲۲۹

رضویه

۰۳۵۲۷۷۷

رکن آباد/مهرآباد

۰۳۵۲۳۶۷

زارچ

۰۳۵۲۶۵۲۸

زردین

۰۳۵۳۴۳۴۵

زنوغان

۰۳۵۲۷۵۲۲

ساغند

۰۳۵۲۶۴۲۸

سانیج

۰۳۵۲۶۵۲۵

سخوید

۰۳۵۲۵۳۳۱

سروارنان

۰۳۵۲۷۳۵۶

سروسفلی

۰۳۵۲۷۳۵۹

سروسفلی

۰۳۵۲۵۳۳۶

سریزد

۰۳۵۲۶۳۴۷

سعیدآباد

۰۳۵۲۶۳۴۸

سلطانب

۰۳۵۲۳۹۲۲

سورک

۰۳۵۱۸۳۶۰

سیدمیرزا

۰۳۵۱۷۲۷

شحنه

۰۳۵۲۳۷۶۵

شرف آباد/عزآباد

۰۳۵۲۶۷۸۹

شریف آباد

۰۳۵۲۶۹۲۶

شمس آباد

۰۳۵۲۳۷۶۲

شمسی

۰۳۵۲۶۴۴۷

شواز

۰۳۵۲۶۸۷۹

شهرآباد

۰۳۵۲۶۹۲۵

شهراسب

۰۳۵۲۵۳۳۳

شهرک صنعتی /مهریز

۰۳۵۲۷۷۷۲

شهرک صنعتی /میبد

۰۳۵۲۵۸۸۹

شهریاری

۰۳۵۲۴۲۱۴

شیطور/دولت آباد

۰۳۵۲۶۹۲۲

صادق آباد

۰۳۵۲۳۷۶۳

صدرآباداردکان

۰۳۵۲۳۹۲۶

صدرآبادندوشن

۰۳۵۳۴۲۲

طبس

۰۳۵۲۶۴۲۵

طزرجان

۰۳۵۲۵۲۴۰

طزنج

۰۳۵۲۶۷۸۵

عبداله

۰۳۵۳۴۳۴۷

عرب آباد

۰۳۵۳۵۲۲

عشق آباد

۰۳۵۲۷۳۵

عقدا

۰۳۵۲۶۳۴۴

علی آباد/تفت

۰۳۵۲۵۳۳۹

علی آباد/چهل گزی

۰۳۵۲۴۷۷۲

علی آباد/خیرآباد

۰۳۵۲۵۷۲۹

فتح آباد

۰۳۵۲۷۳۵۷

فخرآباد/زرجوع

۰۳۵۲۶۹۲۳

فراغه

۰۳۵۳۴۳۲۶

فهالنج

۰۳۵۱۸۳۶۵

فهرج

۰۳۵۲۶۹۲۹

فیروزآباد

۰۳۵۲۶۳۴۶

فیض آباد/صادق آباد

۰۳۵۲۳۸۲۶

کذاب /هامانه

۰۳۵۲۵۸۲۸

کرخنگان

۰۳۵۲۶۷۸۸

کردآباد

۰۳۵۳۴۳۲۲

کریت بالا

۰۳۵۲۴۷۷۹

کویجان

۰۳۵۲۶۷۷۴

کهدوئیه

۰۳۵۲۵۳۳۲

گردکوه

۰۳۵۲۶۴۶۶

گلویک

۰۳۵۲۵۸۲۹

مبارکه

۰۳۵۱۸۳۶۳

محمدآباد

۰۳۵۳۴۳۲۷

محمدآباد/طبس

۰۳۵۲۵۸۲۲

مروست

۰۳۵۲۶۹۲۴

مریم آباد

۰۳۵۲۶۳۴

مزرعه حاج علی عسگر

۰۳۵۲۵۳۳۰

مزرعه حاجی عبداله

۰۳۵۲۷۷۷۳

مزرعه کلانتر/حجت آباد/محمدآباد

۰۳۵۲۷۳۵۳

مزرعه نو

۰۳۵۲۵۲۴۳

منشاد

۰۳۵۲۵۳۳۴

مهدی آباد/بهادران

۰۳۵۲۵۲۲

مهریز

۰۳۵۲۷۷۲

میبد

۰۳۵۲۶۵۲۹

میرهاشم /بیدآخوید

۰۳۵۳۴۳۴۸

نایبند

۰۳۵۲۳۹۲

ندوشن

۰۳۵۲۶۴۴

نصرآباد

۰۳۵۲۶۴۴۳

نصرآباد

۰۳۵۲۶۵۲

نیر

۰۳۵۲۶۵۲۳

نیر

۰۳۵۲۵۷۲۸

هاشم آباد

۰۳۵۲۵۷۲

هرات

۰۳۵۲۷۳۵۵

هفتادر

۰۳۵۲۳۹۲۵

هفتهر

۰۳۵۲۶۴۴۵

همت آباد

۰۳۵۲۵۲۴۹

هنزا

۰۳۵۳۵۲۲۱

هودر

۰۳۵۱

یزد

کاربر گرامی اگر شما در یزد ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود

+ سایر موضوعات در تلگرام، کلیک نمایید


امتیاز شما به این صفحه:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4٫33 out of 5)
Loading...

< اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=41369
loading...
 • تبلیغات اینترنتی
 • خدمات اینترنت پرسرعت بیسیم - شبکه رسانه
 • کانال تلگرام آسمونی
 • اینم جالبه !

  کدپستی یا زیپ کد ایران و تهران چیست؟

  زیپ کد به شما این امکان را می دهد تا به آسانی زیپ کد یک …

  نظرات

  1. پیش شماره روستاه های شهرستان های یزد جدید نشده

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  تبلیغات اینترنتی