تازه های آسمونی
خانه > بانک اطلاعات > کد تلفن و موبایل > پیش شماره تلفن های ثابت همدان
 • ساحل گشت - تور کانادا
 • مشاورین املاک کوهک
 • طراحی سایت
 • تبلیغات در آسمونی
 • پیش شماره تلفن های ثابت همدان

  pre-phone-number-hamadan

  آسمونی کلیه پیش شماره تلفن استانها به همراه تمام توابع آنها را اطلاع رسانی می کند. لیست زیر پیش شماره تلفن های ثابت استان همدان به مرکزیت شهر همدان به ترتیب حروف الفبا میباشد، این بخش با کمک بازدیدکنندگان به روز می شود. در طرح هم کدسازی پیش شماره تلفن ها، برای تمام شهرها روستاها و توابع استان همدان جهت تماس بین شهری کد یکسان 081 اختصاص داده شد.

  081

  آب باریک

  081

  آب مشکین

  081

  آبدر

  081

  آبرومند

  081

  آبشینه

  081

  آجین

  081

  آرپادره

  081

  آرتیمان

  081

  آق تپه

  081

  آقبلاغ /آق داق

  081

  آقکند

  081

  آورزمان

  081

  ابرو

  081

  احمدآباد

  081

  احمدآباد/شرا

  081

  ارزانفود

  081

  ازناوله

  081

  ازندریان

  081

  اسدآباد

  081

  اسلام آباد

  081

  اشتران

  081

  اشترمل

  081

  اصله

  081

  اکنلو

  081

  الفاوت

  081

  امامزاده /پیرنهان

  081

  امتلر

  081

  امزاجرد

  081

  امیرآباد/رزن

  081

  امیرآباد/فامنین

  081

  امیرآباد/کبودرآهنگ

  081

  انصارالامام

  081

  انوچ

  081

  اوچ تپه

  081

  اورته قمیش

  081

  اورقین

  081

  اوریاد

  081

  اوزن دره

  081

  ایده لو

  081

  ایوراع

  081

  باباپیر

  081

  باباخنجر

  081

  بابارستم

  081

  باباعلی

  081

  باباقاسم

  081

  باباکمال

  081

  بابان

  081

  بابانظر

  081

  بادخوره

  081

  برزول

  081

  بشیک تپه

  081

  بلرتو

  081

  بوجان

  081

  بوربور

  081

  بهار

  081

  بهکندان

  081

  بیان

  081

  بیغش

  081

  بیوک آباد

  081

  پادگان /قهرمان

  081

  پایگاه /نوژه

  081

  پرلوک

  081

  پشتجین

  081

  پهنه بر

  081

  پیرملو

  081

  پیروز

  081

  پیهان

  081

  تاوه سناج

  081

  تپه دیبی

  081

  تخت

  081

  تفریجان

  081

  توانه

  081

  توچغاز

  081

  توسک ملایر

  081

  تویسرکان

  081

  جامیشلو

  081

  جرا

  081

  جربانلو

  081

  جعفریه

  081

  جنت آباد

  081

  جورقان

  081

  جوزان

  081

  جوکار

  081

  جهان آباد

  081

  جیجانکوه

  081

  جیحون آباد

  081

  چارلی

  081

  چاشتخوره

  081

  چایان

  081

  چشین

  081

  چنارسفلی

  081

  چنارعلیا

  081

  چوتاش

  081

  چورمق

  081

  چولک اصلی

  081

  حاتم آباد

  081

  حاجی آباد/فامنین

  081

  حبشی

  081

  حسام آباد/اسدآباد

  081

  حسام آباد/بهار

  081

  حسن آباد/امام

  081

  حسن قشلاق

  081

  حسین آباد/آشوری

  081

  حسین آباد/شاملو

  081

  حسین آباد/گیان

  081

  حسین آباد/لتگاه

  081

  حسین آباد/ناظم

  081

  حصارقره باغی

  081

  حصارکوچه باغی

  081

  حکان

  081

  حیدره قاضی خانی

  081

  خاکریز

  081

  خان آباد

  081

  خبرارخی

  081

  خردمند

  081

  خلیل کرد

  081

  خنجرآباد

  081

  خورونده

  081

  خوشاب علیا

  081

  خیرآباد

  081

  دارانی

  081

  داق داق آباد

  081

  داویجان

  081

  درجزین

  081

  دستجرد

  081

  دشته

  081

  دمق

  081

  ده پیاز

  081

  ده شاکر

  081

  ده موسی

  081

  ده میانه

  081

  دهفول

  081

  دهلق

  081

  دهلق ملایر

  081

  دهنوآورزمان

  081

  دهنوعبدالملکی

  081

  دهنوعلی آباد

  081

  دیزج

  081

  دینارآباد

  081

  رامیشان

  081

  راه هموار

  081

  راهجرد

  081

  رباط شورین

  081

  رحمان آباد

  081

  رزن

  081

  رزینی

  081

  رسول آباد

  081

  رضوان کده

  081

  روان

  081

  روعان

  081

  زاغه

  081

  زرامین سفلی

  081

  زرقان

  081

  زمان آباد

  081

  زنگنه

  081

  ساریجلو

  081

  سامن

  081

  سایان

  081

  سراب

  081

  سراوک

  081

  سرایجوق

  081

  سرخ آباد

  081

  سردارآباد

  081

  سرکان

  081

  سفیدخانی

  081

  سلطان آباد/بهاره

  081

  سلطان آباددمق

  081

  سنقرآباد

  081

  سنگستان

  081

  سوباشی

  081

  سوتلق

  081

  سورتجین

  081

  سوزن

  081

  سولان

  081

  سیدشهاب

  081

  سیراب

  081

  سیراوند

  081

  سیمین زاغه

  081

  شان آباد

  081

  شاوه

  081

  شاهنجرین

  081

  شریف آباد

  081

  شعبان

  081

  شورین

  081

  شوشاب

  081

  شوند

  081

  شهرستانه

  081

  شهرک /بهار

  081

  شهرک /صنعتی /بوعلی

  081

  شهرک /نهاوند

  081

  شهرک صنعتی /رزن

  081

  شیرین سو

  081

  صالح آباد

  081

  طائمه

  081

  طاسبندی

  081

  طاسیران

  081

  طاهرلو

  081

  طجرسامن

  081

  طجرعلوی

  081

  طویلان سفلی

  081

  عبدالرحیم

  081

  عبدالمومن

  081

  عسگرآباد

  081

  عشاق

  081

  علوی

  081

  علی آباددمق

  081

  علی صدر

  081

  عین آباد

  081

  فارسبان

  081

  فارسجین

  081

  فاماسب

  081

  فامنین

  081

  فرسفج

  081

  فریازان

  081

  فقیره

  081

  فیازمان

  081

  فیروزان

  081

  فیض آباد

  081

  قاباق تپه

  081

  قادرخلج

  081

  قایش

  081

  قراکند

  081

  قراگل

  081

  قرخلر

  081

  قروه درجزین

  081

  قره بلاغ

  081

  قزل آباد

  081

  قزلجه حاجیلو

  081

  قلعه جوق

  081

  قلعه قباد

  081

  قلعه نو

  081

  قلقل رود

  081

  قهاوند

  081

  قهوردسفلی

  081

  قهوردعلیا

  081

  قینرجه

  081

  کاج

  081

  کارخانه

  081

  کبودرآهنگ

  081

  کرتیل آباد

  081

  کردآباد

  081

  کرزان

  081

  کرفس

  081

  کرک سفلی

  081

  کرکان

  081

  کریم آباد

  081

  کسب

  081

  کفراش

  081

  کله سر

  081

  کمازان

  081

  کمری

  081

  کمک سفلی

  081

  کنجینه

  081

  کندتپه

  081

  کوریجان

  081

  کوشک آباد

  081

  کوه زره

  081

  کوهانی

  081

  کوهین

  081

  کهارد

  081

  کهریزبغازی

  081

  کهریزسلیم

  081

  کهکدان

  081

  کهنوش

  081

  گاوسوار

  081

  گذرکجین

  081

  گراچغا

  081

  گرجایی

  081

  گزل ابدال

  081

  گشانی

  081

  گل تپه

  081

  گمین قلعه

  081

  گنبد

  081

  گنبدان بهار

  081

  گنبدکبود

  081

  گنج تپه

  081

  گنده جین

  081

  گونلو

  081

  گیان

  081

  گیل آباد

  081

  لالجین

  081

  لامیان

  081

  لتگاه

  081

  لکلک

  081

  لولوهر

  081

  مالک اشتر

  081

  مالیچه

  081

  ماه نیان

  081

  مبارک آباد

  081

  مسجدین

  081

  ملابلاق

  081

  ملایر

  081

  ملوسان

  081

  منگاوی

  081

  موئیجین

  081

  موسی آباد

  081

  مهاجران

  081

  مهدی آباد

  081

  مهرآباد

  081

  مهین آباد

  081

  مهین آباد

  081

  میانده

  081

  میشن

  081

  میلاب

  081

  میلاجرد

  081

  میهمله علیا

  081

  نصرت آباد

  081

  نصیرآباد

  081

  نظام آباد

  081

  نگارخاتون

  081

  نمازگاه

  081

  ننج

  081

  نوآباد

  081

  نوار

  081

  نهاوند

  081

  نیر

  081

  واشان

  081

  والاشجرد

  081

  ورازنه

  081

  وردآوردعلیا

  081

  ورکانه

  081

  وسج

  081

  وصله

  081

  وندرآباد

  081

  وهمان

  081

  وهنان

  081

  ویان

  081

  هارون آباد

  081

  هریان

  081

  هلور

  081

  همدان

  081

  همه کسی نهاوند

  081

  همه کسی همدان

  081

  هیزج

  081

  یارمچه باغ

  081

  یسرلو

  081

  یکن آباد

  081

  ینگی کند

  081

  یوسف آباد

  کاربر گرامی اگر شما درهمدان ساکن هستید و پیش شماره تلفن ثابت خود را در لیست فوق نمی یابید، لطفا در نظرات همین صفحه پیش شماره خود را به همراه نام شهر یا شهرستان یا روستای خود اعلام نمایید تا به خطوط اضافه شود

  + سایر موضوعات در تلگرام، کلیک نمایید


  امتیاز شما به این صفحه:
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5٫00 out of 5)
  Loading...

  < اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

  🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=41366
  loading...
 • تبلیغات در آسمونی
 • شبکه اشتراک ویدئو واو
 • ترنج - مجری دکوراسیون داخلی
 • کانال تلگرام آسمونی
 • اینم جالبه !

  طرح رجیستری چیست؟

  در طرح رجیستری گوشی تلفن های همراه، گوشی های موبایل مشترکان بر اساس شماره سریال …

  نظرات

  1. سلام
   سوال
   لظفا رهنمایی کنید
   من شماره ی دوستم رو گم کردم
   قبلا به این شکل میگرفتمش
   0811-291
   نمیدونم کدوم شهره.چه کنم؟

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.