تازه های آسمونی
خانه > فرهنگ و هنر > زبان و ادبیات > اصطلاحات پرکاربرد روزانه در زبان آلمانی
 • ساحل گشت - تور کانادا
 • کوهک
 • تبلیغات در آسمونی
 • اصطلاحات پرکاربرد روزانه در زبان آلمانی

  widely-used-terminology-in-german-language

  آصطلاحاتی که در بخش آسمونی آورده شده تعدادی از پر کاربرد‌ترین اصطلاحات زبان آلمانی است و یادگیری آنها ضروری است. 

            Guten Morgen goot-en mor-gen

   صبح بخیر

           Guten Tag goot-en tahk

  سلام/ روز بخیر

        Guten Abend goot-en ah-bent

  شب بخیر/ عصر بخیر

  Gute Nacht goot-eh nakht 

  شب بخیر

  Auf Wiedersehen owf vee-dair-zayn

     خدا حافظ

  Bitte bih-tuh

     لطفا

  Danke dahn-kuh

     ممنونم

  Bitte schön bih-tuh shurn

    خواهش می‌کنم

  Ja/Nein yah/nine

     خیر/ بله

  Herr/Frau/Fräulein hair/frow/froi-line

     دوشیزه/ خانم / آقا

  Wie geht es Ihnen? vee gayt es ee-nen

      (حال شما چطور است؟ (رسمی

  Wie geht’s? vee gayts

     (چالت چطوره؟ (غیر رسمی

  Ich bin müde. ikh bin moo-duh

     .من خسته هستم

  Ich bin krank. ikh bin krahnk

     .من مریض هستم

  Ich habe Hunger. ikh hah-buh hoong-er

     .من گرسنه هستم

  Ich habe Durst. ikh hah-buh dirst

     .من تشنه هستم

  Gut/Es geht/So lala goot/ess gate/zo lahlah

      خوبه / درسته

  Schlecht/Nicht Gut shlekht/nisht goot

     خوب نیست/ بد

  Wie heißen Sie? vee hie-ssen zee

     (اسم شما چیست؟ (رسمی

  Wie heißt du? vee hiesst doo

     (اسم تو چیست؟ (غیر رسمی

  Ich heiße… ikh hie-ssuh

     .اسم من … است

  Mein Name ist… mine nah-muh isst

     .اسم من … است

  Woher kommen Sie? vo-hair koh-men ze

     (شما اهل کجا هستید؟ (رسمی

  Woher kommst du? vo-hair kohmst doo

     (اهل کجایی؟ (غیر رسمی

  Wo wohnen Sie? vo voh-nen zee

     (کجا زندگی می‌کنید؟ (رسمی

  Wo wohnst du? vo vohnst doo

     (کجا زندگی می‌کنی؟ (غیر رسمی

  Ich komme aus Iran. ikh koh-muh ows dane fair-ine-ik-ten shtat-en

      .من ایرانی هستم

  Ich wohne in… ikh voh-nuh in

     .من در … زندگی می‌کنم

  Wie alt sind Sie? vee alt zint zee

     (چند سالتان است/ چقدر سن دارید؟ (رسمی

  Wie alt bist du? vee alt bisst doo

     (چند سالته؟ (غیر رسمی

  Ich bin ____ Jahre alt. ikh bin ____ yaa-reh alt

      من … سن دارم/ من … ساله هستم.

  Sprechen Sie Deutsch? shpreck-en zee doytch

      آیا شما می‌توانید آلمانی صحبت کنید؟ (رسمی)

  Sprichst du Englisch? shprikhst doo eng-lish

     (می‌تونی انگلیسی صحبت کنی؟ (غیر رسمی

  Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Japanisch frahn-tsur-zish, ee-tahl-yay-nish, spahn-ish, roos-ish, yah-pahn-ish

      ژاپنی, روسی, اسپانیایی, ایتالیایی, فرانسوی

  Ich spreche… i kh shpreck-uh

      .من می‌توانم به (زبان) … صحبت کنم

  Ich spreche kein… ikh shpreck-uh kine

      آموزش آلمانی.من نمی‌توانم به (زبان) … صحبت کنم

  Ich verstehe [nicht]. ikh fehr-stay-eh [nisht]

      [من می‌فهمم [نمی‌فهمم

  Ich weiß [nicht]. ikh vise [nisht]

      [من می‌دانم [نمی‌دانم

  Entschuldigen Sie ehnt-shool-dih-gun zee

     .ببخشید

  Es tut mir leid. ehs toot meer lite

     .معذرت می‌خواهم

  Bis später/bald biss shpay-ter/bahlt

     .بعدا / به زودی می‌بینمت

  Tschüs/Tschau tchews/chow

     (خدا حافظ (غیر رسمی

  Ich liebe dich. ikh leeb-uh dish

     .دوستت دارم

  Ich liebe Sie. ikh leeb-uh zee

     . همه شما را دوست دارم

   

   

  برای مشاهده آموزش اعداد در زبان آلمانی به لینک زیر مراجعه کنید :

  اعداد در زبان آلمانی

  + سایر موضوعات در تلگرام، کلیک نمایید


  امتیاز شما به این صفحه:
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
  Loading...

  < اشتراک این مطلب در شبکه های اجتماعی >

  🔗 لینک کوتاه: http://www.asemooni.com/?p=100463
  loading...
 • تبلیغات در آسمونی
 • شبکه اشتراک ویدئو واو
 • ترنج - مجری دکوراسیون داخلی
 • کانال تلگرام آسمونی
 • اینم جالبه !

  احوالپرسی در زبان ایتالیایی

  آسمونی : احوالپرسی در زبان ایتالیایی می خواهید برای تعطیلات به ایتالیا بروید و یا …

  2 دیدگاه

  1. بسیارعالی است لطفا به ایمیلم ارسال نمایید

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.