آسمونی
زبان و ادبیات

افعال کمکی در زبان انگلیسی

جایزه ملی یادگیری الکترونیکی

Learning English 31 افعال کمکی در زبان انگلیسی

افعال كمكي (معين):

افعالي هستند كه بين فاعل و فعل اصلي مي آيد و بعد از آنها مثل :
can توانستن  must بايد  should بايد  may  ممكن بودن

خاصيت هاي افعال كمكي:

1- بين فاعل و فعل اصلي مي آيند
2- با جابجا شدن، باعث تغييرات در جمله مي شوند يعني افعال كمكي با رفتن به اول جمله، جمله را سئوالي مي كنند در زبان فارسي براي سئوالي كردن جمله سه علامت (آيا مگر لحن ) را به اول جمله مي برند و جلوي جمله علامت سئوال مي گذارند ولي در انگليسي براي سئوالي كردن افعال كمي را به does و do اول جمله مي برند اگر جمله فعل كمكي نداشت از فعل كمكي استفاده ميكنيم.

verb2 افعال کمکی در زبان انگلیسی

تذکر: هميشه I و we به you تبدیل می شوند

3- در زبان فارسي اگر بخواهيم جمله اي را منفي كنيم به آن (ن) اضافه مي كنيم ولي در زبان انگليسي براي منفي  كردن به افعال كمی (not) ،اضافه مي كنيم و بهتر است آنها را به شكل مخفف بنويسيم.

Can not →Can’t
will not → won’t
must not → mustn’t
Shall not → Shan’t
is not →isn’t
are not → aren’t
am not →am not
may not →may not

4- سئوالي منفي كردن افعال كمكي:
روش اول: افعال كمكي مخفف شده را به اول جمله مي بريم.
روش دوم : اگر فعل كمكي not مخفف نشده باشد فعل كمكي را به اول جمله برده و not ر ا هم سر جايش قرار مي دهيم.

?You can’t go → can’t you go
?You can not go → can you not go

جملات بالا نمی توانی بروی معنی می دهد

و می توان انها را با سه حالت ( آیا , مگر و لحن ) بیان کرد.

 

 

 

 

جدول افعال كمكي:
                                           verb افعال کمکی در زبان انگلیسی

 

 

تازه های مرتبط

معرفی، الفبا و نکات اولیه زبان اشاره

ندا رحیمی

سپاسگزار یا سپاسگذار ، املای کدام صحیح است

لیلا شاهپوری

تاریخچه شعر و ادب فارسی

طاهره رضایی

گذری بر تاریخچه ادبیات کهن فارسی

طاهره رضایی

دیکشنری یا فرهنگ لغت (لغتنامه) چیست؟

طاهره رضایی

تاریخچه خط و نوشتار

درج نظر