سخنان بزرگان

سخنان بزرگان درباره غرور و تکبر

Pride سخنان بزرگان درباره غرور و تکبر

شكست، دايه‌ي غرور است.((ويكتور هوگو))

line سخنان بزرگان درباره غرور و تکبر

خويشتن داري به انسان غرور مي بخشد، زيرا احساس مي كنيد كه عواطف خود را آگاهانه،

روشن كرده و خويشتن را به سوي ارزشهايي برتر هدايت مي كنيد.((آنتوني رابينز))

line سخنان بزرگان درباره غرور و تکبر

خودخواهي، در بالاترين حد خود، كار چنداني نمي كند، اما عشق، در جزيي ترين حد خود، بيشترين كار را مي كند.((زيگ زيگلار))

line سخنان بزرگان درباره غرور و تکبر

خودخواهي، راهها را مي بندد و خير و خوشي را دور مي كند. حال آنكه، هر انديشه ي مهرآميز به دور از خودخواهي، نطفه ي كاميابي را در خود مي پروراند.((فلورانس اسكاول شين))

line سخنان بزرگان درباره غرور و تکبر

وجدان شما، ابزار سنجش درست شما از خودخواهي تان است؛ با دقت به آن گوش دهيد.((ريچارد باخ))

line سخنان بزرگان درباره غرور و تکبر

يك زن از نتايج زحمت هاي خود در تنظيم خانه كه دنياي كوچك كاملي است بايد به همان ميزان مغرور و مفتخر باشد

كه يك رجل دولتي برجسته اي كه توانسته مملكتي را نظم و ترتيب بخشيده و سازمان دهد.((آندره موروا))

line سخنان بزرگان درباره غرور و تکبر

هر كس غرور خود را دارد و غرور هر كس او را به فراموشي مي سپرد، چرا كه كس ديگري با همان روان وجود دارد.((فرناندو پسوا))

line سخنان بزرگان درباره غرور و تکبر

كار نكردن و ديگران را براي خود به كار واداشتن، مايه ي افتخار و غرور آدمي نيست.((جواهر لعل نهرو))

line سخنان بزرگان درباره غرور و تکبر

بهترين نشانه ي تمدن، وجود انسان بزرگوار و نيك است كه خودخواه نباشد و همراه با ديگران براي خوشبختي همه كار كند.((جواهر لعل نهرو))

line سخنان بزرگان درباره غرور و تکبر

غرور مي‌تواند برانگيزاننده ي خوبي باشد. پول نيز مي‌تواند، ولي هرگز نبايد آنها را هدف بدانيم.((پائولو كوئيلو))

line سخنان بزرگان درباره غرور و تکبر

چيزي كه جدايي مي‌آورد، همانا خودخواهي در شادي و اندوه است؛ به اين چَم كه هرگاه براي شهر يا افراد، رويدادي رخ دهد، برخي دلخون و برخي ديگر، شادمان شوند.((افلاطون))

line سخنان بزرگان درباره غرور و تکبر

باور به انديشه‌ي خود و آگاهي از اينكه هر كس مي‌تواند گنجينه‌اي از خوشبختي‌ها را در وجود خودش داشته باشد، ريشه‌ي “خودبيني” است.((ناتانيل براندن))

line سخنان بزرگان درباره غرور و تکبر

اگر كسي در انديشيدن بسيار تنبل، در انجام كاري بسيار مغرور و در اعتراف به اين دو، بسيار بزدل باشد، هرگز به خردمندي دست نخواهد يافت.((سيريل كانلي))

line سخنان بزرگان درباره غرور و تکبر

هميشه افراد پيشگام، آفريننده و كاوشگر، افرادي يكه و تنها هستند كه به تنهايي با تضادهاي دروني،

ترس‌ها و سپرهاي دفاعي خود در برابر خودخواهي و غرور و حتي در برابر پارانويا [ =جنون بدبيني ] مبارزه مي‌كنند.((آبراهام مازلو))

line سخنان بزرگان درباره غرور و تکبر

آدمي بايد براي ابتكار و آفريدن، از غرور “آفرينش” برخوردار باشد.((آبراهام مازلو))

line سخنان بزرگان درباره غرور و تکبر

برخي از طاووس ها دم خويش را از ديد ديگران پنهان مي دارند و اين كار را غرور مي نامند.((نيچه))

line سخنان بزرگان درباره غرور و تکبر

خودپسندي ديگران زماني خلاف ذوق ما است كه خلاف خودپسندي ما باشد.((نيچه))

line سخنان بزرگان درباره غرور و تکبر

گونه اي از نخوت در نيكي وجود دارد كه همانند بدي، موردي استثنايي است.((نيچه))

line سخنان بزرگان درباره غرور و تکبر

زنان در پس تمام غرور خويش باز هم امور غير شخصي و “زن” را تحقير مي كنند.((نيچه))

line سخنان بزرگان درباره غرور و تکبر

خودخواهي، قانون نمايش (پرسپكتيو) ادراك ما است. مطابق اين قانون چيزهاي نزديك، بزرگتر و سنگين تر به نظر مي رسند، در حالي كه وزن و اندازه همه چيزهايي كه دور هستند كاهش مي يابد.((نيچه))

line سخنان بزرگان درباره غرور و تکبر
آدم مغرور حتي نسبت به موجوداتي كه او را به پيش مي برند آزرده خاطر مي شود؛ او اسبهاي ارابه خود را با بدبيني مي نگرد.((نيچه))

line سخنان بزرگان درباره غرور و تکبر

ما هنگامي كه عاشق مي شويم دوست داريم ضعف هايمان پنهان بمانند، البته نه به دليل تكبر، بلكه به دليل اينكه معشوق رنج نبرد.((نيچه))

line سخنان بزرگان درباره غرور و تکبر

استادان درجه دو با نزديك شدن پايان كار عصبي مي شوند و نمي توانند با آن غرور و تعادل آرامي كه براي مثال خليج “ژنوا” در پاي كوه “پور توفينو” به دريا فرو مي ريزد، كار خود را به پايان رسانند.((نيچه))

line سخنان بزرگان درباره غرور و تکبر

آنهايي كه هميشه از خود راضي و خشنودند، همواره آماده اند كه انتقام بگيرند.((نيچه))

line سخنان بزرگان درباره غرور و تکبر

براي سرشت هاي مغرور، طعمه آسان چيز تحقير آميزي است. آنان تنها در مقابل مرداني كه هنوز مهار نشده اند و مي توانند به دشمنان آنها مبدل شوند

و يا در برابر ملكي كه به سختي تسخير مي شود، احساس آسايش و خشنودي مي كنند.((نيچه))

line سخنان بزرگان درباره غرور و تکبر

ترحم، خوشايندترين احساس براي كساني است كه غرور زيادي ندارند و امكان دستيابي به موفقيت هاي بزرگي هم برايشان فراهم نيست:

طعمه آسان- هر موجودي كه رنج مي برد يك طعمه آسان است – چيزي است كه آنان را شيفته مي سازد.((نيچه))

line سخنان بزرگان درباره غرور و تکبر

عشق شايد طبيعي ترين و خودجوش ترين تجلي خودخواهي انسان باشد. اين برداشت عاميانه بايد توسط كساني انجام شده باشد

كه كامروا نشده و چيزي جز اشتياق در تملك خود نداشته اند؛ اين عده احتمالاً هميشه زياد بوده اند.((نيچه))

line سخنان بزرگان درباره غرور و تکبر

خودپسندي ما زماني به نهايت جريحه دار مي شود كه غرور ما زخم خورده باشد.((نيچه))

line سخنان بزرگان درباره غرور و تکبر

شادكامي از ستايش در برخي از افراد، گونه اي از احترام قلبي و در حقيقت اقدامي بر ضد خودپسندي عقل است.((نيچه))

line سخنان بزرگان درباره غرور و تکبر

خودپسندي ما از آنچه به بهترين نحو انجام مي دهيم، مي طلبد كه آن را سخت ترين كار بدانيم و اين، سرمنشاء بسياري از امور اخلاقي است.((نيچه))

line سخنان بزرگان درباره غرور و تکبر

فرد خودپسند از هر نظر نيكي كه درباره خود مي شنود، خوشحال مي شود (بدون توجه به سودمندي و يا

اصولا درستي يا نادرستي آن) و از هر نظر بدي ناراحت مي شود؛ زيرا خود را تسليم هر دو مي كند.((نيچه))

line سخنان بزرگان درباره غرور و تکبر

حرف كساني كه مي گويند عشق به دور از خودخواهي است خنده دار است؛ زيرا همه چيز طبق خواست قدرت ما است.((نيچه))

line سخنان بزرگان درباره غرور و تکبر

آدمي با رنج عميق دروني از ديگران جدا مي شود و والا مي گردد. انسان هاي آزاده، دلِ شكسته و پر غرور خود را پنهان مي كنند.((نيچه))

line سخنان بزرگان درباره غرور و تکبر

خودستايي مايل است كه به وسيله ي شما اعتماد به خود را بياموزد. او از نگاههاي شما تغذيه مي كند و در دستهاي شما تعريف و تمجيد نسبت به خود را مي بلعد.((نيچه))

line سخنان بزرگان درباره غرور و تکبر

آن مغرور، حتي از اسبي كه كالسكه اش را پيش مي راند بيزار است.((نيچه))

line سخنان بزرگان درباره غرور و تکبر

تكبر، آسانترين راه براي از بين بردن سرافرازي ها است.((نيچه))

line سخنان بزرگان درباره غرور و تکبر

تكبر، زاييده قدرت مادي است و فروتني، زاييده ضعف معنوي.((نيچه))

line سخنان بزرگان درباره غرور و تکبر

انسان هاي آزاده، دل شكسته و پر غرور، خود را از تيررس نگاه ديگران پنهان مي كنند.((نيچه))

line سخنان بزرگان درباره غرور و تکبر

هرگز آنچه را همه چيز دانان مغرور و آشفته سران مي نويسند، نخوانيد.((نيچه))

line سخنان بزرگان درباره غرور و تکبر

غرور، هر جاي آسيب ديده و پاره پوره را رفو مي كند.((نيچه))

line سخنان بزرگان درباره غرور و تکبر
هرگاه كه دردمندي را هنگام درد كشيدن ديده ام، از شرم اش شرمسار شده ام، زيرا به ياري برخاستن من غرور اش را پايمال كرده است.((نيچه))

line سخنان بزرگان درباره غرور و تکبر

شجاع آن كسي است كه ترس را مي شناسد، اما بر ترس چيره مي شود؛ آن كه مغاك [= گودنايِ ژرف و هولناك ] را مي بيند،

اما با غرور؛ آن كه مغاك را مي بيند، اما با چشمانِ عقاب؛ آن كه با چنگالِ عقاب مغاك را مي چسبد شجاع است!((نيچه))

line سخنان بزرگان درباره غرور و تکبر

خودخواهي فكري و مادي، هر دو به يك اندازه زشت و ناپسند هستند.((كيم وو چونگ))

line سخنان بزرگان درباره غرور و تکبر

مفهوم زندگي در از خودگذشتگي يافت مي‌شود، نه در خودخواهي و خودپسندي.((كيم وو چونگ))

line سخنان بزرگان درباره غرور و تکبر

احساس نياز به تكبر و فخرفروشي را در وجودتان سركوب كنيد و در برابر، دستاوردهاي ديگران را نيكو شماريد.((وين داير))

line سخنان بزرگان درباره غرور و تکبر

رهبران راستين، با نام و نشان شناخته نمي‌شوند. نام‌ها و نشان‌ها برانگيخته از خودخواهي و خودپرستي است.((وين داير))

line سخنان بزرگان درباره غرور و تکبر

رهبران راستين، از باور مردم لذت مي‌برند، در حالي كه دروغگويي، چرب‌زباني و قدرت كه زاييده‌ي خودپرستي است، از نشانه‌هاي رهبران دروغين به شمار مي‌رود.((وين داير))

line سخنان بزرگان درباره غرور و تکبر

يك انسان خودخواه، هرگز نمي‌تواند شادمان بوده و آرامش ذهني داشته باشد.((پرمودا باترا))

1 نظر

علی 2017/04/27 at 01:12

سلام
بزرگان…! یه مقدار به عنوان این بخش دقت کنید.
این افراد بزرگان ما نیستند…

پاسخ نظر

نظر شما چیست؟