شعر

باز آی و دل تنگ مرا مونس جان باش

come and be companion باز آی و دل تنگ مرا مونس جان باش

باز آی و دل تنگ مرا مونس جان باش یکی از غزلیات زیبای حافظ است که در این بخش آسمونی متن غزل باز آی و دل تنگ مرا مونس جان باش منتشر می شود.

بازآی و دل تنگ مرا مونس جان باش

وین سوخته را محرم اسرار نهان باش

زان باده که در میکده عشق فروشند

ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش

در خرقه چو آتش زدی ای عارف سالک

جهدی کن و سرحلقه رندان جهان باش

دلدار که گفتا به توام دل نگران است

گو می​رسم اینک به سلامت نگران باش

خون شد دلم از حسرت آن لعل روان بخش

ای درج محبت به همان مهر و نشان باش

تا بر دلش از غصه غباری ننشیند

ای سیل سرشک از عقب نامه روان باش

حافظ که هوس می​کندش جام جهان بین

گو در نظر آصف جمشید مکان باش

نظر شما چیست؟