آسمونی : رویدادهای فناوری اطلاعات

رویدادهای فناوری اطلاعات

برگزاری چهارمین اجلاس وب فارسی 22 آذر 1397

احمدرضا راجی
چهارمین اجلاس وب فارسی با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور جمعی
رویدادهای فناوری اطلاعات

هفته جهانی کارآفرینی سال 97 ، از 21 آبان در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار می شود

لیلا شاهپوری
هفته جهانی کارآفرین (GEW) بزرگترین رویداد هماهنگ برای ترویج و ترفیع کارآفرینی در جهان است