فدراسیون تیراندازی

پاداش تیم ملی تیر و کمان راه یافته به المپیک مشخص شد

پاداش تیم ملی تیر و کمان راه یافته به المپیک مشخص شد

پاداش کماندارانی که کسب سهمیه کرده یا در المپیک توکیو روی سکو قرار بگیرند، تعیین شد.

در کدام فدراسیون ، چاپلوسی بیشتر است ؟

در کدام فدراسیون ، چاپلوسی بیشتر است ؟

فدراسیون های بی بودجه و طفیلی های حقوق بگیر ! در کدام فدراسیون ، چاپلوسی بیشتر است ؟ / اختصاصی ورزشی آسمونی - مهدی زارعی « بودجه نداریم!» این ساده...

بیوگرافی تیرانداز زن ، نجمه خدمتی

بیوگرافی تیرانداز زن ، نجمه خدمتی

نجمه خدمتی متولد زاده 20 خرداد 1375 است. نجمه خدمتی ورزشکار ایرانی و عضو تیم ملی تیراندازی زنان ایران است. آسمونی در این مقاله بیوگرافی نجمه خدمتی به همراه مصاحبه...