انواع سلاح های شیمیایی و میکروبی و رادیواکتیو

انواع سلاح های شیمیایی و میکروبی و رادیواکتیو

8 تیرماه سالروز بمباران شیمیایی سردشت و روز مبارزه با سلاح‌های شیمیایی و میکروبی است. به همین بهانه آسمونی در این بخش نگاهی به تاریخچه و انواع سلاح های شیمیایی...

فائزه هاشمی: شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد در بدن پدر 10 برابر حد مجاز رادیواکتیو بوده است

فائزه هاشمی: شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد در بدن پدر 10 برابر حد مجاز رادیواکتیو بوده است

به گزارش آسمونی:فائزه هاشمی گفت: جلسه ای با حضور همه اعضای خانواده و برخی از اعضای شورای عالی امنیت برگزار شد که در این جلسه به ما اعلام کردند بررسی...