رندر جدید یک پیکسل 4 گوگل افشا شد

رندر جدید یک پیکسل 4 گوگل افشا شد

گوگل ساعاتی پیش رندری جدید از پرچمدار سال 2019 خود منتشر کرد که حزئیات بیشتری از طراحی آن را نمایان می کند. این درحالی می باشد که در هفته های...