مصطفی رحماندوست

مصطفی رحماندوست در بیمارستان بستری شد

مصطفی رحماندوست در بیمارستان بستری شد

مصطفی رحماندوست شاعر و نویسنده نام‌آشنای ادبیات کودک و نوجوان در بیمارستان بستری شد.

تقسیم‌بندی هنرمندان به ارزشی و غیرارزشی

تقسیم‌بندی هنرمندان به ارزشی و غیرارزشی

به گزارش آسمونی:دو هنرمند پیشکسوت حوزه ادبیات، نظرات خود را درباره تقسیم‌بندی هنرمندان به ارزشی و غیرارزشی بیان کردند. مسئله هنرمند ارزشی و غیر ارزشی همواره یکی از مهم‌ترین موضوعاتی...

زندگینامه شاعر و نویسنده کودک و نوجوان ، مصطفی رحمان دوست

زندگینامه شاعر و نویسنده کودک و نوجوان ، مصطفی رحمان دوست

مصطفی رحماندوست، شاعر، قصه نویس و مترجم کتاب‌های کودکان و نوجوانان است که همه کودکان و نوجوانان به ویژه آن هایی که در دهه 60 و 70 مدرسه می رفتند،...