آشنایی با رشته تحصیلی کارآفرینی

آشنایی با رشته تحصیلی کارآفرینی

کارآفرینی عبارت است از مجموعه ای از نظریه ها، فنون و روشهای هدایت اثربخش فعالیتهای کارآفرینی. برای آشنایی با رشته تحصیلی کارآفرینی این بخش آسمونی را تا پایان مطالعه نمایید....

دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA

دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA

با دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA چقدر آشنایی دارید؟ اگر می خواهید با دوره آموزشی مدیریت کسب و کار MBA بیشتر آشنا شوید این بخش آسمونی را حتما...

دوره MBA چیست ؟

دوره MBA چیست ؟

دوره MBA از جمله دوره های آموزشی مدیریتی پررونق سالهای اخیر است که متاسفانه دوره دکتری آن در ایران وجود ندارد و کسانی که قصد ادامه تحصیل در دکتری دوره...