دادستان کل کشور : 6 قاضی فاسد برکنار شدند

دادستان کل کشور : 6 قاضی فاسد برکنار شدند

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه دستگاه‌های دولتی و اجرایی با مدیران فاسد برخورد کنند، گفت: در همین یکی دو هفته اخیر پرونده 5 یا 6 قاضی فاسد را در محکمه عالی رسیدگی و آن‌ها را از دستگاه قضایی منفصل کردیم.

معرفی دانشگاه مراغه

معرفی دانشگاه مراغه

معرفی دانشگاه مراغه یکی از دانشگاه های دولتی ایران دانشگاه مراغه یکی از دانشگاه های دولتی ایران است. دانشگاه مراغه مانند دیگر دانشگاه های دولتی دارای تاریخچه است. تاریخچه دانشگاه...