آگهی بازرگانی از شبکه‌های پویا و نهال حذف شد

آگهی بازرگانی از شبکه‌های پویا و نهال حذف شد

مدیر شبکه کودک گفت: خانواده‌ها می‌توانند از 8 صبح تا 8 شب از دیدن شبکه کودک بدون تبلیغات لذت ببرند.

پخش تبلیغات بازرگانی از شبکه کودک حذف شد

پخش تبلیغات بازرگانی از شبکه کودک حذف شد

با دستور معاون سیما پخش تبلیغات بازرگانی در شبکه کودک سیما متوقف شد.