کلاس آموزش icdl آی سی دی ال

کلاس آموزش icdl آی سی دی ال

کلاس آموزش icdl آی سی دی ال آموزش icdl آی سی دی ال ICDLیا International Computer Driving Licenseبه معنای مهارت کار با کامپیوتر می باشد.دوره ICDLیک استاندارد بین المللی در...

دوره آموزشی ICDL

دوره آموزشی ICDL

در مورد دوره آموزشی ICDL یا همان مهارت های هفتگانه چقدر می دانید؟ آیا تاکنون اقدام به دریافت مدرک دوره آموزشی ICDL کرده اید؟ اگر می خواهید با دوره آموزشی...