فیلم در جستجوی فریده

حاشیه های انتخاب نماینده ایران در اسکار 2020

حاشیه های انتخاب نماینده ایران در اسکار 2020

یک مستند سینمایی به عنوان نماینده ایران در اسکار 2020 معرفی شد؛ این انتخاب و شیوه اعلام آن حاشیه‌هایی را به همراه داشته است.

واکنش حامد بهداد به انتخاب فیلم در جستجوی فریده برای اسکار 2020

واکنش حامد بهداد به انتخاب فیلم در جستجوی فریده برای اسکار 2020

بازیگر «قصر شیرین» به انتخاب فیلم «در جستجوی فریده» به عنوان نماینده ایران در اسکار واکنش نشان داد.

فیلم مستند «در جستجوی فریده»، نماینده ایران در اسکار

فیلم مستند «در جستجوی فریده»، نماینده ایران در اسکار

هیأت معرفی نماینده سینمای ایران به مراسم اسکار، در پی چند جلسه مستمر، فیلم مستند «در جستجوی فریده» به کارگردانی آزاده موسوی و کوروش عطایی را به عنوان نماینده سینمای ایران برای معرفی به اسکار 2020 انتخاب کردند.