دالگونا

قهوه دالگونا، نوشیدنی ترند این روزها

قهوه دالگونا، نوشیدنی ترند این روزها

تاریخچه ی قهوه دالگونا در اصل به یک نوشیدنی از استان راجاسان هند برمی گردد که چندی بعد بازیگر معروف کره ایی، جونگ ایل وو این قهوه را در یک برنامه تلویزیونی مطرح می کند که منجر به وایرال شدن و به دنبال آن ترند شدن این قهوه می شود.