8 محرم

شب هشتم محرم: یادآور حضرت علی اکبر

شب هشتم محرم: یادآور حضرت علی اکبر

 حضرت علی اکبر: آسمونی : شب هشتم محرم اختصاص دارد به فرزند بزرگ امام حسین (ع) که شبیه ترین فرد به پیامبر اکرم (ص) بود، کسی همیشه پدر را به...