6 خرداد ، جشن خردادگان

6 خرداد ، جشن خردادگان

در دوران باستان در سرزمین ما در روز ششم از ماه خرداد، به مناسبت برخورد نام ماه و روز مطابق معمول جشنی برگزار می شده به نام خردادگان. خرداد پنجمین امشاسپند از شش امشاسپند در آیین ایرانیان باستان است. خرداد در زبان پهلوی، هَئورْوَتات Haurvatat كه مركب است از هَئورْوَ Haurva به معنی رسایی و كمال و جزء دوم تاتtat پسوند است كه دلالت بر اسم مجرد مونث می نماید. پس این نام صفت است، از صفات اهورامزدا كه نشانه كمال و رسایی اوست. اما در عالم مادی و زمین، نگاهبانی آب با خرداد است. نیاكان ما در این روز به سرچشمه ها یا كنار رودها و ساحل دریاها می رفتند پس از ستایش اهورامزدا روز را با شادی و سرور با خانواده و دوستان می گذرانده و به یكدیگر گل نیلوفر یا یاس پیشكش می نمودند. ولی گل ویژه این جسن سوسن است.

6 خرداد ، امروز تولد کیه؟

6 خرداد ، امروز تولد کیه؟

[asm_get_list_of_agahi acity="309408" acat="304871" ] با آسمونی مهیج ترین کمپین زنده در تاریخ وب فارسی رو ببینید و همراه شوید ! ? “امروز تولد کیه؟” نام جدیدترین بخش پورتال آسمونی است...