5 ذی القعده

5 ذی القعده ، روز بزرگداشت حضرت صالح بن موسی کاظم

5 ذی القعده ، روز بزرگداشت حضرت صالح بن موسی کاظم

آسمونی : حضرت صالح ابن موسی الکاظم (ع) است که بنا بر قول مشهور و با استناد به کتب " ریاض الانساب " "کنز الانساب" ، " ناسخ التواریخ" ، " حیاه الامام موسی بن جعفر(ع)"و بسیاری دیگر از کتب تاریخی فرزند بلا فصل امام هفتم شیعیان حضرت امام موسی الکاظم (ع) و برادر امام علی ابن موسی الرضاء (ع) به شمار می رود.

5 ذی القعده ، روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

5 ذی القعده ، روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

پنجم ذی القعده به تصویب شورای فرهنگ عمومی در تقویم‌ رسمی کشور به عنوان روز تجلیل از امام زادگان و بقاع متبرکه نامگذاری شده و طی نامه‌ ای برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده است. امید است این نامگذاری منشأ خیر و برکات کثیر برای ملت مسلمان ایران و شیعیان باشد و زمینه بهره‌مندی هر چه بیشتر آحاد مختلف مردم از فیوضات معنوی و روحانی بقاع متبرکه امامزادگان فراهم شود.