4 قلو

گروگانگیری 4 قلو‌ها در بیمارستانی در اهواز، شایعه یا واقعیت ؟

گروگانگیری 4 قلو‌ها در بیمارستانی در اهواز، شایعه یا واقعیت ؟

رییس بیمارستان علامه کرمی اهواز، توضیحاتی درخصوص شایعه انتشار خبر "گروگانگیری نوزادان" در فضای مجازی ارائه داد.