3 ژوئن ، روز جهانی دوچرخه

3 ژوئن ، روز جهانی دوچرخه

سازمان ملل اعلام کرد: سازمان ملل اعلام کرد سوم ژوئن ، روز جهانی دوچرخه سواری است