21 اردیبهشت

21 اردیبهشت ، امروز تولد کیه؟

21 اردیبهشت ، امروز تولد کیه؟

[asm_get_list_of_agahi acity="309408" acat="304871" ] با آسمونی مهیج ترین کمپین زنده در تاریخ وب فارسی رو ببینید و همراه شوید ! ? “امروز تولد کیه؟” نام جدیدترین بخش پورتال آسمونی است...

21 اردیبهشت ، آغاز ساختمان موزه ایران باستان

21 اردیبهشت ، آغاز ساختمان موزه ایران باستان

موزهٔ ایران باستان، اولین موزهٔ ایران، در ابتدای خیابان 30 تیر، در بخش غربیِ میدان مشق تهران در خیابان سی تیر جای دارد. ساخت این موزه در 21 اردیبهشت سال 1313 خورشیدی به دستور رضا شاه توسط معمار فرانسوی، آندره گُدار، شروع شد. ساختمان موزه در سال 1316 به اتمام رسید و موزه برای بازدید عموم افتتاح شد.