21 اسفند ، روز بزرگداشت نظامی گنجوی

21 اسفند ، روز بزرگداشت نظامی گنجوی

پورتال آسمونی : از سال 95 و با تصویب اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شد روز 21 اسفند به نام روز بزرگداشت نظامی گنجوی نامگذاری شود. پیشنهادی که گویا...

21 اسفند ، امروز تولد کیه؟

21 اسفند ، امروز تولد کیه؟

[asm_get_list_of_agahi acity="309408" acat="304871" ] با آسمونی مهیج ترین کمپین زنده در تاریخ وب فارسی رو ببینید و همراه شوید ! ? “امروز تولد کیه؟” نام جدیدترین بخش پورتال آسمونی است...