بیوگرافی یانت گارسیا گزارشگر هواشناسی مکزیک

بیوگرافی یانت گارسیا گزارشگر هواشناسی مکزیک

یانت گارسیا یک کارشناس زن هواشناسی اهل مکزیک است که بخاطر شیک پوشی و ورزشکار بودنش معروف شده است.