حکم پرونده فروش آزاد گوشت‌های برزیلی اعلام و ابلاغ شد

حکم پرونده فروش آزاد گوشت‌های برزیلی اعلام و ابلاغ شد

حکم متهمان پرونده فروش آزاد گوشت‌های برزیلی وارد شده با ارز 4200 تومانی از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی صادر شد.