آشنایی با گروه موسیقی ENIGMA

آشنایی با گروه موسیقی ENIGMA

نگاهی به موسیقی New Age و گروه Enigma راز ورزی بـا اعـداد رومـی: در اواخر دهه هشتاد میلادی نوعی رویکرد شبه فلسفی در غرب ظهور کرد که خواستار احیای باورها...