کیان ایرانی

زندگینامه کیان ایرانی، کیسان ابوعمره

زندگینامه کیان ایرانی، کیسان ابوعمره

«كیان» در حقیقت «ابوعَمره كیسان» نام دارد كه یكی از نزدیكان مختار و از مقامات بلند پایه حكومتی او به شمار می‌رفته است؛ از زمانی كه به مختار پیوست و...