کناره گیری

تیم پارس جنوبی جم از لیگ برتر کناره گیری می کند

تیم پارس جنوبی جم از لیگ برتر کناره گیری می کند

سرمربی پارس جنوبی جم گفت: با توجه به مشکلات مالی‌ای که وجود دارد و منطقه ویژه نیز با ورود سازمان بازرسی نمی‌تواند هزینه‌ها را پرداخت کند، از لیگ برتر کناره‌گیری می‌کنیم.

آقای روحانی اگر آبروداری نمی کردی الان برایت ابوعطا نمی خواندند

آقای روحانی اگر آبروداری نمی کردی الان برایت ابوعطا نمی خواندند

به گزارش آسمونی:«آقای روحانی اگر آبروداری نمی کردید و می گفتید از دولت قبل برای شما چه به ارث مانده و کشور در چه وضعیتی بود، الان برایت ابوعطا نمی...