کلود ماکله له

هشدار های ماکله له به کیلیان امباپه جوان !

هشدار های ماکله له به کیلیان امباپه جوان !

 بعد از صحبت های عجیب و خبر از ترانسفر شدن کیلیان امباپه به یک باشگاه بزرگتر و طبق شایعات رئال مادرید ، حال ماکله له طی مصاحبه ای زبان به نصیحت و گوشزد کردن های امباپه باز کرده است .