پهپاد گلوبال هاوک

قطعاتی شبیه به پهپاد جاسوسی ساقط شده آمریکایی در تور صیادان قشم افتاد

قطعاتی شبیه به پهپاد جاسوسی ساقط شده آمریکایی در تور صیادان قشم افتاد

قطعاتی شبیه به لاشه پهپاد متجاوز آمریکایی که اخیرا ساقط شده، در تور یک صیاد قشمی افتاد.