پلیس آگاهی فاتب

آخرین وضعیت پرونده کودک 2 ساله مفقود شده از زبان رئیس پلیس پایتخت

آخرین وضعیت پرونده کودک 2 ساله مفقود شده از زبان رئیس پلیس پایتخت

سردار رحیمی درباره آخرین وضعیت کودک 2 ساله مفقود شده در جنوب تهران توضیحاتی داد.