آشنایی با پلاتینیوم

آشنایی با پلاتینیوم

آشنایی با پلاتینیوم به گزارش آسمونی پلاتین یکی از عنصرهای شیمیایی و از فلزات است. عدد اتمی این عنصر 78 و نشانه اختصاری آن Pt است. پلاتین از گروه فلزات...