پرخوری عصبی چیست

پرخوری عصبی چیست

به نام یگانه عالم افراد مختلف برای مقابله کردن با اضطراب و تنش هایی که روزانه با آن مواجه می شوند به راه های مختلف سعی می کنند که به...

اعمال نادرست و خرافی در نوروز

اعمال نادرست و خرافی در نوروز

  نوروز و سال نو در ایران باستان بسیار زیبا و شیرین بود، اما امروزه نوروز شکل و شمایل دیگری پیدا کرده، که باعث شده ضررات زیادی را بر پیکر...