پای‌ دیابتی‌

پای‌ دیابتی‌ و مشكلات‌ پوستی‌ چیست (علل، علائم، پیشگیری و درمان) diabetes feet and skin problems

پای‌ دیابتی‌ و مشكلات‌ پوستی‌ چیست (علل، علائم، پیشگیری و درمان) diabetes feet and skin problems

استعداد ابتلا به‌ عفونت‌ پا و نیز سایر مشكلات‌ پا، به‌ علت‌ مشكلات‌ در گردش‌ خون‌، آسیب‌ به‌ رشته‌های‌ عصبی‌، و اختلال‌ در دستگاه‌ ایمنی‌ بیماران‌ دیابتی‌ به‌ وجود می‌آیند.