پارک جنگلی خبر

شیوع طاعون نشخوارکنندگان در پارک ملی خبر

شیوع طاعون نشخوارکنندگان در پارک ملی خبر

به گزارش آسمونی:رضا جزینی‌زاده، مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست کرمان گفت: بیماری طاعون نشخوار کنندگان یک بیماری مشترک بین دام وحشی و اهلی است که متاسفانه در پارک ملی...