ویلیام اسکات ریتر

مقام سابق سازمان ملل: آمریکا به دنبال رویارویی با ایران نیست

مقام سابق سازمان ملل: آمریکا به دنبال رویارویی با ایران نیست

به گزارش آسمونی:مقام سابق سازمان ملل متحد گفته است آمریکا به دنبال رویارویی با ایران نیست. ویلیام اسکات ریتر، بازرس سابق سازمان ملل متحد در امور تسلیحات کشتار جمعی گفت:...