سریال کره ای به آرومی ذوبم کن (2019) + معرفی بازیگران

سریال کره ای به آرومی ذوبم کن (2019) + معرفی بازیگران

مادونگ چان و گو می ران قرار بود تنها 24 ساعت در دستگاه فریز، به حالت منجمد یا فریز باشند اما به جای 24 ساعت، پس از 20 سال یعنی سال 2019 از خواب بیدار میشوند.