وزیر خارجه ایتالیا

تصمیم ایتالیا برای تحریم شرکت هواپیمایی ماهان

تصمیم ایتالیا برای تحریم شرکت هواپیمایی ماهان

وزیر خارجه آمریکا در سفرش به ایتالیا این کشور را برای تحریم یک شرکت هواپیمایی ایرانی تحت فشار گذاشت.