ویژگی و فرق قورباغه و وزغ

ویژگی و فرق قورباغه و وزغ

فرق ميان قورباغه و وزغبسياری نمی دانند که آيا ميان قورباغه و وزغ تفاوتی وجود دارد يا نه؟ گرچه هردو دوزيست و خونسرد هستند ولی تفاوتهايی با هم دارند.قورباغه اندامی...

آشنایی با وزغ بی گوش

آشنایی با وزغ بی گوش

  نام فارسی : وزغ بی گوش نام علمی: Bufo Surdus نام انگلیسی: Earless Toad  محل پیدایش تیپ : بلوچستان     توصیف مختصر درباره وزغ بی گوش : نوعی...