دلیل و درمان ورم پا در سالمندان

دلیل و درمان ورم پا در سالمندان

ورم پا و قوزک پا یکی از مشکلات شایعی است که در افراد مسن بیشتر دیده می شود. ورم پا به دلیل تجمع مایعات و اختلال در نگهداری آب و...