ورزش هوازی

12 تصور غلط ورزشی

12 تصور غلط ورزشی

برخی تصورات ورزشی که غالبا ورزشکاران به آنها عمل می‌کنند نادرست هستند و کارایی ورزش را کاهش می‌دهند یا ورزشکار را از اهداف ورزشی خود دور می‌کنند. به‌ گزارش ‌آسمونی،...

اضافه وزن خود را اینگونه از بین ببرید

اضافه وزن خود را اینگونه از بین ببرید

متناسب بودن اندام این روزها یکی از بحث های داغ درهر جایی است، که امروز قصد داریم در این باره بیشتر شما را راهنمایی کنیم . در این بخش مطالبی...