واحد ساماندهی طرح‌ ها و محدوده‌ های ترافیکی شهرداری تهران

پایان طرح زوج و فرد در تهران از اول تیر

پایان طرح زوج و فرد در تهران از اول تیر

پایان طرح زوج و فرد در تهران از اول تیر - The end of the odd and even plan in Tehran from the 1st of Tir به گزارش آسمونی : ...

حذف طرح «زوج و فرد» از اول تیر ماه

حذف طرح «زوج و فرد» از اول تیر ماه

مدیر واحد ساماندهی طرح‌ها و محدوده‌های ترافیکی شهرداری تهران اعلام کرد که طرح کنترل آلودگی هوا قطعا از اول تیرماه در تهران اجرا خواهد شد.