هوشنگ عشایری

پرداخت وام 50میلیونی ساخت با سود 9درصد

پرداخت وام 50میلیونی ساخت با سود 9درصد

به گزارش آسمونی:معاون وزیر راه از اجرای طرح "برجام بازآفرینی شهری" خبر داد و با اشاره به برنامه پرداخت وام 50میلیون تومانی ساخت به سازندگان در بافت‌های فرسوده گفت: بانک...