نوری المالکی

آمریکایی‌ها گفتند که قصد حمله به ایران را نداریم

آمریکایی‌ها گفتند که قصد حمله به ایران را نداریم

نخست‌وزیر اسبق عراق گفت پیام‌های متعددی از طرف آمریکا در خصوص تنش با ایران به او رسیده است.